Policjanci w służbie historii Natalia Paczkowska - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III

Artur Magnuszewski


Pełna nazwa szkoły
Zespół Szkół nr. 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Artur Magnuszewski

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Natalia Paczkowska

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Alicja Weinar

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Monika Marecka

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Adam Kocur
Lata życia
1894-1965
Opis postaci

Inspektor PWŚ Adam Kocur Główny komendant Policji Województwa Śląskiego
Urodził się 1 maja 1894 r w Kuźni Raciborskiej jako syn Franciszka i Augustyny.
Ukończył szkołę powszechną,a następnie gimnazjum w Raciborzu. Maturę zdał w 1913r po czym zaczął studiować teologię we Wrocławiu. W roku 1914 został zmobilizowany do Reichswehry. w Grudniu tego samego roku znalazł się w pułku fizyierów gwardii w Berlinie. Został dowódcą plutonu ,a następnie kampani.
W 1918 r powrócił do swojej rodzinnej miejscowości i tam zaangażował się w ruchu polskim.
Po zakończeniu II Powstania Śląskiego w randze oficera służył w sztabie Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W latach 1920-1922 był kapitanem Policji Górnego Śląska w Gliwicach,Katowicach i Królewskiej Hucie (Chorzowie),a w III Powstaniu Śląskim jako komendant polskich funkcjonariuszy rozbrajał niemieckich policjantów i organizował żandarmerię. Po zakończeniu wstąpił do nowo formowanej Policji Województwa Śląskiego.
Dekretem Ministra Spraw Wewnętrznych z dniem 27 listopada 1926r. został mianowany inspektorem i komendantem głównym tej formacji.
Funkcję komendanta pełnił do dnia 2 XII 1926r. do czasu , gdy został w dniu 30 V 1928r. wybranym na prezydenta miasta Katowic. Zajmując się polityką Adam Kocur był także posłem do Sejmu Śląskiego z ramienia Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia pracy.
Wybuch II wojny światowej spowodował ponowne założenie munduru.
Kocur wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pracował także w UNRRA(Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy ).Organizacja został utworzona 1 1943r. w Waszyngtonie.
Po wojnie w 1951r Adam Kocur przyjął święcenia kapłańskie. We Frankfurcie nad Menem w 1957 roku został kanclerzem kurii dla Polaków w Niemczech. Tam 12 I 1965 zmarł i został pochowany.
Jego imieniem została nazwana ulica w Katowicach oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach.

Film o postaci
Wykorzystane źródła

IPA Wiadomości Sekcji Polskiej- Ogólnopolski Kwartalnik Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji nr 27
artykuł: Adam Kocur - policjant, polityk i duchowny

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Katowice
Lokalizacja
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach

Szkoła ta istnieje od 1945r. Jej pierwszym przesłaniem było kształcenie fachowców do przemysłu węglowego. W rocznice 50-lecia szkoły uzyskała ona imię Adama Kocura, który w latach 1928-1939 oraz ufundowany sztandar.

Więcej
Zdjęcia
Nazwa miejsca
Lokalizacja
Zdjęcia
Nazwa miejsca
Lokalizacja
Zdjęcia
Dokładny opis miejsc
-

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii
-
Zdjęcia
Pliki
do góry