Policjanci w służbie historii Mateusz Łysiak - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III

Tomasz Joniec


Pełna nazwa szkoły
Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Tomasz Joniec

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Mateusz Łysiak

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Daria Litwin

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Sylwia Kryza

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Franciszek Niechwiej
Lata życia
1899 - 1940
Opis postaci

Franciszek Niechwiej z P.P.P. w Niepołomicach urodzony dnia 25 września 1899 r. w Dąbrowie powiat Chrzanów syn Jana liczącego lat 59 i Katarzyna lat 52 z Gójów zamieszkali w Dąbrowie pow. Chrzanów wyrobnicy posiadają zabudowania i 4 morgi gruntu wyznanie rzymsko katolickie, narodowości i obywatelstwo polskie, zawód: robotnik kopalniany, kawaler majątku żadnego nie posiada bracia i siostry: 1) Andrzej Niechwiej lat 29 służy jako posterunkowy P.P. w III Komisariacie P.P. w Krakowie i nie posiada żadnego majątku, 2)Anastazja Zientek lat 25 zamieszkała w Dąbrowie posiada dom i 1 mórg gruntu, 3) Jan lat 23 wolny zamieszkały w Dąbrowie nie posiada żadnego majątku utrzymuje się przy rodzicach, 4) Rozalja lat 19 wolna wyrobnica zamieszkała w Dąbrowie przy rodzicach, 5)Zofja lat 17 wyrobnica zamieszkała w Dąbrowie wolna przy rodzicach, 6) Józef lat 15 wolny wyrobnik zamieszkały w Dąbrowie przy rodzicach, 7) Marja lat 13 wolna uczęszcza do szkoły zamieszkała w Dąbrowie przy rodzicach. Wykształcenie 4 klasy ludowe znajomość języków: polski w mowie i piśmie od urodzenia do lat 7 byłem przy rodzicach a od lat 7 do 14 chodziłem do szkoły od lat 14 do 22 tj. do roku 1919 pracowałem w kopalni węgla w Jaworznie, w roku 1919 10 kwietnia zostałem powołany do wojska Polskiego i wcielony do 5 p. Saperów stacjonującego w Krakowie. (brak tekstu) …to służyłem do 16 sierpnia 1922 r. jako saper. Od dnia zwolnienia mnie z wojska tj.15/8.1922 r aż do wstąpienia do policji Państwowej tj. do 4/I 1923 byłem w domu przy rodzicach.

Niepołomice dnia 23 lipca 1926
Franciszek Niechwiej poster.

Franciszek Niechwiej po wstąpieniu do Policji służbę pełnił w Posterunku Policji w Niepołomicach. W 1928 roku ożenił się z poznaną w Niepołomicach Stefanią Włodek pochodzącą z Szarowa. W 1930 r. z tego związku urodziła im się córka Janina. Post. Franciszek Niechwiej służbę na PP w Niepołomicach pełnił z krótką 3 – miesięczną przerwą do kwietnia 1935 roku kiedy to został przeniesiony do pełnienia dalszej służby na Posterunku Policji w Trzcianie pow. Bocheński i pełnił ją tam do wybuchu wojny.
We wrześniu 1939 r. zgodnie z rozkazami ewakuował się na wschód w kierunku Sokal - Lwów i tam dostał się do niewoli sowieckiej. Był jeńcem obozu w Ostaszkowie. Został zamordowany w Twerze i pogrzebany w lesie nieopodal wsi Miednoje w 1940 r. wraz ze swoim bratem Andrzejem, także policjantem.

Wykorzystane źródła

Wiedza własna, dokumenty z archiwum rodzinnego p. Janiny Niechwiej oraz podinsp. Tomasza Jońca

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Dąb Pamięci aspiranta Policji Państwowej Franciszka Niechwieja
Lokalizacja
Dom, Kościuszki 1

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1.1 Zdjęcia miejsca 1.2
Nazwa miejsca
Lokalizacja
Zdjęcia
Nazwa miejsca
Lokalizacja
Zdjęcia
Dokładny opis miejsc

Dąb wraz z obeliskiem jest zlokalizowany na terenach zielonych przy ZSO w Szarowie (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Kłaj). Jest on ogólnodostępny dla wszystkich odwiedzających.

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

25 kwietnia br. w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj odbyło się 11 spotkanie Regionalnego Koła Historycznego „Zadora”, w trakcie którego uczniowie klasy policyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach pod opieką Komendanta Komisariatu Policji w Niepołomicach podinsp. Tomasza Jońca, zaprezentowali historię Policji okresu międzywojennego. Licznie zgromadzonym uczestnikom - mieszkańcom i uczniom gimnazjum w Kłaju w formie prezentacji multimedialnej pokazano historię Policji okresu międzywojennego, przedstawiono również sylwetkę post. Franciszka Niechwieja.
Post. Franciszek Niechwiej urodził się 25 września 1899 r. w Dąbrowie pow. Chrzanowski.
Po odbyciu służby wojskowej wstąpił do służby w Policji Państwowej w dniu 4 stycznia 1923 roku. Służbę pełnił w Posterunku Policji w Niepołomicach. W 1928 roku ożenił się z poznaną w Niepołomicach Stefanią Włodek pochodzącą z Szarowa. Post. Franciszek Niechwiej służbę na PP w Niepołomicach pełnił z krótką 3 – miesięczną przerwą do kwietnia 1935 roku kiedy to został przeniesiony do pełnienia dalszej służby na Posterunku Policji w Trzcianie pow. Bocheński i pełnił ją tam do wybuchu wojny.
We wrześniu 1939 r. zgodnie z rozkazami ewakuował się na wschód w kierunku Sokal - Lwów i tam dostał się do niewoli sowieckiej. Był jeńcem obozu w Ostaszkowie. Został zamordowany w Twerze i pogrzebany w lesie nieopodal wsi Miednoje w 1940 r. wraz ze swoim bratem, policjantem.
W spotkaniu uczestniczyła córka post. Franciszka Niechwieja, Janina Iwulska do dnia dzisiejszego mieszkająca w Szarowie. Zgromadzonej publiczności opowiadała o swoim ojcu, wspomnieniach związanych z Jego służbą w Policji, ostatnim pożegnaniu przed ewakuacją na wschód, a także czasie wojny i życiu w okresie powojennym z „piętnem” córki policjanta. Przedstawiła również okoliczności ewakuacji wraz ze swoją matką i innymi rodzinami policyjnymi na wschód, a także drogi powrotnej.
Wszyscy zgromadzeni poruszeni przedstawionymi wydarzeniami z wielkim zainteresowaniem, a przede wszystkim wzruszeniem wysłuchali opowieści pani Janiny.
Ponadto w trakcie spotkania uczniowie klasy policyjnej wspólnie z asp.szt. Piotrem Lachmanem z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce przedstawili zgromadzonym różnego rodzaju elementy wyposażenia policyjnego, a także umundurowania. W spotkaniu wzięło udział 27 osób.


W Pliku 1 oryginalny opis spotkania

Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5
Pliki
Plik 1
do góry