Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja VII

Monika Garstka - Szot


Pełna nazwa szkoły
XVIII LIceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Łodzi
94-203
Łódź
łódzkie

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Monika Garstka - Szot

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Mateusz Kmieciak

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Szymon Wiśniewski

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Kacper Brylski

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
płk Janusz Jagrym-Maleszewski
Lata życia
1879 - 1942
Opis postaci
Maleszewski urodził się w rodzinie ziemiańskiej jako syn Hilarego, b. powstańca styczniowego. Uczęszczał do gimnazjum w Warszawie, ale został z niej usunięty za udział w manifestacji patriotycznej, po czym wstąpił do Akademii Handlowej w Lipsku, którą ukończył w 1902. Przez jakiś czas pracował jako handlowiec, około 1910 powrócił do Polski.​ Od 5 sierpnia 1914 służył jako ułan, a następnie podoficer i oficer w Legionach Polskich. 10 czerwca 1915, w czasie szarży pod Rokitną dowodził II plutonem 2 szwadronu 2 dywizjonu ułanów. W czasie szarży został ciężko ranny i wzięty do niewoli rosyjskiej. W listopadzie 1915, po amputacji nogi, jako inwalida wrócił w drodze wymiany z niewoli i otrzymał roczny urlop zdrowotny. Od jesieni 1916 kolejno służył w Krajowym Inspektoracie Zaciągu w Warszawie, jako sekretarz generalny Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu, a w końcu jako kierownik Głównego Urzędu Zaciągu polskiej armii zwanej Polnische Wehrmacht, którego szefem był Władysław Sikorski. W październiku 1918 mianowany został szefem Wydziału Spraw Oficerskich w Sztabie Inspektoratu Lokalnego w Polnische Wehrmacht.​W 1918, po wstąpieniu do Wojska Polskiego działał najpierw w Wydziale Personalnym Departamentu VI Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1 marca 1920 wyznaczony został na stanowisko szefa Sekcji 1 Ogólno-Organizacyjnej Oddziału V Personalnego Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz jako oficer do zleceń w gabinecie ministra spraw wojskowych. W czasie wojny polsko-bolszewickiej był członkiem Rady Obrony Stolicy przy Delegacie MSW. W sierpniu 1921 został szefem Wydziału Organizacyjnego Oddziału V Personalnego Sztabu Generalnego. Pełniąc służbę w Sztabie Generalnym, pozostawał oficerem nadetatowym 2 pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. W latach 1925–1926 nie pełnił żadnych funkcji ze względu na ciężką chorobę.​
W maju 1926r. wziął czynny udział w przewrocie majowym, broniąc wraz z płk. Sławojem Składkowskim gmachu Ministerstwa Spraw Wojskowych na ul. 6 Sierpnia i uniemożliwiając wykonanie rozkazów zwolennika rządu, gen. Szpakowskiego. Po przewrocie majowym, na jesieni 1926, został szefem Wydziału Wyznań Niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojskowych z pozostawieniem dotychczasowej funkcji oficera sztabowego do zleceń przy Ministrze Spraw Wojskowych. Stanowisko szefa Wydziału Wyznań Niekatolickich M.S.Wojsk. objął po płk. SG Adamie Kocu.​ Z dniem 31 października 1926 na skutek reklamacji Ministra Spraw Wewnętrznych przeniesiony został w stan nieczynny na okres sześciu miesięcy z prawem noszenia munduru, w celu objęcia stanowiska komendanta głównego Policji Państwowej. Z dniem 30 kwietnia 1927 Minister Spraw Wojskowych przedłużył mu okres pozostawania w stanie nieczynnym o dalszych dwanaście miesięcy z prawem noszenia munduru.​ W latach 1926–1935 pełnił funkcję komendanta głównego Policji Państwowej. W czasie piastowania urzędu komendanta głównego PP zmienił zupełnie krajowy model szkolnictwa policyjnego. Utworzono system kształcenia policyjnego na poziomie europejskim. Kierownictwo PP z najwyższymi oficerami na czele dbało o podnoszenie kwalifikacji zawodowych adeptów sztuki policyjnej. Rozpoczęto tworzenie placówek dydaktyczno-oświatowych. Utworzono dwa rodzaje szkół: szkołę oficerską w Warszawie oraz szkoły dla szeregowych Policji Państwowej w Sosnowcu, Żyrardowie oraz Mostach Wielkich. Nawiązano współpracę z policjami krajów europejskich, mając nadzieję na korzystanie z doświadczenia zaprzyjaźnionych służb. Dzięki inicjatywie komendanta głównego Policji Państwowej w 1928 r. grupa funkcjonariuszy Policji Śledczej wyjechała na kursy szkoleniowe do Wiednia. Późniejsza wymiana funkcjonariuszy przyjeżdżających na staż zawodowy do Polski była zasługą komendanta Maleszewskiego.​
Wykorzystane źródła
https://www.youtube.com

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Jagrym-Maleszewski

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/106499,Janusz-Jagrym-Maleszewski.html

https://senat.edu.pl/historia/senat-rp-w-latach-1922-1939/senatorowie-ii-rp/senator/janusz-maleszewski

https://epiotrkow.pl/news/czytaj,49339

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/57181,Odsloniecie-tablicy-pamieci-plk-Janusza-Jagryma-Maleszewskiego-Lodz-4-wrzesnia-2.html

https://www.youtube.com/@LodzkimiSciezkami

https://www.youtube.com/@przewodnik9572

https://www.youtube.com/@footagefarm

https://www.youtube.com/@historycomestolife

https://www.nac.gov.pl

archiwum Tomasza Świerczyńskiego

https://isp.policja.pl

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Grób symboliczny na cmentarzu w Czarnocinie
Lokalizacja
Grób symboliczny płk Maleszewskiego.

Na cmentarzu znajduje się grób symboliczny płk Maleszewskiego. W grobie pochowani są jego rodzice.Grób<br />został zmodernizowany i odnowiony w roku 2022. Jest to również grób symboliczny jego żony, która była założycielką<br />Stowarzyszenia “Rodzina Policyjna 1939r.”, które działa do dziś. Udaliśmy się w to miejsce i uczciliśmy pamięć<br />Komendant Głównego Policji Państwowej czyszcząc pomnik, oraz składając znicz.

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1.1 Zdjęcia miejsca 1.2
Nazwa miejsca
Tablica pamiątkowa
Lokalizacja
Tablica Patrona Policjantów woj. łódzkiego pod KWP

Tablica przedstawia sylwetkę pułkownika. Pod pomnikiem znajduje się kod QR z linkiem do biografii Maleszewskiego. Jest to krok w stronę młodych oraz ciekawa innowacja, ponieważ młodzież nawet z ciekawości może zobaczyć co kryje się pod tym kodem.

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 2.1 Zdjęcie miejsca 2.2
Nazwa miejsca
Tablica pamiątkowa
Lokalizacja
Tablica pamiątkowa

Umieszczona jest na gmachu władz gminy oraz wsi. Przed II Wojną Światową w tym budynku był posterunek Policji Państwowej. Tablica powstała z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski 15 czerwca 2018r. w celu uhonorowania Komendanta Głównego. Tablica powstała dzięki inicjatywie 2 dzielnicowych mł. asp. Łukasz Wróbel i sierż. sztab. Michał Biernacki, którzy podjęli działania zmierzające do utworzenia tablicy ku jego pamięci. W celu promowania historii założyli oni pierwsze w Polsce Stowarzyszenie – Grupa Historyczno - Edukacyjna im. Płk. Janusza Maleszewskiego, II Okręg Policji Państwowej.

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcie miejsca 3.1 Zdjęcie miejsca 3.2
Dokładny opis miejsc
Z dostępnych nam źródeł wynika iż Maleszewski mapoświęcone swojej osobie 3 miejsca.Pierwsze z nich znajduje się na cmentarzu w jego rodzinnej miejscowości - Czarnocinie. Tam urodził się i mieszkał w młodości. Na cmentarzu znajduje się grób symboliczny płk Maleszewskiego. W grobie pochowani są jego rodzice.Grób został zmodernizowany i odnowiony w roku 2022. Jest to
również grób symboliczny jego żony, która była założycielką Stowarzyszenia “Rodzina Policyjna 1939r.”, które działa do
dziś.
W Czarnocinie znajduje się również tabilca która go upamiętnia. Umieszczona jest na gmachu władz gminy oraz
wsi. Przed II Wojną Światową w tym budynku był posterunek Policji Państwowej. Tablica powstała z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski 15 czerwca 2018r. w celu uhonorowania Komendanta Głównego.
Maleszewski został również uhonorowany tablicą znajdującą się pod Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, która również powstała w 2018r. Uroczystości wpisały się w obchody 100-lecia powstania Policji Państwowej. Tablica podobnie jak ta w Czarnocinie przedstawia sylwetkę pułkownika. Pod pomnikiem znajduje się kod QR z linkiem do biografii Maleszewskiego. Jest to krok w stronę młodych oraz ciekawa innowacja, ponieważ młodzież nawet z ciekawości może zobaczyć co kryje się pod tym kodem.

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii
Przygotowaliśmy żywą lekcję historii w której wzięła udział młodzież z klasy 5 i 6 ze Szkoły Podstawowej nr. 40 w Łodzi. Uczestników było 22 i podzieleni zostali na 6 grup. Lekcja miała na celu zapoznanie młodzieży z postacią pułkownika i kształtowanie zainteresowania historią swojego regionu, okolicy i kraju. Drużyny miały za zadanie znaleźć informacje dot. życia Maleszewskiego ukryte na terenie szkoły. Każda z drużyn miała do znalezienia 5 informacji z każdego okresu. Informacje były ukryte w sposób, który gwarantował uczestnikom swobodny dostęp do ich uzyskania. Informacji które zostały schowane było 30.

Kiedy jakaś drużyna znalazła wszystkie informacje musiała ułożyć je na plakacie w sposób chronologiczny i kiedy wszystko było zgodne musiały przykleić je na plakat. Czas był zatrzymywany w momencie przyklejenia każdego elementu. Młodzież zaangażowała się w lekcję i chętnie uczestniczyła w poszukiwaniach informacji. 5 pierwszych grup miało za zadanie znaleźć informacje dot. życia Maleszewskiego, natomiast ostatnia 6 grupa wyszukiwała ciekawostek o Policji Państwowej. Na zakończenie wszystkie grupy zapoznały się z informacjami innych grup, oraz uzyskały odpowiedź na ew. zadane pytania dot Maleszewskiego i Policji Państwowej. Pierwsze 3 miejsca, które jako pierwsze wykonały wszystkie elementy otrzymały drobne nagrody w postaci słodyczy, natomiast pozostałe grupy otrzymały nagrodę pocieszenia w postaci cukierków.
Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Pliki
Plik 1
do góry