Wyprawa edukacyjna laureatów III edycji konkursu „Policjanci w służbie historii”

W nocy z 28 na 29 sierpnia 2019 roku rozpoczęła się wyprawa edukacyjna laureatów III edycji konkursu „Policjanci w służbie historii”. To wyjątkowa wyprawa w wyjątkowym dla Policji roku 100. rocznicy jej powstania.

W wyprawie wzięli udział autorzy 12 najlepszych prac, reprezentanci klas policyjnych szkół:

  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tyczynie
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Jarocinie
  • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  • Katolickie Liceum św. Tomasza z Akwinu
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen Władysława Sikorskiego
  • Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Nowym Targu
  • Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych, im. gen. Władysława Andersa w Chełmie

Wyjazd to nagroda w konkursie dla uczniów policyjnych klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji.

Trasa tegorocznego wyjazdu prowadziła przez Mińsk, Katyń, Smoleńsk, Moskwę, Twer, Miednoje, Ostaszków, Dyneburg i Wilno. Młodzi policjanci tuż przed okrągłą rocznicą zbrodni katyńskiej, przypadającą w przyszłym roku, oddali hołd bohaterom na polskich cmentarzach w Katyniu i Miednoje. Odwiedzili miejsce katastrofy smoleńskiej oraz klasztor na wyspie Stołbnyj, gdzie więziono polskich policjantów w latach 1939–1940.

29 sierpnia – Mińsk 

Pierwszym miejscem, które odwiedzili laureaci konkursu dla klas policyjnych, było uroczysko Kuropaty w pobliżu Mińska na Białorusi. Prof. Igor Kuzniecow opowiedział historię tego miejsca i losy ludzi zamordowanych w latach 30. i 40. w ramach operacji antypolskiej. Nowym elementem wzgórza krzyży jest pomnik ku czci ofiar totalitarnego reżimu. To zawieszony wysoko zniszczony dzwon bez tzw. serca. Pomnik powstał rok temu, ale nie został oficjalnie odsłonięty. W języku białoruskim brakujący element dzwonu to „język”. Symbolika monumentu staje się wówczas bardziej wyrazista – nie ma już bowiem osób, które opowiedziałyby, co tu się stało, a przez wiele lat nie wolno było o tym mówić.

Po zwiedzeniu Wysokiego Rynku w Mińsku, gdzie znajduje się prawosławny sobór Świętego Ducha, Ratusz i katolicka  katedra pw. Najświętszej Marii Panny, uczestnicy udali się na nocleg do Nowopołocka, skąd następnego dnia rano wyruszyli w dalszą drogę.

31 sierpnia – Katyń i Smoleńsk

Kolejny dzień, 30 sierpnia, laureaci spędzili w podróży do Smoleńska. 

31 sierpnia uczniowie klas policyjnych wraz z opiekunami, przedstawicielami Biura Edukacji Narodowej IPN oraz Komendy Głównej Policji oddali hołd oficerom Wojska Polskiego zamordowanym w Katyniu. Delegacja wraz z młodzieżą odwiedziła stację w Gniezdowie, skąd przewożono polskich jeńców na miejsce stracenia w Kozich Górach. Cześć i pamięć oddano także 96 członkom delegacji państwowej, w tym parze prezydenckiej – Lechowi i Marii Kaczyńskim, którzy zginęli 9 lat temu, lecąc na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej.

Po części oficjalnej młodzież zwiedziła Smoleńsk.

 

1 września – Moskwa

Uczestnicy wyprawy dotarli do Moskwy. Po obiedzie i spacerze wokół Kremla udali się w dalszą podróż do Tweru.

2 września – Twer, Miednoje, Ostaszków

Po pięciu dniach wyjazdu laureaci dotarli do głównego celu swej wyprawy. Hołd policjantom, których wymordowano w 1940 r., oddano w Twerze oraz na cmentarzu w Miednoje. Dziś w budynku, gdzie mieściła się siedziba NKWD w Twerze, znajduje się Akademia Medyczna.

Po mszy świętej w Miednoje i odnalezieniu swych bohaterów upamiętnionych w pracach konkursowych uczestnicy wyjazdu skierowali się w stronę Ostaszkowa. Na terenie prawosławnego monasteru nad jeziorem Seliger, gdzie przetrzymywano ponad 6 tys. policjantów II Rzeczypospolitej, oficjalnie zakończyła się III edycja konkursu.

Naczelnik Wydziału Edukacji Historycznej dr Mateusz Marek na dziedzińcu monasteru w Ostaszkowie podziękował opiekunom za merytoryczne przygotowanie uczniów  do konlursu, a laureatom – za świetnie wykonane prace.

Niedalego od monasteru i miejscowości Swietlica na małym cmentarzu pochowano tych policjantow, żołnierzy i funkcjonariuszy straży grnicznej, ktorzy zmarli w samym obozie  z wycieńczenia, mrozu lub chorób.

3–4 września – Dyneburg, Wilno

Z Ostaszkowa uczestnicy wyprawy udali się w kierunku granicy łotewsko-rosykskiej na nocleg w Dyneburgu – stolicy polskich Inflant. Ostatni dzień wyjazdu prowadził przez Wilno, Ostrą Bramę i Cmentarz na Rossie. 

do góry