Policjanci w służbie historii Aleksandra Adamczewska - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja II -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja II

Bogusława Bonter-Mazek


Nazwa szkoły
VII Liceum Ogólnokształcące

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Bogusława Bonter-Mazek

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Aleksandra Adamczewska

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Jagoda Krawczyk

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Oskar Strupiński

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Głaz Pamięci z tablicą pamiątkową i Dąb Pamięci - Myślibórz
Lokalizacja
Głaz Pamięci z tablicą pamiątkową i Dąb Pamięci

Głaz Pamięci z tablicą pamiątkową, poświęcony jest aspirantowi Zygmuntowi Janickiemu,policjantowi,który pełnił służbę w Policji Państwowej od 1929 roku

Więcej
Dokładny opis miejsca

W dniu 09 września 2008 roku, z inicjatywy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 ,ul.Strzelecka 51 w Myśliborzu,doszło do odsłonięcia tablicy pamiątkowej umiejscowionej na Głazie Pamięci oraz posadzono Dąb Pamięci,poświęcony Zygmuntowi Janickiemu,policjantowi pełniącemu służbę w Policji Państwowej w okresie II Rzeczypospolitej.Placówka ta przystąpiła wówczas do Programu Edukacyjnego "Katyń-ocalić od zapomnienia".Inicjatywę tę aktywnie wspierała córka asp.Zygmunta Janickiego,Pani Teresa Rutkowska,członkini Stowarzyszenia Policyjnych Rodzin Katyńskich.
Na tablicy znajduje się napis:" Aspirant Zygmunt Janicki,syn Andrzeja i Józefy,urodzony 01.01.1901r. w Głuchowie,aresztowany przez NKWD w 1939 r.,zamordowany w Twerze.
Głaz Pamięci znajduje się na terenie przylegającym do szkoły,od głównego wjazdu po prawej stronie.Jest dostępny o każdej porze,bez ograniczeń.

Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1 Zdjęcia miejsca 2 Zdjęcia miejsca 3

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

Żywa lekcja historii
23 kwietnia 2018 roku w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego
im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie uczniowie z klasy 2a o profilu bezpieczeństwo publiczne: Jagoda Krawczyk, Aleksandra Adamczewska oraz Oskar Strupiński przeprowadzili „żywą” lekcję historii, która jest jednym z etapów ogólnopolskiego konkursu „Policjanci w służbie historii”. Adresowany on jest do młodzieży szkół średnich a organizowany Instytut Pamięci Narodowej. Patronat nad konkursem objął Komendant Główny Policji.
W takcie lekcji uczniowie zaprezentowali prezentacje multimedialną wzbogacaną komentarzami oraz fragmentami wywiadu z Panią Teresą Rutkowską mieszkającą w Myśliborzu, córką Policjanta Zygmunta Janickiego. Gośćmi honorowymi tego niezwykle ważnego spotkania byli: młodszy inspektor Piotr Makuch- Komendant Miejski Policji w Szczecinie, Pan Grzegorz Czapski-Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. W lekcji wzięli udział uczniowie klasy pierwszej, mundurowej o profili policyjnym, z naszego liceum, nauczyciele 7 LO oraz uczniowie z klasy gimnazjalnej o profilu Obronno-Ratowniczym z sąsiadującej szkoły podstawowej nr 21 w Szczecinie, wraz z nauczycielem.
W trakcie lekcji przedstawiono postać aspiranta Zygmunta Janickiego. Młodzież dowiedziała się, iż jako dziewiętnastoletni chłopak wstąpił, na ochotnika, do wojska-legionów Józefa Piłsudzkiego. Walczył w zwycięskiej Bitwie Warszawskiej, uczestniczył w zawodach jeździeckich, gdyż był kawalerzystą. Kontuzja uniemożliwiła mu dalszą służbę w wojsku.
Dzięki obowiązującym wówczas aktom prawnym, zaprezentowanym na ekranie, w oryginalnej wersji, Zygmuntowi Janickiemu umożliwiono dalszą służbę w Policji Państwowej od roku 1929 roku na posterunku w Dąbrowicy, powiat Sarny.
W takcie lekcji wykorzystano obszerne fragmenty wywiadu z córką Policjanta Panią Teresą która w sposób niebywale emocjonalny opowiadała nie tylko o losach taty zamordowanego w Twerze, ale również o losach pozostałej rodziny wywiezionej na Sybir. Pani Terasa, dziś 81-letani kobieta, nie mogła przybyć na nasze spotkanie z uwagi na niedomagania zdrowotne. Przedstawiliśmy również uczestnikom lekcji miejsce pamięci aspiranta Zygmunta Janickiego, którego na ten stopień pośmiertnie awansował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lech Kaczyński. Miejscem tym jest Głaz Pamięci oraz Dąb Pamięci znajdujący się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Myśliborzu przy ulicy strzeleckiej.
Na Zakończenie lekcji głos zabrał mł. Insp. Piotr Makuch-Komendant Miejski Policji w Szczecinie który podziękował uczniom za niezwykle interesującą lekcję, za włożony w jej przygotowanie wysiłek, a nad to życzył nam sukcesów w konkursie „Policjanci w Służbie Historii.
Opiekun merytoryczny zespołu konkursowego
Bogusława Bonter-Mazek

Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Pliki
Plik 1

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Zygmunt Janicki
Lata życia
1901-1940
Opis postaci

Asp. Zygmunt Janicki urodził się 01 stycznia 1901 roku w Głuchowie koło Łucka, był synem Andrzeja i Józefy. Dorastał a potem dojrzewał, gdy Polska nie istniała na mapie Europy. Po 123 latach tworzyło się państwo oraz jego organizacyjne podwaliny. Ojczyźnie zagrażali wrogowie zewnętrzni, którzy nie chcieli dopuścić do odrodzenie naszego kraju.
Zygmunt Janicki, jako 19 letni ,młody właściwie chłopak, zgłosił się na ochotnika do Legionów Józefa Piłsudskiego. Jak w wywiadzie, podaje Jego córka Teresa Rutkowska, był ułanem.
W 1920 roku brał udział w zwycięskiej Bitwie Warszawskiej, bronił Warszawy przed bolszewikami.Za męstwo i odwagę został odznaczony medalem „ Polska Swemu Obrońcy” oraz jak przekazała nam Pni Teresa ,Orderem Virtuti Militari. W trakcie zawodów jeździeckich uległ wypadkowi a kontuzja uniemożliwiła Zygmuntowi Janickiemu dalszą służbę wojskową.
Na mocy obowiązujących wówczas rozstrzygnięć prawnych, w tym Ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku o policji państwowej, dano możliwość, Zygmuntowi Janickiemu podjęcia służby w Policji Państwowej.
Tak więc z dniem 09 kwietnia 1929 roku, posterunkowy Janicki, rozpoczął służbę na Posterunku Policji Państwowej w Dąbrowicy, powiat Sarny .Otrzymał legitymację służbową o numerze 943,wydaną przez Komendę Wojewódzką Policji Państwowej w Łucku .Z relacji Pani Teresy Rutkowskiej wynika ,iż ojciec w tej jednostce służył przez 10 lat. Miał zostać komendantem posterunku w Szczuczynie, która to miejscowość w latach 1921-1939 była stolicą powiatu w Okręgu Wileńskim. Być może wówczas otrzymał awans na stopień starszego posterunkowego. Do realizacji tych planów jednak nie doszło.
1 września 1939 roku ,Hitler zaatakował Polskę , a 17 września, na wschodnie ziemie wtargnęła Armia Czerwona. Zygmunt Janicki budował schrony i okopy a po 17 września został aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozu w Ostaszkowie.
Jego rodzina, żona i czworo dzieci, w obawie przed aresztowaniami, uciekła Kamionki . Tam dotarły do nich, tylko cztery kartki z obozu w Ostaszkowie.13 kwietnia 1940roku, 36 letnia żona Janickiego oraz ich dzieci w wieku 2,8,9,12 zostali aresztowani a następnie w Grodnie załadowani do bydlęcych wagonów a po miesiącu tragicznej podróży znaleźli się na Syberii. Tam przebywali w strasznych warunkach do 1946 roku. Nie wiedzieli co dzieje się z Zygmuntem Janickim .Gdy znaleźli się w Brześciu, odebrano im dokumenty, odznaczenia przyznane przez przedwojenne państwo, pamiątki a następnie wręczono dokumenty repatriacyjne oraz pozwolono jechać gdziekolwiek. Tak dotarli do Szczecina .Rodzina nie wiedziała, że starszy posterunkowy nie żyje. Dowiedzieli się o tym kilka lat później za pośrednictwem Czerwonego Krzyża.
Zygmunt Janicki został zamordowany strzałem w potylicę w Twerze 16 kwietnia 1940 roku a następnie wrzucony do wspólnej mogiły w Miednoje. W chwili śmierci miał 39 lat.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lech Kaczyński Postanowieniem z dnia 5 października 2007 roku mianował pośmiertnie starszego posterunkowego Policji Państwowej Zygmunta Janickiego na stopień aspiranta Policji Państwowej.

Wykorzystane źródła

www.powiatmysliborski.aktualności.pl
prawo.sejm.gov.pl
prywatne materiały Pani Teresy Rutkowskiej
Miednoje Księga Cmentarna.

do góry