Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Zbiorowa mogiła 15 osób rozstrzelanych przez hitlerowców na Rynku w Krobi
Na cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła 15 osób rozstrzelanych przez hitlerowców na Rynku w Krobi w dniu 21.10.1939 r. która została odrestaurowana w 2021 roku - odsłonięto wówczas Pomnik Pamięci cywilnych ofiar wojny. <br />W ramach zadania odrestaurowano dotychczasowe płyty i zamontowano nowe z piaskowca. Zmianie uległ napis na ścianie pionowej, który zyskał nowe brzmienie: „PAMIĘCI CYWILNYCH OFIAR WOJNY”. Oczyszczono i poddano konserwacji także krzyż pionowy, a na tablicy inskrypcyjnej wykonano napis: „TU SPOCZYWAJĄ POLACY ZAMORDOWANI PRZEZ NIEMCÓW W PUBLICZNEJ EGZEKUCJI W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 1939 R.” Uporządkowane, w kolejności alfabetycznej, zostały na nim również nazwiska rozstrzelanych.
Więcej
do góry