Policjanci w służbie historii Anna Morawa - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III

Krzysztof Tekiel


Pełna nazwa szkoły
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Nowym Targu

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Krzysztof Tekiel

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Anna Morawa

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Karina Bryniarska

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Karolina Zielonka

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Jakub Klima
Lata życia
47
Opis postaci

Starszy posterunkowy Jakub Klima był komendantem posterunku Policji Państwowej w Łubiankach Wyższych w powiecie Zbaraż województwie tarnopolskim. 17 września 1939 roku wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną był więźniem obozu w Ostaszkowie rozstrzelany został w 1940 roku w Twerze, spoczywa na wojennym polskim cmentarzu w Miednoje. Jakub Klima syn Karola i Katarzyny z domu Szeląg urodził się 2 lipca 1893 roku w Zagórzu gmina Niepołomice powiat Wieliczka wychowywany przez matkę od 7 roku życia wcześniej osierocony został przez ojca pochodził z licznej. W wieku 18 lat wstąpił do armii austriackiej i po roku służby podjął decyzję o pracy w Żandarmerii Polskiej w tokach powiat Zbaraż województwo tarnopolskie. 1 stycznia 1920 roku wstąpił do policji państwowej w Tokach. W dniu 2 czerwca 1922 roku zawarł związek małżeński z Julią Szewczuk. Kolejnym miejscem służby Jakuba Klimy był posterunek policji państwowej w Klebanówce gdzie otrzymał stanowisko komendanta posterunku. W okresie służby w Klebanówce Jakub Klima został powołany na roczny kurs policji państwowej który ukończył z wynikiem pozytywnym otrzymując równocześnie średnie wykształcenie od 1 maja 1935 roku do 31 marca 1936 roku z powodu likwidacji posterunku w Klebanówce Jakub Klima został przeniesiony do Nowego Sioła skąd na własną prośbę z dniem 1 kwietnia 1936 roku skierowany został do Łubianek Wyższych. Do Łubianek Wyższych należały wsie Łubianki Niższe i Hrycowce. Łubianki Wyżne położone były nad rzeką Gniazdeczko. Na posterunku w Łubiankach zatrudnieni byli policjanci Edward Zbroiński, Stanisław Wroński, Edmund Lewandowski, Władysław Mazurkiewicz którzy wraz z Jakubem Klimą w dniu 17 września 39 roku zostali wzięci do niewoli sowieckiej.

Wykorzystane źródła

Wspomnienia Pani Jadwigi Grzyb - córki Jakuba Klimy

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Zagórze
Lokalizacja
Dąb pamięci poświęcony st. przod. Jakubowi Klimie

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1.1 Zdjęcia miejsca 1.2
Nazwa miejsca
Zagórze
Lokalizacja
dąb pamięci

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 2.1 Zdjęcie miejsca 2.2
Nazwa miejsca
Zagórze
Lokalizacja
Zdjęcia
Zdjęcie miejsca 3.1 Zdjęcie miejsca 3.2
Dokładny opis miejsc

W listopadzie 2018 roku na uroczystości w Zagórzu przybyli przedstawiciele władz gminy, wizytator kuratorium oświaty w Krakowie, dyrektorzy okolicznych szkół i przedszkoli, ułani ze Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii w Niepołomicach, przedstawiciele parafii w Staniątkach, przedstawiciele sołectw Zagórze i Słomiróg oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.
Szczególnymi gośćmi byli Jadwiga Grzyb (do której się udaliśmy) i Andrzej Grodecki – córka i wnuk Jakuba Klimy, mieszkańca Zagórza zamordowanego przez NKWD w 1940 r.

Uroczystość rozpoczęła się przed szkołą, gdzie – po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły, odczytaniu apelu poległych i złożeniu kwiatów przed pamiątkową tablicą – zasadzony został w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia” dąb upamiętniający Jakuba Klimę.
Następnie uczestnicy obchodów ruszyli w barwnym pochodzie prowadzonym przez ułanów. Marszowi towarzyszyły pieśni legionowe oraz wymachiwanie biało-czerwonymi chorągiewkami. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Domu Kultury w Zagórzu. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali inscenizację przedstawiającą okoliczności utraty przez Polskę niepodległości. Sceniczne występy przeplatane były pieśniami nawiązującymi do przedstawianych wydarzeń w wykonaniu chóru złożonego z uczniów i absolwentek szkoły. Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej biesiady, na którą złożyły się pieśni patriotyczne z różnych okresów historii Polski.

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

Sprawozdanie z przebiegu ,,Żywej lekcji historii" w dniu 5.04.2019r.
Lekcję przeprowadziły: Karolina Zielonka, Anna Morawa oraz Karina Bryniarska, z opiekunem, Panem Krzysztofem Tekielem, w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Nowym Targu. Udział w lekcji wzięło 23 uczniów. Z racji tego, że kwiecień jest miesiącem pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej, lekcja rozpoczęła się minutą ciszy, po czym przybliżyłyśmy rówieśnikom termin mordu w Katyniu, co w dalszym części lekcji pozwoliło na omówienie historii morderstw w Twerze. Naświetliłyśmy dzieje policjantów oraz żołnierzy, którzy jesienią 1939 roku po agresji ZSRR na Polskę dostali się do niewoli, kłamstwa w jakich żyli Polacy przez długi czas, oraz przedstawiłyśmy heroiczną walkę o prawdę. Nasi odbiorcy wykazali się ogromem wiedzy w tym zakresie ale dowiedzieli sie też kilku ciekawostek, szczegółów, które wywołały na ich twarzach zaskoczenie. Nawiązała się bardzo miła dyskusja.
Następnie przedstawiłyśmy cel wizyty oraz zadania dotyczące konkursu "Policjanci w służbie historii".
Kolejnym punktem było omówienie postaci naszego bohatera - Jakuba Klimy. Szczegółowo przedstawiłyśmy jego życiorys. Wyraźne pokazanie faktów i miejsc pamięci, sprawiło, że lekcja była ŻYWA, pojawiło się mnóstwo pytań. Wsparciem były przygotowane przez nas prezentacje o historii powstawania Policji od 1919r.,o granatowej Policji oraz o losach Policjantów podczas II Wojny Światowej. Poza tym odtworzyłyśmy filmik konkursowy, opowiedziałyśmy o pracy nad nim oraz o cudownym spotkaniu z córką bohatera - Panią Jadwigą. Wisienką na torcie było zaprezentowanie kilku wierszy nawiązujących do tematu, co wprowadziło klasę w zadumę i współczucie. Odtworzenie filmu o Jakubie Klimie spowodowało, że uczniowie mogli na temat „zbrodni Katyńskiej” spojrzeć przez pryzmat jednej osoby, jednej rodziny. W szkole informacje o tejże zbrodni mieli przedstawione przez pryzmat formacji wojskowej lub policyjnej. Na zakończenie rozdałyśmy ulotki promujące pamięć o bohaterach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wybranego przez nas Jakuba Klimę.
Ulotki trafiły również do nowotarżan, nie spotkałyśmy się z odmową, co było dla nas miłym zaskoczeniem. Mamy nadzieje, że dzięki temu wzrasta świadomość o ogromie zła, które miało miejsce oraz przyczyniamy się do zachowania pamięci o bohaterach, by nigdy nie zginęła!

Kolejnym etapem żywej lekcji historii było pokazanie uczniom Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu w klasie 2 wojskowo-policyjnej filmu dokumentalnego z 1999 r. o policji granatowej, który emitowany był w TVP HISTORII. Obejrzeliśmy go na lekcji bezpieczeństwa publicznego. Dotyczył powstania działania i losu system policyjnego oraz policjantów, którzy zostali w okupowanej Polsce. Te dowody i świadectwa pokazują postawy patriotyzmu jak i obłudności, egoizmu i okrucieństwa, co wywołało dyskusję w której udział brało 100% klasy. Wyraźnie zostało pokazane wykorzystywanie Polaków, natomiast szczególną uwagę zwracają bohaterowie w „granatowych mundurach”, którzy stawiali czoła przeciwnością, mieli odwagę spojrzeć śmierci prosto w oczy. Są dla nas wzorami do naśladowania i kształtują nasz światopogląd.
https://m.youtube.com/watch?v=9bC5c0hHjwg

Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5
Pliki
Plik 1 Plik 2 Plik 3
do góry