Policjanci w służbie historii Martyna Szczerba - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja II -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja II

Jacek Kurowski


Nazwa szkoły
Zespół Szkół nr 24 w Bydgoszczy im. Mariana Rejewskiego, XII Liceum Ogólnokształcące

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Jacek Kurowski

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Martyna Szczerba

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Emilia Rybak

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Julia Zaremba

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Kościół pod wezwaniem Polskich Świętych Braci Męczenników
Lokalizacja
pomnik upamiętniający miejsca kaźni Polaków w Katyniu

Na wybranym przez nas pomniku znajdują się nazwiska ofiar m. in przodownika polskiej Policji Państwowej Franciszka Adamczyka pochowanego w Miednoje. Katyń jest symbolem śmierci Polaków, którzy po 17 września 1939 roku dostali się do sowieckiej niewoli. Ca

Więcej
Dokładny opis miejsca

Dnia 8 kwietnia 2018 roku w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników modlono
się za wszystkich pomordowanych w zbrodni katyńskiej, była to 78. rocznica. Po mszy odbyła
się uroczystość przy pomniku ku ich pamięci. Wzięli w niej udział m. in. Jacek Tarczewski - pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych, Zbigniew Ostrowski - wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz Marian Adamczyk - prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska.
Na wybranym przez nas pomniku znajdują się nazwiska ofiar m.in. przodownika polskiej Policji Państwowej Franciszka Adamczyka pochowanego w Miednoje. Katyń jest symbolem śmierci Polaków, którzy po 17 września 1939 roku dostali się do sowieckiej niewoli. Całe wydarzenie miało na celu pokazanie, jak ważne są dla Polski wydarzenia sprzed lat, co potwierdza napis
na pomniku : „NARODY, KTÓRE TRACĄ PAMIĘĆ – GINĄ”.
Wszystkie uhonorowane osoby oddały życie za ojczyznę, za naszą przyszłość, przyszłość Polski. Wykazały się ogromną odwagą, walcząc z naszym wrogiem. Nie poddały się, oddały najcenniejszy dar jaki można mieć – życie. To wydarzenie ma na celu kształtowanie poczucia przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu. Polacy powinni wiedzieć co było kiedyś, powinniśmy wyciągnąć wnioski z dawnych lat i nigdy nie pozwolić podobnym sytuacjom zaistnieć.
Pamięć tą należy pielęgnować czego przykładem może być konkurs, o którym wypowiedziała
się Emilia Rybak : „Bierzemy udział w konkursie: "Policjanci w służbie historii"; konkursie
o postaciach policjantów z okresu II Rzeczypospolitej, II wojny światowej. Szukamy takich postaci, które może nie tyle są mało znane, ale też, żeby jakoś uczcić to, jakoś pokazać”.

Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1 Zdjęcia miejsca 2 Zdjęcia miejsca 3

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

W dniu 19.04.2018, w ramach konkursu "Policjanci w służbie historii" adresowanego do uczniów policyjnych klas mundurowych (w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji), uczennice klasy II naszego LO: Martyna Szczerba, Emilia Rybak, Julia Zaremba przeprowadziły „żywą” lekcję historii. W zajęciach brali udział uczniowie dwóch klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy. Celem przeprowadzonych zajęć było przekazanie wiedzy o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w kwietniu 1940 roku w Katyniu (żołnierze NKWD zamordowali ponad 21 tysięcy obywateli Polski, w tym oficerów wojska i policji), podanie miejsc pamięci zamordowanych ofiar oraz przedstawienie życiorysu jednej z nich, policjanta - przodownika Franciszka Adamczyka. Po prezentacji dotyczącej w/w zagadnień, uczennice przygotowały dla swoich młodszych kolegów i koleżanek test sprawdzający czy i w jakim stopniu zapamiętali oni przekazane wiadomości. Odpowiedzi – wyniki testu udowodniły, że przeprowadzona przez nasze licealistki lekcja historii bardzo dobrze zapadła uczniom w pamięć. Martyna Szczerba, Emilia Rybak, Julia Zaremba opowiedziały także o idei "dębów katyńskich" oraz miejscach na terenie Bydgoszczy gdzie można je zobaczyć. Kolejnym zadaniem dla szóstoklasistów było napisanie z czym się im kojarzy patriotyzm. Najczęstszymi odpowiedziami były: „miłość do kraju”, „tradycje narodowe” oraz „odpowiedzialność za kraj”. Następna godzina zajęć odbyła się na świeżym powietrzu. Uczennice klasy policyjnej XII LO przygotowały pokaz technik samoobrony, sposoby obrony przed napastnikiem oraz obezwładnienia go. Pokaz wzbudził wielkie zainteresowanie. Uczniowie SP 38 musieli zmierzyć się także z pytaniami dotyczącymi zarówno międzywojennej, jak i współczesnej Policji. Między innymi elementami umundurowania oficera międzywojennej Policji i współczesnego policjanta. Przeprowadzona została dyskusja na temat jakimi cechami charakteru powinien odznaczać się funkcjonariusz policji. Uczniowie wymieniali również zadania, którymi zajmuje się policja i w jakich sytuacjach należy dzwonić pod numer alarmowy 997. Nie zabrakło także podchwytliwych pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego i odpowiedzialnego zachowania na drodze. Poprzez przeprowadzoną „żywą” lekcję historii, uczennice klasy policyjnej XII LO chciały przekazać zdobytą wiedzę dotyczącą ludobójstwa w Katyniu, a w szczególności przedstawić wybraną przez siebie postać policjanta - przodownika Franciszka Adamczyka, który został tam zamordowany. Ponadto Martyna Szczerba, Emilia Rybak, Julia Zaremba omówiły zagadnienia dotyczące umundurowania, cech charakteru i zadań międzywojennej i współczesnej policji. Uczennice starały się przekazać swoim młodszym kolegom (jak najlepiej i możliwie najciekawiej) wskazówki w jaki sposób można i należy pielęgnować polski patriotyzm.

Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5
Pliki
Plik 1 Plik 2 Plik 3

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Franciszek Adamczyk
Lata życia
1883 - 1940
Opis postaci

Franciszek Adamczyk (1883 - 1940) był przodownikiem Policji Państwowej w Gniewie.
Urodził się 13 lutego 1883 roku w Runowie Krajeńskim. Był synem Wincentego Adamczyka
i Katarzyny z domu Pawelskiej. Od 1919 roku służył w Policji Państwowej. Brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej. W nieznanych okolicznościach dostał się we wrześniu 1939 roku do sowieckiej niewoli, gdzie przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Zginął rozstrzelany w kwietniu 1940 roku w siedzibie NKWD w Kalininie (dzisiejszy Twer). Jego najbliższa rodzina mieszkała w Gniewie przed wybuchem wojny, a także po wojnie. Żona Franciszka – Julianna (ur. 1884r.) zmarła w 1970 roku i pochowano ją w Gniewie. Jedna z córek – Katarzyna (ur. 1911r.) – z zawodu urzędniczka, zmarła 17 lat później niż matka. Najmłodsze dziecko z tego związku – córka Marta (ur. 1913r.) również była urzędniczką
i mieszkała w Gniewie. Syn Franciszka – Jan (ur. 1909r.) – z zawodu był urzędnikiem skarbowym. Z początku okupacji przeniósł się do Chełmży. Został aresztowany przez NKWD bezpośrednio po wkroczeniu Armii Czerwonej do miasta 5 lutego 1945 roku i skierowano go do kolumny deportacyjnej, która wywoziła więźniów na wschód. Podczas jazdy pociągiem w głąb ZSRR sowiecka eskorta go zamordowała, a zwłoki wyrzucono z pociągu do rowu. Jego syn – Marian żyje do dziś. Z zawodu jest inżynierem chemikiem i mieszka w Bydgoszczy. Jest także członkiem bydgoskiej Rodziny Katyńskiej.
Jedynymi informacjami dotyczącymi przodownika Adamczyka jakie udało zachować się najbliższym były dokumenty m.in. dokument z 1941 roku, w którym Józef Pasiciel zaświadczył, że widział i rozmawiał z Franciszkiem Adamczykiem we wrześniu 1939 roku w więzieniu w Ostaszkowie, a także kartki z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie w sprawie jego poszukiwań. Wśród tych dokumentów znalazł się także dokument również z 1941 roku, w którym Alfons Radziejewski poświadczył, że przodownik Adamczyk znajdował się w tym samym czasie co on w obozie w Ostaszkowie od września do połowy grudnia 1939 roku. Radziejewski wspomniał również, że później część więźniów została przetransportowana do Niemiec, jednak Adamczyk został w obozie. Dopełnieniem tych dokumentów jest skrócony akt zejścia przodownika, w którym datę 10 maja 1945 roku uznano za datę zgonu w czasie działań wojennych o godzinie 24.00. Co ciekawe dokument ten został wydany w Gniewie dnia 10 marca 1944 roku. Dokumenty te zostały nam przedstawione i udostępnione przez pana Mariana Adamczyka.
Nasz zespół wybrał właśnie tę postać, gdyż jest ona jednym z wielu przykładów wzorów
do naśladowania i patriotyzmu wśród szeregów służb policyjnych. Z tego względu, że historia przodownika Adamczyka nie jest bardzo znana, postanowiłyśmy ją rozpowszechnić, aby wiele osób usłyszało i poznało jego historię, a tym samym zachęcić innych do poznania historii pozostałych ofiar zbrodni katyńskiej.

Wykorzystane źródła

- książka: Włodzimierz Jastrzębski, Danuta Rumfeld, Krzysztof Sidorkiewicz „ Katyń 1940. Rodzina Katyńska Bydgoszcz”, Bydgoszcz, 1995r., str. 34
- artykuł z “Gazety Pomorskiej”, z dnia 15 marca 2018 roku, str.11-12
- http://www.bydgoszcz.tvp.pl/36720355/pamiec-o-zbrodni-katynskiej-nie-ginie-byla-msza-kwiaty-pod-pomnikiem
- wiedza własna z uroczystości 78. rocznicy zbrodni katyńskiej
- dokumenty z prywatnych zbiorów Mariana Adamczyka (uzyskane od Czerwonego Krzyża i innych instytucji w Genewie, Odpis skróconego aktu zejścia Franciszka Adamczyka oraz postanowienie z dnia 23 kwietnia 1996r. odznaczające pośmiertnie Pana Franciszka Adamczyka medalem "Za udział w wojnie obronnej 1939", podpisane przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego)
- Księga Cmentarna Miednoje

do góry