Policjanci w służbie historii Natalia Siemczuk - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III

Mariusz Rozwód


Pełna nazwa szkoły
Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych, im. gen. Władysława Andersa w Chełmie

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Mariusz Rozwód

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Natalia Siemczuk

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Weronika Szpunar

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Natalia Kosmowska

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Bolesław Rybczyński vel Skowroński
Lata życia
1903 -1940
Opis postaci

Bolesław Rybczyński urodził się 4 października 1903 roku w Łęcznej nad Wieprzem. Był najmłodszym synem Konstantego i Wilhelmy z rodziny Zejdelów. Z wpisu umieszczonego w książeczce wojskowej wynika, że ukończył 4 klasy gimnazjum. W 1918 roku zgłosił się jako ochotnik do wojska. Służył między innymi w Żandarmerii Krajowej przy Grupie Operacyjnej „Lublin”. W związku z tym okresem swojej służby dla ojczyzny, w 1929 roku został odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. Po przejściu do cywila pracował jako kancelista w Wydziale Finansowym Zarządu Miejskiego w Lublinie. Do służby w Powiatowej Komendzie Policji Państwowej w Lublinie został przyjęty z dniem 1 listopada 1927 roku. Od 1935 roku służył w III Komisariacie Policji Państwowej w Lublinie przy ulicy 1 maja 12, a po przeniesieniu siedziby komisariatu w grudniu 1937 roku, przy ulicy Bychawskiej 57. Początkowo pełnił służbę na stanowisku dzielnicowego, a następnie był referentem gospodarczym i kierownikiem kancelarii. Z dniem 1 kwietnia 1934 roku został awansowany do stopnia starszego posterunkowego. Był artystycznie uzdolniony, pisał wiersze i opowiadania, które były publikowane w miesięczniku "Rycerz Niepokalanej". Potrafił także grać na gitarze. We wrześniu 1939 roku wykonując rozkazy wydane dla Policji Państwowej, wycofał się z innymi funkcjonariuszami na wschód, gdzie w nieznanych okolicznościach dostał się do sowieckiej niewoli. Z obozu w Ostaszkowie wysłał z datą 26 listopada 1939 roku list do żony, w którym pisał: " Droga Luśko! Jestem w Rosji Sowieckiej. Odpisz jak najprędzej, czy wszyscy żyją i czy jesteście zdrowi. Myślą pozostaję ciągle przy Was. Oczekuję odpowiedzi, ściskam i całuje moje najukochańsze maleństwa. Bolek." Na NKWD-owskiej liście wywozowej nr 012/2 z kwietnia 1940 roku jego nazwisko figuruje pod numerem 55.

Wykorzystane źródła

Domowe archiwum rodziny Kucharczyków;
Archiwum Państwowe w Lublinie; jednostki aktowe 35/460/0/-/334 i 360;
Winiarz A., Lubelska lista katyńska, Lublin 1997;
Ostaszewski P., Rodzinne koło historii, [w] Policja 997, nr 9/2009.

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Tablica pamiątkowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
Lokalizacja
Tablica pamiątkowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
Tablica ufundowana przez społeczność VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie i mieszkańców Lublina. Szkoła znajduje się na terenie dzielnicy Dziesiąta, która w okresie II RP znajdowała się w rejonie służbowym III Komisariatu PP w Lublinie.
Więcej
Zdjęcia
Nazwa miejsca
Lokalizacja
Zdjęcia
Nazwa miejsca
Lokalizacja
Zdjęcia
Dokładny opis miejsc

Tablica ufundowana przez społeczność VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie i mieszkańców Lublina. Szkoła znajduje się na terenie dzielnicy Dziesiąta, która w okresie II RP znajdowała się w rejonie służbowym III Komisariatu PP w Lublinie. Tablica została ufundowana dla uczczenia pamięci funkcjonariusza PP, który na co dzień wykonywał w tym rejonie swoje obowiązki służbowe. Najwyraźniej czynił, to z dużym oddaniem, gdyż z jakiś powodów utkwił w pamięci mieszkańców. Córka aspiranta Bolesława Rybczyńskiego, pani Krystyna Kucharczyk wspomina "– Kilka lat temu miałam bardzo dziwne zdarzenie – Krystyna Kucharczyk zamyśla się i uśmiecha łagodnie. – Byłam
w pobliskim sklepie spożywczym. Nagle podeszła do mnie starsza kobieta, która od dłuższego czasu badawczo mi się przyglądała. „Czy pani jest może z Rybczyńskich?”, zapytała. Mówię, że tak, a ona na cały głos w sklepie: „Może pani być dumna z ojca, to był szlachetny człowiek!”. Skrępowałam się mocno, bo wszyscy zaczęli się oglądać. Usłyszałam same dobre rzeczy o ojcu od obcej osoby, zupełnie spontanicznie i bezinteresownie."

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

Lekcja historii została przeprowadzona w dniu 26 kwietnia 2019 roku. Do udziału w niej zaprosiliśmy policjantów Komendy Miejskiej Policji w Chełmie i uczniów naszej szkoły. W lekcji uczestniczyło 25 osób (21 uczniów, 3 policjantów i 1 nauczycieli). Lekcja prowadzona była przez trzy uczestniczki konkursu: Natalię Kosmowską, Natalię Siemczuk i Weronikę Szpunar. Celem lekcji było zapoznanie jej uczestników z wybranymi wydarzeniami z historii Policji Państwowej. Podczas lekcji wykorzystano opracowaną na tę okazję prezentację multimedialną oraz filmy przygotowane przez nasze zespoły podczas poprzednich i tegorocznej edycji konkursu „Policjanci w służbie historii”. Na przeprowadzenie lekcji zarezerwowano dwie jednostki lekcyjne po 45 minut. Podczas pierwszej części lekcji uczestniczki konkursu przedstawiły uczniom naszej szkoły i gościom wybrane wydarzenia z historii Policji Państwowej. Osoby uczestniczące w lekcji zostały poinformowane, że wiadomości przekazane podczas tej części, będą niezbędne do aktywnego udziału w przygotowanej grze, która zostanie przeprowadzona po krótkiej przerwie. Po przerwie uczestnikom lekcji zostały zaprezentowane reguły gry oraz jej planowany przebieg. Osoby, które zwyciężyły w grze przy poszczególnych stolikach, wzięły udział w finałowej rozgrywce. Cenne były dla nas oceny naszych gości, którzy stwierdzili, że z większością zaprezentowanych wydarzeń z historii Policji Państwowej nigdy się nie zetknęli, nawet podczas zajęć w szkołach policyjnych. Natomiast sama gra pozwoliła im utrwalić informacje uzyskane podczas pierwszej części naszej lekcji.

Zdjęcia
Pliki
Plik 1 Plik 2 Plik 3 Plik 4 Plik 5 Plik ZIP lub RAR
do góry