Policjanci w służbie historii Anna Buratowska - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III

Anna Gaj


Pełna nazwa szkoły
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła Ii w Gromniku

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Anna Gaj

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Anna Buratowska

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Patrycja Padoł

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
-

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
gen.insp. Kordian Józef Zamorski
Lata życia
1890 - 1983
Opis postaci

Kordian Józef Zamorski urodził się 1 kwietnia 1890 roku w rodzinnej wsi Kołkówka w ówczesnym powiecie gorlickim ,parafii rzymskokatolickiej w Rzepienniku Biskupim . I tam też dorastał.
Wyjechał do Lwowa gdzie podjął naukę w czteroklasowym VI gimnazjum. Później studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Ukończył Szkołę Oficerską i z rąk Józefa Piłsudzkiego otrzymał znak oficerski Parasol.Podczas tych wszystkich lat służył m.in. w I Brygadzie Legionów Polskich , Od listopada 1918 roku do 1919 roku zorganizował II batalion 5 pułku piechoty Legionów i dowodził nimi w czasie bitwy o Lwów, pełnił obowiązki szefa Departamentu I Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie
Dnia 10 listopada 1930 roku Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki nadał mu stopień generała brygady.
Z dniem 25 stycznia 1935 roku zwolniony został ze stanowiska szefa Oddziału I SG WP i przeniesiony w stan nieczynny na okres 12 miesięcy z równoczesnym oddaniem do dyspozycji ministra spraw wewnętrznych, który wyznaczył go na stanowisko komendanta głównego Policji Państwowej.

W czasie kampanii wrześniowej ewakuował część kierownictwa Policji do Rumunii i na Węgry. Został internowany w obozie Băile Herculane. Po ucieczce z obozu, przez Turcję dotarł w listopadzie 1940 roku do Palestyny. Od listopada 1940 roku do sierpnia 1942 roku był komendantem Ośrodka Zapasowego Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i pełniącym obowiązki dowódcy oddziałów Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie, a następnie był zastępcą dowódcy tych oddziałów.


Po wojnie osiedlił się w Londynie gdzie mieszkał do końca swojego życia. Był żonaty i miał dwóch synów. Przyznano mu wiele odznaczeń i orderów jednym z nich jest : Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari , odznaka Za Wierną Służbę
Jest autorem 14 Przykazań Policjanta :


1. Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Bądź więc zawsze schludnie i czysto ubrany i nie zaniedbuj wyglądu zewnętrznego.
8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
13. Miej pogardę dla pochlebców.
14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
Gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI
(na podstawie „Na posterunku”, Nr 5/1938r.”)

Wykorzystane źródła

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kordian_J%C3%B3zef_Zamorski
https://wrotatarnowa.pl/20190222143263/policja-tarnow-ostatni-przedwojenny-komendant-glowny-policji-jozef-kordian-zamorski1550875924
https://www.magazyndetektyw.pl/kodeks-policji-panstwowej-14-przykazan-policjanta/
https://rzepiennik.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/IV_Pa%C5%84stwowe_Gimnazjum_im._Jana_D%C5%82ugosza_we_Lwowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka_%E2%80%9EZa_wiern%C4%85_s%C5%82u%C5%BCb%C4%99%E2%80%9D
https://onebid.pl/pl/auction/177/lot/820/krzyz-srebrny-orderu-virtuti-militari-nadawany-w-polsk
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&tbm=isch&sa=1&ei=szi_XMvLFKrLrgS1sYX4Bw&q=akademia+sztuk+pieknych+krakow&oq=akademia+sztuk+pieknych+krakow&gs_l=img.3..0.18569.20945..21589...0.0..0.239.1339.0j4j3......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.52KDM2htIZU#imgrc=cV9-f6AhMvac9M:
https://pik.sklep.pl/rekonstrukcja/393-znak-oficerski-parasol-sluchaczy-szkoly-oficerskiej-zwiazku-walki-czynnej.html

https://rzepiennik.pl/kolkowka/

http://panstwowa.policja.pl/pp/akty-prawne/regulaminy-i-instrukcj/96,Przykazania-Policjanta.html
muzyka :Ludwig van Beethoven - A melody of tears

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Remiza OSP w Kołkówce na której znajduje się tablica pamiątkowa
Lokalizacja
tablica pamiątkowa
gen. insp. Kordian Józef Zamorski - ostatni przedwojenny komendant Główny Policji, po II wojnie światowej emigrował z Polski i osiedlił się w Londynie, gdzie spędził resztę swojego życia. Zmarł 19 grudnia 1983 roku, tam też znajduje się jego miejsce spoczynku. Jednym z miejsc pamięci poświęconych generałowi, która znajduje się w naszym regionie, jest tablica pamiątkowa w rodzinnej miejscowości komendanta Zamorskiego - Kołkówce. Tablicę tą odlano i wmurowano w ścianę istniejącego wtedy posterunku Milicji Obywatelskiej 1966 roku. Kiedy posterunek upadł tablica ta została przeniesiona na ścianę miejscowej remizy strażackiej gdzie znajduje się do dziś. Pamiątki związane z życiem osobistym , działalnością zawodową zarówno tą wojskową jaki i policyjną generała Kordiana Józefa Zamorskiego, znajdują się w jedynej w Polsce, Policyjnej Izbie Tradycji w Tarnowie. Zgromadzono tam ok. 300 eksponatów związanych z działalnością ostatniego Komendanta Głównego Policji w okresie międzywojennym, są to przede wszystkim dokumenty, odznaczenia, fotografie.
Więcej
Zdjęcia
Nazwa miejsca
gazetka ścienna - ZSOiZ w Gromniku
Lokalizacja
Gazetka ścienna
Dnia 1 kwietnia 2016 roku, w sposób wyjątkowy obchodzono 126 rocznicę urodzin generała Kordiana Zamorskiego w jego rodzinnych stronach, z tej okazji w Rzepienniku Strzyżewskim odbyły się uroczystości, które upamiętniły ostatniego przedwojennego i pochodzącego z gminy komendanta. Uczniowie klas policyjnych naszej Szkoły, poczet sztandarowy, grupa musztrowa wzięli udział w tych podniosłych obchodach. Pamięć o tak wybitych postaciach zasłużonych dla Rzeczpospolitej musi trwać, dlatego w naszej szkole znajduje się gazetka ścienna upamiętniająca postać Kordiana Zamorskiego, wyeksponowane są także przykazania policjanta autorstwa generała .Warto też nadmienić iż uczestniczyłyśmy w warsztatach organizowanych przez instytut Pamięci Narodowej w Krakowie została wspomniana w wykładzie postać Kordiana Zamorskiego.
Więcej
Zdjęcia
Nazwa miejsca
Lokalizacja
Zdjęcia
Dokładny opis miejsc

gen. insp. Kordian Józef Zamorski - ostatni przedwojenny komendant Główny Policji, po II wojnie światowej emigrował z Polski i osiedlił się w Londynie, gdzie spędził resztę swojego życia. Zmarł 19 grudnia 1983 roku, tam też znajduje się jego miejsce spoczynku.

Jednym z miejsc pamięci poświęconych generałowi, która znajduje się w naszym regionie, jest tablica pamiątkowa w rodzinnej miejscowości komendanta Zamorskiego - Kołkówce. Tablicę tą odlano i wmurowano w ścianę istniejącego wtedy posterunku Milicji Obywatelskiej 1966 roku. Kiedy posterunek upadł tablica ta została przeniesiona na ścianę miejscowej remizy strażackiej gdzie znajduje się do dziś.

Pamiątki związane z życiem osobistym , działalnością zawodową zarówno tą wojską jaki i policyjną generała Kordiana Józefa Zamorskiego, znajdują się w jedynej w Polsce, Policyjnej Izbie Tradycji w Tarnowie. Zgromadzono tam ok. 300 eksponatów związanych z działalnością ostatniego Komendanta Głównego Policji w okresie międzywojennym, są to przede wszystkim dokumenty, odznaczenia, fotografie.


Dnia 1 kwietnia 2016 roku, w sposób wyjątkowy obchodzono 126 rocznicę urodzin generała Kordiana Zamorskiego w jego rodzinnych stronach, z tej okazji w Rzepienniku Strzyżewskim odbyły się uroczystości, które upamiętniły ostatniego przedwojennego i pochodzącego z gminy komendanta. Uczniowie klas policyjnych naszej Szkoły, poczet sztandarowy, grupa musztrowa wzięli udział w tych podniosłych obchodach. Pamięć o tak wybitych postaciach zasłużonych dla Rzeczpospolitej musi trwać, dlatego w naszej szkole znajduje się gazetka ścienna upamiętniająca postać Kordiana Zamorskiego, wyeksponowane są także przykazania policjanta autorstwa generała .

Warto też nadmienić iż uczestniczyłyśmy w warsztatach organizowanych przez instytut Pamięci Narodowej w Krakowie została wspomniana w wykładzie postać Kordiana Zamorskiego.

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

Dnia 15 maja 2018 roku, przeprowadziłyśmy lekcje dla naszej klasy ( obecne 24 osoby ) poświęconą postaci Komendanta Głównego Policji gen. Insp. Kordian Józef Zamorski w latach 1935 – 1939
Ta żywa lekcja historii odbyła się pod hasłem jednego z czternastu Przykazań Policjanta :
„Honor i ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować. ”
Na wstępie lekcji przedstawiłyśmy koleżankom i kolegom z klasy postać gen. Kordiana Józefa Zamorskiego, wykorzystując nagrany przez nas film biograficzny. Następnie przedstawiłyśmy prezentację związaną z miejscami pamięci oraz pamiątkami, które związane są z życiem i działalnością zarówno wojskową jak i policyjną ostatniego generała policji w okresie międzywojennym. Na podsumowanie przedstawiłyśmy wykonaną na tą okoliczność wystawę biograficzną, która znajduje się w klasie gdzie w naszej szkole realizowany jest program policyjny.

Zdjęcia
Pliki
Plik 1 Plik 2 Plik 3 Plik 4 Plik 5 Plik ZIP lub RAR
do góry