Policjanci w służbie historii Sylwia Pura- Maciejczyk - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja I -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja I

Sylwia Pura- Maciejczyk


Nazwa i adres szkoły
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica ul. Wiśniowa 23 29 - 100 Włoszczowa

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Sylwia Pura- Maciejczyk

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Wiktoria Sobczyk

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Paulina Kowalczyk

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Karolina Zawadzka

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Dąb Pamięci przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.
Lokalizacja
Dąb Pamięci przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

Więcej
Dokładny opis miejsca
Dąb Pamięci posadzony dla uhonorowania pamięci aspiranta Policji Państwowej - Tadeusza Choińskiego, syna Wawrzyńca ur.18.01.1911r. we Włoszczowie, zamordowanego strzałem w tył głowy w Twerze w roku 1940 przez NKWD. Dąb Pamięci usytuowany przy szkole ponadgimnazjalnej jest miejscem łatwo dostępnym. Jest umieszczony niedaleko głównego wejścia do szkoły. Ze względu na swoją lokalizację jest widoczny nie tylko dla uczniów, ale również dla mieszkańców Włoszczowy, którzy przechodzą koło niego, idąc przez otwarty plac szkolny. Ponadto imię i nazwisko omawianego policjanta widnieje również na tablicy upamiętniającej 49 funkcjonariuszy Policji Państwowej ziemi Włoszczowskiej pomordowanych przez NKWD w Twerze i innych miejscach kaźni na Wschodzie wiosną 1940 roku umieszczonej przy Zespole Szkoły Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego.
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1 Zdjęcia miejsca 2 Zdjęcia miejsca 3

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii
Żywa Lekcja Historii w naszym wydaniu miała kilka etapów. Aby rozpowszechnić postać policjanta w naszej społeczności lokalnej, wśród uczniów, jak i mieszkańców Włoszczowy i okolic przeprowadziłyśmy następujące działania:- wykonanie ulotek rozdawanych podczas Dnia Otwartego Szkoły (ulotki/ plakat w zał.). - Podczas Dnia Otwartego Szkoły (23. 05. 2017r.) w naszej szkole przeprowadziłyśmy żywą lekcję historii dla wszystkich chętnych. Aby zachęcić młodzież do nawiązania rozmowy na temat st. post. Tadeusza Choińskiego, rozdawałyśmy ulotki na jego temat oraz rozwieszałyśmy plakaty (zdj w zał.). Opowiedziałyśmy o losach policjantów PP ziemi kieleckiej oraz o wszystkich poległych policjantach w tamtym okresie. Spotkałyśmy się z żywym zainteresowaniem naszych rozmówców. - udział w spotkaniu z pt. ”Zbrodnia Katyńska na mieszkańcach Kielecczyzny” 22 maja 2017 r. uczestniczyłyśmy w spotkaniu pt. ”Zbrodnia Katyńska na mieszkańcach Kielecczyzny” prowadzonym przez Pana Marka Jończyka, Głównego Specjalistę Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”. Pan prowadzący opowiadał o sytuacji obywateli i rodzin policyjnych podczas II Wojny Światowej, o obozach, w których przebywali funkcjonariusze policji. Pokrótce przybliżył nam historię obozów oraz warunki, w jakich przebywali policjanci.(nagranie w Pliku ZIP lub RAR )- lekcja otwarta dla uczniów szkoły. W naszej lekcji wzięło udział kilka grup młodzieży. Podczas spotkania zaprezentowałyśmy postać Tadeusza Choińskiego –zaprezentowałyśmy jego życiorys, sytuację, jaka go spotkała podczas II Wojny Światowej.- rozwieszanie plakatów po Włoszczowie - akcja informacyjna w KPP Włoszczowa- (http://www.wloszczowa.swietokrzyska.policja.gov.pl/tlw/dzialania-policji/aktualnosci/24085,Uczniowie-zaangazowani-w-konkurs-Policjanci-w-sluzbie-historii.html)- uzyskanie informacji o poległych policjantach od p. Grażyny Szkonter ze Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r."Dzięki życzliwości Pani Grażyna Szkonter, prezesa Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” otrzymałyśmy wiele informacji dotyczących innych policjantów mało znanych ogółowi, a bardzo ważnych dla historii policji. Między innymi poznałyśmy barwne historie:• nadinsp. Jan Schuch, komendant Szkoły Policji w Mostach Wielkich pow. Żółkiew (Szkoła w Mostach wielkich była najnowocześniejszą w Europie), Komendant Stołeczny Policji.• asp. Bolesław Kontrym - postać niezwykła, jego życiorys jest gotowym scenariuszem filmowym,• Ludwikowscy - rodzina w której trzech synów związało swoje losy z policja. insp. Bronisław Ludwikowski był Komendantem wojewódzkim Policji w Kielcach. Został zamordowany przez NKWD w nieznanych okolicznościach, nieznane jest miejsce jego spoczynku.• poinsp. dr Władysław Sobolewski - zwany ojcem polskiej kryminalistyki, pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, informacje na naszej stronie.- utworzenie profilu policjanta st. post. Tadeusza Choińskiego w www.ogrodywspomnień.pl (https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/2806)oraz rozpowszechnienie jego osoby na portalach społecznościowych (załączone w pliku ZIP lub RAR)
Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5
Pliki
Plik ZIP lub RAR
Array

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
st. post. Tadeusz Choiński
Lata życia
18. 01. 1911 - 1940
Opis postaci
Tadeusz Choiński ur. się 18.01.1911r. we Włoszczowie, był synem Wawrzyńca i Apolonii z domu Skoczek. Jego rodzina należała do pierwszego pokolenia włoszczowskich kolejarzy. Sam również chciał zostać kolejarzem albo policjantem, ponieważ według rodzinnych przekazów służby te bardzo mu się podobały i to właśnie ostatecznie zadecydowało że obrał zawód policjanta. Do policji przyjęty 02.01.1935 r. jako post. z przydziałem do Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski.Następnie przeniesiony do policji m.st. Warszawy. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę w Rezerwie PP m.st. Warszawy. St. post. mianowany dnia 01.01.1938 r. (L. 038/4 (26), 4550 – 20.04.1940 r.)Funkcjonariusze PP pełnili służbę w mundurach barwy granatowej, z błękitnymi i srebrnymi dystynkcjami. Na sorty mundurowe składały się płaszcz, spodnie bryczesy, czapka, buty z cholewami, pas główny i rękawiczki. Na wyposażeniu posiadali broń palną krótką i długą, gumowe pałki, kajdanki, szable i bagnety.Na krótko przed wojną założył rodzinę żeniąc się z Anną, mieszkanką Warszawy. Związek małżeński zawarł w kwietniu 1939r. w Ząbkowicach Śląskich, gdzie mieszkała jego siostra. Po wybuchu wojny ewakuowany na wschodnie tereny Polski, a po 17. 09. 1939 roku aresztowany przez Rosjan i więziony w obozie jenieckim w Ostaszkowie. 17 września 1939 to nazywany często czwarty rozbiór Polski. W zaistniałej sytuacji naczelny wódz wydał rozkaz, w którym zalecił unikanie walki z drugim najeźdźcą oraz nakazał policji i władzom administracyjnym pozostanie w miejscach urzędowania. Wykonujący ten rozkaz policjanci stawali się często pierwszymi ofiarami represji. Byli aresztowani, a w niektórych wypadkach doszło do zbiorowych egzekucji. Podobny los czekał policjantów podejmujących czynny opór wobec wroga.Dnia 3 października 1939r. Beria wyznaczył Ostaszków, jako obóz dla policjantów , funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu, żandarmów i strażników więziennych. Złym warunkom bytowym w obozie towarzyszył niedostatek żywności Nie przestrzegano nawet obowiązujących w tym zakresie norm. Zamiast 800 g chleba więźniowie otrzymywali zaledwie 400 g, a czasami nawet mniej, zaś wydawanie cukru całkowicie zatrzymano. Równie tragiczna sytuacja występowała jeśli chodzi o zaopatrzenie obozu w wodę pitną. Wszystko to powodowało niezadowolenie więźniów i ich żądania poprawy warunków żywieniowych i mieszkaniowych.Wszelkim standardom uległ również stan militarny i higieniczny panujący w obozie. W sytuacji gdy brakowało dostatniej ilości wody a warunki sanitarne były katastrofalne (brakowało łaźni latryn i środków czystości)- panowała ogromne zapluskwienie i zawszenie, mnożyły się szczury. Więziennej odzieży nie dezynfekowało. Bród i wilgoć, niedożywienie i zimno było przyczyną licznych chorób. W obozie funkcjonowała przychodnia lekarska i szpitalik na 30 łóżek.Oficerowie nie byli zmuszani do pracy, jedynie młodszych brano do odśnieżania i dyżurów w warsztatach. Policjantów natomiast traktowano znacznie gorzej niż pozostałych i wyznaczano do cięższej pracy. Oprócz prac budowlanych i remontowych więźniowie zatrudniani byli w zakładach i warsztatach obozowych np. piekarni pralni łaźni dwóch fryzjerniach elektrowni tartaku stolarni kuźni ślusarni zakładach krawieckich i szewskich, najcięższa była jednak budowa drewnianego mostu długości 120 m. łączącego w najwęższym przesmyku wyspę z lądem stałym i grobli na podmurówce z kamienia długości 260-300 m, wysokości 3-4 m. Obóz w Ostaszkowie różnił się od obozów oficerskich nie tylko składem osobowym ale także dużo cięższym panującym tam reżimem.St. Post. Tadeusz Choiński figurował na wykazie nr.038/4 sporządzonym przez NKWD w Moskwie dniu 20.04.1940r, z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Kalinińskiej obwodu. Zamordowany wkrótce potem. Jego nazwisko figuruje na tablicy pamiątkowej ku czci pomordowanych policjantów z powiatu włoszczowskiego ufundowanej w 2009r. i umieszczonej na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr.2 przy ulicy Koniecpolskiej. Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie we wrześniu 2010 r. upamiętniono go posadzeniem dębu pamięci. Jeśli chodzi o stopień Tadeusza Choińskiego to powinno się używać tego stopnia, z jakim zginął tj. starszy posterunkowy (st. post.). Taka zasada została przyjęta w naszych stowarzyszeniach „Rodzina Policyjna 1939r.”. Natomiast stopień aspiranta został przyznany kilka lat temu i jest to raczej pewnego rodzaju rekompensata (nie to określenie) dla rodzin straconych policjantów. Natomiast sami funkcjonariusze ginęli ze swoimi stopniami, jakie wówczas mieli na pagonach.Nazwisko Tadeusza Choińskiego figuruje również w wykazie policjantów pomordowanych przez Sowietów po 1940 roku. (http://policjapanstwowa.pl/ku-pamieci/wykazpolicjantowpomordowanych-na-wschodzie-1940r/pomordowani-a-c/).
Wykorzystane źródła
http://www.osrp.swietokrzyska.policja.gov.plhttp://policjapanstwowa.plhttps://pixabay.comhttp://www.1939.pl https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska#/media/File:Pomnik_katynski_londyn.JPG
do góry