Policjanci w służbie historii Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja VII -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja VII

Artur Szkot


Pełna nazwa szkoły
Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie
26-070 Łopuszno
Łopuszno
Świętokrzyskie

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Artur Szkot

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Natalia Paszowska

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Magdalena Szczerek

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Katarzyna Zimny

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Wojciech Kozłowski
Lata życia
1900-1940
Opis postaci
Aspirant PP Wojciech Kozłowski s. Pawła i Franciszki z Małyszków, ur. 30 marca 1900 r. w Bieżeniu, pow. kościański, woj. poznańskie.
We wrześniu 1918 r. został wcielony do armii pruskiej do 12 Regimentu Grenadierów we Frankfurcie n. Odrą. Służbę w tej formacji pełnił do listopada 1918 r. Następnie wstąpił do polskich oddziałów powstańczych. Uczestnik powstania wielkopolskiego, żołnierz Poznańskiego Baonu Etapowego. W latach 1919-1923 pełnił służbę wojskową w 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Poznaniu.
We wrześniu 1924 wstąpił do Policji Państwowej . Skierowany do Szkoły Policyjnej w Sosnowcu-Piaskach którą ukończył w listopadzie 1924r. W latach 1924-1936 służył w PP w Opatowie. 1 kwietnia 1934 awansowany do stopnia starszego posterunkowego.
Od 1936 r. do września 1939 r. zastępca komendanta Posterunku PP w Łopusznie. W 1938 r ukończył kurs przodowników Policji Państwowej w Kielcach.
Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. w trakcie ewakuacji na wschód, dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony w obozie NKWD w Ostaszkowie. Zamordowany w siedzibie NKWD w Kalininie/Twerze pogrzebany w Miednoje. Nazwisko Wojciecha Kozłowskiego figuruje na liście dyspozycyjnej obozu ostaszewskiego nr 045/2 z 22 kwietnia 1940 r., poz. 71. Akta sprawy NKWD nr 3980.
Osierocił żonę Adelę dwoje dzieci córkę Krystynę syna Jerzego.
Odznaczony Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę Brązowym Krzyżem Zasługi.
Decyzją Prezydenta RP z dnia 5 października 2007 r. Wojciech Kozłowski mianowany został pośmiertnie na stopień aspiranta PP
Wykorzystane źródła
Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje - Warszawa 2006 r.
https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r6659687,KOZLOWSKI.html
Zbrodnia Katyńska na mieszkańcach Kieleczyzny – Marek Jończyk, IPN Kielce 2010 r.
Fotografie od rodzin córek Wojciecha Kozłowskiego
Wieści Łopuszna – wrzesień 2012
https://zslopuszno.pl/159/335-KATYN%E2%80%A6_OCALIC_OD_ZAPOMNIENIA%E2%80%9D.html

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Łopuszno
Lokalizacja
Dąb Pamięci wraz z płytą pamiątkową.

26 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie odbyło się uroczyste posadzenie Dębów Pamięci poświęconych Bohaterom Katyńskim związanym z naszą miejscowością: aspirantowi Policji Państwowej Wojciechowi Kozłowskiemu, który od 1936 r. do września 1939 r. był zastępca komendanta Posterunku PP w Łopusznie.

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1.1
Nazwa miejsca
Opatów
Lokalizacja
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie

W latach 1924-1936 służył w PP w Opatowie.

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 2.1
Nazwa miejsca
Miednoje
Lokalizacja
Polski Cmentarz Wojenny Miednoje

Zamordowany w siedzibie NKWD w Kalininie/Twerze pogrzebany w Miednoje. Nazwisko Wojciecha Kozłowskiego figuruje na liście dyspozycyjnej obozu ostaszewskiego nr 045/2 z 22 kwietnia 1940 r., poz. 71. Akta sprawy NKWD nr 3980.

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcie miejsca 3.1
Dokładny opis miejsc
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Łopusznie - tablica pamiątkowa oraz posadzony dąb pamięci mieści się przed szkoła.

Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje – polski cmentarz wojskowy w Miednoje w Rosji, wzniesiony w latach 1999–2000 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na cmentarzu, o łącznej powierzchni 1,7 ha, zlokalizowano 25 zbiorowych mogił ponad 6300 jeńców obozu specjalnego w Ostaszkowie zamordowanych w 1940 roku przez NKWD w piwnicach Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie (obecnie Twer).

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii
Żywa lekcja historii – krzewimy pamięć o łopuszańskich policjantach II RP
12 maja w dwóch klasach ósmych (54 uczniów) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie, uczennice klasy III B o kierunku policyjno-prawnym: Natalia Paszowska, Magdalena Szczerek, Katarzyna Zimny, przeprowadziły „Żywą lekcję historii" dotyczącą życia i działalności policjantów z terenu Łopuszna zamordowanych w Starobielsku podczas II wojny światowej. Bohaterem przeprowadzonych lekcji był , aspirant PP Wojciech Kozłowski – od 1936 r. do września 1939 r. zastępca komendanta Posterunku PP w Łopusznie, który jest upamiętniony posadzonym „Dębami Pamięci” przy ww Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie.
Ponadto nasze licealistki po prezentacji historii policjanta przedstawiły interesujący materiał składający się z różnych historycznych dokumentów filmowych i pisanych oraz utworów muzycznych pokazujących straszliwą zbrodnię rozstrzelania polskich jeńców wojennych (żołnierzy, policjantów, pracowników sądownictwa oraz urzędników państwowych) przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

https://zsp5lopuszno.pl/zywa-lekcja-historii-krzewimy-pamiec-o-lopuszanskich-policjantach-ii-rp/

link do filmu z lekcji:
https://youtu.be/DIs3Ljvb4P0
Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5
Pliki
Plik 1
do góry