Policjanci w służbie historii Magdalena Mazur - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III

Paweł Raczyński


Pełna nazwa szkoły
Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Paweł Raczyński

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Magdalena Mazur

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Aleksandra Jedlińska

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Karolina Ulman

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Marian Gorgoniusz Borzęcki
Lata życia
1889-1942
Opis postaci

Marian Borzęcki, syn Bolesława i Marii z Rakowskich, ur. w 7 IX 1889 r. w Suwałkach. W 1914 r. ukończył wydział prawa Uniwersytetu Petersburskiego. W latach 1913-1916 pełnił funkcję prezesa Polskiej Kasy Ogólno-Studenckiej Wyższych Zakładów Naukowych oraz Kierownika sekcji dramatycznej Domu Polskiego „Ognisko”. Po wybuchu I wojny światowej zaangażował się aktywnie w działalność powstałych na terenie Warszawy obywatelskich służb porządkowych. Pełnił w nich różnego rodzaju funkcje, począwszy od milicjanta w Straży Obywatelskiej, aż do kierownika sekcji szkoleniowej Warszawskiej Milicji Miejskiej. Od czerwca 1918 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, początkowo jako referent, a następnie jako radca ministerialny. W późniejszym okresie sprawował funkcję kierownika Wydziału Policji w Sekcji Administracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a dnia 5 XI 1918 r. mianowano go naczelnikiem Samodzielnego Wydziału Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W dniu 20 I 1919 r. objął stanowisko naczelnego inspektora Policji Komunalnej, a 17 VI tego roku został zastępcą Komendanta Głównego Policji (funkcję tę sprawował do 9 XI 1921 roku). W tym czasie powierzono mu zadanie zjednoczenia wszystkich organów policyjnych w Polsce i stworzenia jednolitej Policji Państwowej. Następnie został mianowany komisarzem rządu na Miasto Warszawę (nominacja 22 X 1921 roku, dymisja 17 XII 1922 roku). Od połowy grudnia 1922 roku do czerwca 1923 roku zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Mianowano go potem komendantem Policji Państwowej (1 VII 1923 r.- 4 XI 1926 r.). W czasie przewrotu majowego w 1926 r. opowiedział się po stronie prezydenta, za co został czasowo aresztowany. Utracił także stanowisko Komendanta Głównego Policji Państwowej. Po opuszczeniu szeregów policji wykonywał swój wyuczony zawód prawnika, był m.in. członkiem prezydium Sądu Dyscyplinarnego w Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz wykładowcą i egzaminatorem aplikantów adwokackich. W okresie 1927-1934 pełnił funkcję wiceprezydenta Warszawy. Związany był w tym czasie ze Związkiem Ludowo-Narodowym, był jednym z przywódców Obozu Wielkiej Polski, a także jednym z organizatorów Stronnictwa Narodowego.
W latach 1928-1935 należał do Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego. Odszedł z partii w lutym 1935 r. Następnie brał czynny udział w pracach Frontu Morges, a w 1937 r. wstąpił do Stronnictwa Pracy. Publikował artykuły m.in. w „Gazecie Administracji i Policji Państwowej” i w „Kurierze Warszawskim”. We wrześniu 1939 r. prezydent Warszawy Stefan Starzyński mianował go na stanowisko delegata komisarza cywilnego dla starostwa grodzkiego Warszawa-Śródmieście. W tym czasie pełnił także funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej Straży Obywatelskiej miasta stołecznego Warszawy, a od 20 IX 1939 r. należał do Komitetu Obywatelskiego przy dowództwie „Armii Warszawa”. Pełnił także funkcję Szefa ekspozytury Komisariatu Cywilnego na Pradze. Od października 1939 r. w konspiracji w Biurze Politycznym. Dnia 25 XI 1939 r. został wybrany wiceprzewodniczącym komisji rewizyjnej Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej. Pierwszy delegat rządu emigracyjnego na kraj. W dniu 30 III 1940 r. został aresztowany przez Gestapo i osadzony na Pawiaku. W maju 1940 r. został przewieziono go do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Został zamordowany w 1942 r. w obozie w Mauthausen. Jego symboliczny grób znajduje się na warszawskich Powązkach. Żonaty z Michaliną z domu Żakiewicz, miał syna Lecha.

Odznaczenia:
Order Polonia Restituta III klasy
Krzyż Walecznych
francuski Order Legii Honorowej IV klasy
Order Korony Rumuńskiej II klasy.

Wykorzystane źródła

https://muzeumsg.strazgraniczna.pl/muz/formacje-ochrony-granic/biografie/1918-1939/dowodcy-formacji-granic/marian-borzecki/9437,Marian-Borzecki.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Borz%C4%99cki

http://www.polskaniezwykla.pl

http://www.policja.pl

https://www.ipsb.nina.gov.pl

https://www.biogramy.pl

http://www.radomnews.pl

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Tablica pamiątkowa poświęcona Inspektorowi Generalnemu Marianowi Borzęckiemu
Lokalizacja
Tablica pamiątkowa poświęcona Inspektorowi Generalnemu Marianowi Borzęckiemu

Miejscem pamięci, które odwiedziliśmy jest tablica pamiątkowa poświęcona Ins. Gen. Marianowi Borzęckiemu znajdująca się w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. W dniu 15 marca wraz z opiekunem naszej grupy udaliśmy się do komendy, aby uczcić pamięć Mariana Borzęckiego oraz porozmawiać o tej ważnej dla Polskiej a zwłaszcza Mazowieckiej Policji postaci. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Kamil Borkowski. Tablica została odsłonięta dnia 4 października 2018 roku, aby uczcić pamięć In. Gen. Mariana Borzęckiego, który od tego dnia stał się patronem Mazowieckich Policjantów. Odsłonięcia dokonał Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasz Michułka a poświęcił ją diecezjalny duszpasterz Policji ks. kanonik Stanisław Sikorski. Marian Borzęcki od lipca 1919 do października 1921 roku był zastępcą komendanta głównego Policji Państwowej, a od czerwca 1923 do listopada 1926 komendantem głównym Policji Państwowej. W latach 1927-1934 pełnił funkcje wiceprezydenta Warszawy.

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1.1 Zdjęcia miejsca 1.2
Nazwa miejsca
Symboliczny grób Inspektora Generalnego Mariana Borzęckiego kw. 191–VI–17
Lokalizacja
Tablica Pamiątkowa

28.01.2017 w auli 127 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej Inspektora Generalnego Mariana Borzęckiego – suwalczanina, Komendanta Głównego Policji Polskiej, zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Mauthausen – człowieka, którego niestety historia poniekąd zapomniała.

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 2.1 Zdjęcie miejsca 2.2
Nazwa miejsca
Aula 127 im. Mariana Borzęckiego.
Lokalizacja
Zdjęcia
Zdjęcie miejsca 3.1 Zdjęcie miejsca 3.2
Dokładny opis miejsc

Miejscem pamięci, które odwiedziliśmy jest tablica pamiątkowa poświęcona Ins. Gen. Marianowi Borzęckiemu znajdująca się w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. W dniu 15 marca wraz z opiekunem naszej grupy udaliśmy się do komendy, aby uczcić pamięć Mariana Borzęckiego oraz porozmawiać o tej ważnej dla Polskiej a zwłaszcza Mazowieckiej Policji postaci. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Kamil Borkowski. Tablica została odsłonięta dnia 4 października 2018 roku, aby uczcić pamięć In. Gen. Mariana Borzęckiego, który od tego dnia stał się patronem Mazowieckich Policjantów. Odsłonięcia dokonał Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasz Michułka a poświęcił ją diecezjalny duszpasterz Policji ks. kanonik Stanisław Sikorski. Marian Borzęcki od lipca 1919 do października 1921 roku był zastępcą komendanta głównego Policji Państwowej, a od czerwca 1923 do listopada 1926 komendantem głównym Policji Państwowej. W latach 1927-1934 pełnił funkcje wiceprezydenta Warszawy.Cmentarz został założony 4 listopada 1790 na działce podarowanej przez rodzinę Szymanowskich. Poświęcono go 20 maja 1792 w obecności króla. Wśród pochowanych ok. 1 miliona osób, znajduje się wiele znanych i zasłużonych osób, w tym Ins. Gen. Marian Borzęcki28.01.2017 w auli 127 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej Inspektora Generalnego Mariana Borzęckiego – suwalczanina, Komendanta Głównego Policji Polskiej, zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Mauthausen – człowieka, którego niestety historia poniekąd zapomniała.

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

Dnia 25 marca 2019 roku udaliśmy się razem z naszym opiekunem do Publicznego gimnazjum w Orońsku, aby przeprowadzić żywą lekcje Historii. W spotkaniu uczestniczyło około 50 uczniów klas programowo najwyższych oraz ich wychowawcy. Na samym początku przygotowałyśmy trochę informacji o naszym bohaterze oraz o poświęconemu mu miejscu pamięci. Następnie, aby łatwiej można było zrozumieć losy wybranej przez nas postaci przedstawiłyśmy również ogólny zarys Policji Państwowej i czasów, w których żył nasz bohater. Wszyscy słuchali nas z zainteresowaniem, przygotowałyśmy również konkurs na podstawie przedstawionych przez nas informacji. Uczniowie chętnie wzięli w nim udział i z zaangażowaniem odpowiadali na zadawane im pytania konkursowe. Na zakończenie zrobiliśmy krótkie podsumowanie całej lekcji. Cieszymy się, że dzięki takim akcją jak ten konkurs możemy szerzyć wiedzę wśród ludzi, na co dzień niezwiązanych ze służbą mundurową, na temat policji i wielkich postaci takich jak Inspektor Generalny Marian Borzęcki, który od roku 2018 jest nam jeszcze bardziej bliski, ponieważ został patronem Mazowieckich Policjantów.

Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5
Pliki
Plik 1 Plik 2
do góry