Policjanci w służbie historii Sylwia Ślusarczyk - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III

Małgorzata Kulig, Józef Banach


Pełna nazwa szkoły
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Małgorzata Kulig, Józef Banach

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Sylwia Ślusarczyk

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Bernadetta Prusak

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
-

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Antoni Tomecki
Lata życia
1899 - 1940
Opis postaci

Dzieciństwo:
Urodził się 17 marca 1899 roku w Tuszowie Narodowym (powiat mielecki). Syn Tomasza i Rozalii, siedmioro rodzeństwa, absolwent Szkoły Ludowej w Tuszowie.
Służba wojskowa:
Decyzja o wstąpieniu do wojska austriackiego. 12.03.1917 r. – wcielenie do II kompanii 17 Pułku w Krakowie. 02.09.1917 r. – pobyt na froncie rosyjskim. 04.04.1918 r. – wymarsz z całym pułkiem do Albanii, tam przebywał do października 1918 r. 08.04.1920 r. – 19.07.1922 r. – służba wojskowa, udział w wojnie bolszewickiej. 17.03.1923 r. przeniesienie do rezerwy, oddelegowanie do służby w policji.
Służba w policji:
1923 – 1925 - posterunkowy w Łukowicy. 1934 – 1939 - starszy posterunkowy w Dobrej koło Limanowej.
Rodzina:
2 sierpnia 1924 r. Antoni zawiera związek małżeński z Marią (z domu Wolak). W czasie służby w Łukowicy rodzi się ich pierwszy syn – Julian (późniejszy uczestnik II Wojny Światowej, uczestnik walk 1PSP, 1 batalionu, kompanii OP
"Zawiszy").
W czasie służby w Dobrej rodzą się kolejne dzieci – Zbigniew, Zofia, Genowefa i Maria.
Po wybuchu II wojny światowej:
Ze wspomnień Juliana Tomeckiego (syna Antoniego):"W nocy z pierwszego na drugiego września 1939 roku przyszedł do domu ojciec i powiedział, że dostali nakaz ewakuacji wszystkich rodzin ówczesnych funkcjonariuszy i że musimy uciekać bez niego. Dostarczane były wozy, konie, a każdy zabierał ze sobą to, co najważniejsze. Staruszkowie i dzieci miały jechać na wozach, reszta piechotą. Około północy ojciec pożegnał się z nami, a mnie zobowiązał do pomagania mamie, jak tylko zajdzie taka potrzeba. Ucałował nas i czekał na nasz odjazd".
Poszukiwania Antoniego Tomeckiego:
Brak jakichkolwiek wiadomości o losach Antoniego Tomeckiego.
Decyzja rodziny o rozpoczęciu poszukiwań (w 1940 r.).
Ponad 50 lat niepewności i nieustawania w poszukiwaniach.
Styczeń 1991 r. - w gazecie "Rzeczpospolita" zaczynają ukazywać się fragmentami "Listy Katyńskie". W wydaniu sobotnio-niedzielnym na liście nr 17 widnieją dane Antoniego Tomeckiego.
17 stycznia 1991 r. - Biuro Informacji i Poszukiwań potwierdza tę przykrą wiadomość.
Losy Antoniego Tomeckiego:
Antoni przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie a jego nazwisko figurowało na listach sporządzonych przez NKWD w Moskwie w dniu 5 kwietnia 1940 roku z poleceniem przekazania do dyspozycji szefa zarządu NKWD kalinińskiej obławy. Niedługo potem (6 kwietnia 1940r.) został zamordowany.

Wykorzystane źródła

Materiały źródłowe udostępnione przez Panią Małgorzatę Lisowską - wnuczkę Antoniego Tomeckiego oraz informacje uzyskane od Pana Przemysława Bukowca, nauczyciela historii i członka Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych I Pułku Strzelców Podhalańskich 34-615 Słopnice 38.

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Cmentarz Parafialny Parafii Rzymskokatolickiej Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej/ dawny Kościół Rzymskokatolicki Pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 34-642 Dobra
Lokalizacja
Krzyż na kwaterze wojskowej

Krzyż na kwaterze wojskowej. Napis na krzyżu: 1939- 1940 Policja Państwowa. Więźniowie Ostaszkowa. Komendant Józef Frączek, Pos. Antoni Tomecki, Pos. Jan Bulik

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1.1 Zdjęcia miejsca 1.2
Nazwa miejsca
Lokalizacja
Zdjęcia
Nazwa miejsca
Lokalizacja
Zdjęcia
Dokładny opis miejsc

Krzyż na kwaterze wojskowej na Cmentarzu Parafialnym w Dobrej, koło Limanowej, powiat limanowski, województwo małopolskie.
Napis na krzyżu: 1939- 1940 Policja Państwowa. Więźniowie Ostaszkowa. Komendant Józef Frączek, Pos. Antoni Tomecki, Pos. Jan Bulik.

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

Lekcja została przeprowadzona w Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie im. Władysława Orkana (Jurków 115, 34-643 Jurków).
Uczniowie klasy piątej szkoły podstawowej - 20 osób (uczniów i nauczycieli)
Wykorzystano prezentację multimedialną nt. Policji Państwowej w okresie II Rzeczypospolitej oraz losów Antoniego Tomeckiego.
Wykorzystano również materiały źródłowe (zdjęcia i dokumenty) udostępnione przez Panią Małgorzatę Lisowską.

Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5
Pliki
Plik 1 Plik 2
do góry