Policjanci w służbie historii Daniel Wach - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja I -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja I

Daniel Wach


Nazwa i adres szkoły
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. J. radomskiego w Tychowie ul. Parkowa 20 ; 78-220 Tychowo

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Daniel Wach

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Alicja Grabarczyk

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Kacper Wysocki

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Dylągowa
Lokalizacja
Pomnik pamięci zbrodni w Dylągowej

Więcej
Dokładny opis miejsca
Link do naszego opisu miejsca pamięci: https://1drv.ms/v/s!AqVqUOzpppVSdgPb5fJ6J8WziQoPomnik pamięci zbrodni w Dylągowej upamiętnia mieszkańców Dylągowej tragicznie doświadczonych przez los i historię w latach 1939 - 1947. Jednym z nich jest Kazimierz Mięsowicz - bohater, który ocalił Dylągową przez zbrodnią Ukraińskiej Armii Powstańczej 26 kwietnia 1944r. Pomnik znajduje się przy Zespole Szkół Nr 5 w Dylągowej, gdzie corocznie odbywają się uroczystości, upamiętniające postawy osób godnych naśladowania, takich jak Kazimierz Mięsowicz. Historię tej miejscowości oraz miejsca pamięci przedstawiliśmy na załączonej prezentacji.
Zdjęcia

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii
Link do filmiku z przeprowadzonej przez nas lekcji: https://1drv.ms/v/s!AqVqUOzpppVSdUlY54n2ThUDoJ8 czerwca przeprowadziliśmy lekcję dla kl. II LO - profil policyjny. W zajęciach wzięło udział 21 osób. Na początku puściliśmy uczniom nasze pozostałe prace konkursowe - filmik o policjancie (Kazimierzu Mięsowiczu) oraz prezentację dotyczącą miejsca pamięci zbrodni w Dylągowej. Po obejrzeniu nagrań uczniowie zostali podzieleni na siedem trzyosobowych grup. Każda grupa otrzymała na kartce polecenie dotyczące pierwszego zadania (grupy zaczynały od różnych zadań, tak, by nie musiały czekać w kolejce do tego samego zadania). Po wykonaniu kolejnych zadań, zespoły dostawały polecenie dotyczące następnego zadania. Zadania były rozmieszczone na terenie naszej szkoły. Uczniowie byli zainteresowani lekcją, uważnie oglądali filmiki, co potwierdzają w większości prawidłowo wykonane zadania. Szczegóły przeprowadzonej przez nas lekcji znajdują się na dołączonym nagraniu.
Zdjęcia
Pliki

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Kazimierz Mięsowicz
Lata życia
1892 - 1980
Opis postaci
Kazimierz Mięsowicz urodził się w 1892r. w Korczynie. Edukował się w szkole podstawowej w Korczynie, a następnie w Jaśle i Jarosławiu. Podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia handlowe w Wiedniu. Z chwilą wybuchu I w.św. został powołany do Cesarskiej i Królewskiej Armii. Brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej na froncie polsko - ukraińskim. Po zakończeniu działań wojennych pozostał w wojsku w stopniu porucznika w 4 Pułku Artylerii Polowej w Inowrocławiu. Kazimierz Mięsowicz był dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1916r. przeniósł się do pracy w Policji Państwowej, do Komendy Głównej PP w Warszawie w randze nadkomisarza. Po wybuchu II w.św. znalazł się na emigracji w Rumunii. Został przewieziony do obozu jenieckiego Oflag VI E w Dorsten. Po zwolnieniu z obozu został mianowany komendantem powiatowym Polskiej Policji w Krośnie. Został oficerem kontrwywiadu AK. Ratował swoich współrodaków od śmierci, więzienia, wywózki do obozów i na przymusowe roboty. W latach 70. został odznaczony przez Polski Rząd na Uchodźstwie w Londynie, Krzyżem Armii Krajowej. Zmarł w 1980r., pochowany został w grobowcu rodzinnym na Starym Cmentarzu w Jaśle.
Wykorzystane źródła
1) Broszura Kazimierza Mięsowicza "Obrona Dylągowej" 2) Artykuł Natalii Chrapek i Szymona Kardysia "Trudne Sąsiedztwo" 3) Artykuł Natalii Chrapek i Szymona Kardysia "Do Dylągowej śmierć przyszła dwa razy"4) www.odkrywca.pl5)www.wojna.republika.pl6) www.radunin.hostit.pl7) www.inowroclaw.fakty.pl8)www.policja.pl
do góry