Policjanci w służbie historii Julia Bedła - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja II -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja II

Magdalena Cieślak


Nazwa szkoły
Zespół Szkół nr1

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Magdalena Cieślak

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Julia Bedła

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Roksana Grelak

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Alicja Gintrowicz

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Tablica ofiar zbrodni katyńskiej oraz Dąb Pamięci i tablica pamiatkowa ku czci Jana Rożka.
Lokalizacja
Tablica ofiar zbrodni katyńskiej oraz Dąb Pamięci i tablica pamiatkowa ku czci Jana Rożka.

Więcej
Dokładny opis miejsca

MIEJSCE 1: Tablica ofiar zbrodni katyńskiej znajduje się w Parku Miejskim przy ulicy Tysiąclecia w Nowym Tomyślu. Odsłonięto ją 31 maja 2010r. w ramach projektu edukacyjnego Katyń - Ocalić od zapomnienia.
Miejsce Pamięci poświęcone jest 22 bohaterom, synom ziemi nowotomyskiej, którzy krwią zapłacili za wierność Ojczyźnie. Są to: kapitan Tadeusz Baranowski, porucznik Zenon Barkowiak, aspirant Policji Państwowej Jakub Bojak, kapitan Stanisław Fabrowski, porucznik Franciszek Jandy, aspirant Policji Państwowej Józef Karpiński, aspirant Policji Państwowej Władysław Kempa, major Stefan Korcz, aspirant Policji Państwowej Józef Krzyżaniak, Aspirant Policji Państwowej Piotr Kuczyński, aspirant Policji Państwowej Julian Łoniewski, aspirant Policji Państwowej Bronisław Paradowski, major Kazimierz Piasecki, aspirant Policji Państwowej Stanisław Pięta, aspirant Policji Państwowej Eugeniusz Poprawa, podpułkownik Franciszek Rost, aspirant Policji Państwowej Jan Rożek, aspirant Policji Państwowej Marian Rybarczyk, porucznik Kazimierz Simon, komisarz Policji Państwowej Józef Wróblewski, aspirant Policji Państwowej Franciszek Zieliński, aspirant Policji Państwowej Feliks Żmudziński.
Inicjatorem akcji upamiętniającej to wydarzenie byli nauczyciele i dyrekcja Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu przy wsparciu dr Zdzisława Kościańskiego. Aktywny udział w tym projekcie wzięły także szkoły z pobliskich miejscowości.


MIEJSCE 2: Dąb Pamięci i tablica pamiątkowa przy os. Północ 25 w Nowym Tomyślu.
22 kwietnia 2010 roku w ramach projektu edukacyjnego Katyń – Ocalić od zapomnienia odbyła się akcja posadzenia „Dębu Pamięci” i odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Jana Rożka, powstańca wielkopolskiego urodzonego w Wąsowie, który we wrześniu 1939 roku pełnił funkcję Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Nowym Tomyślu, a wiosną 1940 roku został zamordowany przez NKWD w Twerze (ZSRR). Przy tablicy został wkopany akt, który upamiętniał to wydarzenie. Ciekawostką jest to, że przy sadzeniu „Dębu Pamięci”, umieszczono pod nim ziemię, którą przywieziono z Katynia. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali wnukowie powstańca: Lech i Roman Rożek.

Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1 Zdjęcia miejsca 2

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

Ostatnie zadanie konkursowe postanowiliśmy wykonać w formie gry historycznej pt.„Pamięć nie dała się zgładzić”. Przygotowaliśmy dekoracje i zaplanowaliśmy trasę gry historycznej, która odbyła się na terenie naszej szkoły. Wyznaczyliśmy na niej następujące miejsca: Archiwum, Jednostkę wojskową, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd Stanu Cywilnego oraz Bibliotekę. Zaprojektowaliśmy kartę patrolu i dyplomy. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie można było uzyskać 4 pkt.
Do udziału w grze zaprosiliśmy czteroosobowe drużyny reprezentujące klasy z naszej szkoły oraz drużynę ze zbąszyńskiego gimnazjum. Zadaniem drużyn było wybranie sobie nazwy, hasła, przebrań i przygotowanie prezentacji drużyny oraz wiersza lub utworu muzycznego nawiązującego tematycznie do zbrodni katyńskiej.
Grę rozpoczęliśmy prezentacją postaci Jana Rożka i projektu „Policjanci w służbie historii”. Wykorzystaliśmy też fragment filmu dokumentalnego „Dowody zbrodni” zrealizowanego przez Paulinę Maciejowską na podstawie materiałów z przesłuchania Dimitrija Tokariewa, szefa NKWD w Kalininie.
Następnie nadszedł czas na prezentację drużyn. Uczniowie świetnie się przygotowali, śpiewali i recytowali wybrane utwory, zaprojektowali ciekawe ulotki i transparenty. Wykazali się talentami i kreatywnością. W naszej grze udział wzięło 7 drużyn o kryptonimach: „Wojenne dziewczyny”, „Policja Państwowa”, „Orzeł Biały”, „Dąb”, „Szare szeregi”, „Sanitariuszki”, „Krzyśki”.
Grę rozpoczęliśmy zadaniem polegającym na jak najszybszym ułożeniu pociętego na kawałki plakatu niemieckiego informującego o zbrodni katyńskiej. Drużyna, której udało się ułożyć zdjęcie musiała, odpowiedzieć na pytanie:„Kto i kiedy ujawnił zbrodnię katyńską?” Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi drużyna mogła rozpocząć poszukiwania następnych punktów. Kolejne zadanie znajdowało się w punkcie nazwanym „Archiwum”. Po otrzymaniu karykatury, uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania: „O jakim wydarzeniu „mówi” karykatura? Jakie konsekwencje dla Polski i Polaków miało to wydarzenie?” Następne zadanie czekało drużyny w punkcie „Jednostka wojskowa”. Tutaj uczniowie wykonywali proste komendy wojskowe – zwroty. To zadanie choć sprawiło najwięcej trudności, to jednak wywołało najwięcej uśmiechów. W punkcie „Instytut Pamięci Narodowej” po zapoznaniu się z dokumentem trzeba było rozwiązać następujące zadania: „Jaka data widnieje na dokumencie, który Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych, Ławrientij Beria dał do podpisania Stalinowi, czego skutkiem była eksterminacja polskich elit? Podkreśl i przeczytaj nazwiska 7 przywódców ZSRR, które widnieją na dokumencie”. W „Urzędzie Stanu Cywilnego” uczniowie otrzymali życiorys bohatera naszego projektu, Jana Rożka i po zapoznaniu się z nim musieli wymienić, gdzie i kiedy poniósł on śmierć. Ostatnim punktem gry była „Biblioteka”, gdzie drużyny musiały ze wszystkich zebranych informacji przygotować artykuł do gazetki szkolnej.
Uczniowie zaskoczyli nas determinacją, szybkością wykonywania zadań oraz bardzo ciekawymi artykułami końcowymi. Wszyscy podkreślali, że taka forma „żywej lekcji historii” jest ciekawa i chętnie wzięli w niej udział. Po zsumowaniu punktów okazało się, że wszystkie drużyny uzyskały podobne wyniki. Uznaliśmy, że wszyscy jesteśmy zwycięzcami gry, bo zyskaliśmy wiedzę i świadomość, że „ Pamięć nie dała się zgładzić…”

Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5
Pliki

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Jan Rożek
Lata życia
1886 -1940
Opis postaci

Urodził się 6 października 1886r. w Wąsowie (powiat nowotomyski), w rodzinie rolnika Jana i Marii z Pawlików. W latach 1893-1901 uczęszczał do szkoły powszechnej w Wąsowie. W 1903 r. wyjechał do Lipska, gdzie podjął naukę jako brukarz. Do czynnej służby wojskowej powołany został do 22 baonu saperów w mieście Risa (Saksonia). Następnie pracował jako konduktor w Lipsku. Podczas I wojny światowej przebywał w armii niemieckiej (22 baon saperów) na froncie zachodnim (Francja). W listopadzie 1918 r. uciekł do Wielkopolski, gdzie obok S. Łąckiego był współorganizatorem kompanii powstańczej we Lwówku. Na jej czele w pierwszych dniach stycznia 1919 r. rozbroił niemieckich kolonistów (w Wąsowie, Kuślinie, Władysławowie, Chraplewie i Głuponiach) oraz obsadził Lwówek i okolice. Zajął okolice Miedzichowa i przerwał tor kolejowy Trzciel-Lwówek(6 i 7 stycznia 1919). Natomiast 6 stycznia sformował z roczników niepoborowych we Lwówku kompanię liczącą 120 ochotników. Już 9 stycznia uderzył na Sempolno i Miedzichowo, a 16 stycznia na Lewice, odnosząc poważne sukcesy. W lutym 1919r. walczył przeciwko Niemcom pod Grudną i Blakami, zdobywając dwa ciężkie kulomioty. Pierwszego kwietnia przydzielony został do 7 Pułku Piechoty (późniejszy 61 Pułk Piechoty), gdzie pełnił funkcję dowódcy 6 kompanii do kwietnia 1920 r. W grudniu 1920 r. wstąpił do Policji Państwowej. Po odbyciu kursu szkoleniowego w Poznaniu początkowo pełnił służbę w Nowym Tomyślu, a następnie w Buku. Starszym posterunkowym został mianowany 1 lipca 1930 r., natomiast przodownikiem – 1 marca 1936 r. Miał żonę Katarzynę z domu Olejnik i trójkę dzieci; Mieczysława, Leonarda i Irenę. We wrześniu 1939 r. był komendantem posterunku w Nowym Tomyślu. Uczestniczył w wojnie obronnej Polski i dotarł do Brześcia, gdzie go internowano. Został zamordowany przez NKWD w 1940r. w Twerze (ZSRR). Ostatni spoczynek znalazł w Miednoje. Był odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za Wojnę (1918-1921) Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Został w 2007r. pośmiertnie awansowany na stopień aspiranta Policji Państwowej.

Wykorzystane źródła

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu.
Kościański Z., Nowotomyska Lista Katyńska. Historia i Pamięć, Nowy Tomyśl 2010.
Kościański Z., O Policji Państwowej w okresie międzywojennym ;w: Wiadomości nowotomyskie 1991, nr2, s.8.
Kościański Z., Rożek Jan, w: Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919, tom 4, praca zbiorowa pod red. B. Polaka, Poznań 2008, s. 152 -13.
Martyrologia policjantów województwa poznańskiego II RP, pod red. Z. Smolarka i A. Borowskiego, Szczytno 2010.
MIEDNOJE. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego t. II, oprac. zespół pod kier. G. Jakubowskiego, Warszawa 2006, s.756.

do góry