Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Teren byłego Obozu w Płaszowie
Miejsce pamięci Obóz Płaszów jest związany z sylwetką naszego bohatera, ponieważ to tutaj był więziony ocalony przez Wincentego Toszę Samuel Berkowitz. Po zorganizowaniu ucieczki z obozu, Wincenty przybył do Płaszowa i zabrał Samuela do siebie do domu. Aby uniknąć wpadki, po wyjściu z pociągu na stacji w Radziszowie prowadził ocalonego wzdłuż rzeki do swojego domu.<br /><br />Niemiecki nazistowski obóz pracy i koncentracyjny Plaszow był jednym z trzech obozów koncentracyjnych założonych przez władze niemieckie III Rzeszy na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Obóz został utworzony przez Niemców w październiku 1942 r. w Krakowie na terenie dwóch dawnych cmentarzy żydowskich, położonych w dzielnicy Wola Duchacka. Osadzano w nim głównie więźniów żydowskich i polskich. Po zlikwidowaniu Getta krakowskiego w marcu 1943, 8 tysięcy Żydów zostało uznanych za zdolnych do pracy w wyniku czego zostali przetransportowani do obozu pracy w Płaszowie, a około 2 tysięcy zostało zamordowanych na miejscu. Wśród nich były odebrane rodzicom dzieci i chorzy oraz personel szpitali, w tym lekarze i pielęgniarki. Ciała ofiar przetransportowano do obozu w Plaszowie i tam je pogrzebano w masowych grobach. Pozostałych wywieziono do KL Auschwitz. Na zakończenie akcji esesmani przeszukiwali opuszczone budynki, mordując wszystkich, którzy próbowali się ukryć. <br />Obóz został utworzony przez Niemców w październiku 1942 r. w Krakowie na terenie dwóch dawnych cmentarzy żydowskich, położonych w dzielnicy Wola Duchacka.W latach 1943–1944 osadzono tu część Żydów z likwidowanych gett w<br />Bochni, Tarnowie, Wieliczce, Rzeszowie, Przemyślu oraz z obozu pracy w Szebniach. W lipcu 1943 r. Niemcy na terenie obozu utworzyli obóz pracy wychowawczej dla Polaków. Przetrzymywano w nim mieszkańców Krakowa oraz ofiary pacyfikacji miejscowości podkrakowskich. W styczniu 1944 r. obóz został przekształcony w obóz koncentracyjny. W 1944 r. KL Plaszow był także obozem przejściowym dla Żydów z Węgier, kierowanych do KL Auschwitz.<br />Z obozu wywożono transporty więźniów do obozów pracy i obozów koncentracyjnych.<br />Szacuje się, że przez cały okres funkcjonowania obozu, więziono w nim około 30 tys. osób, a liczba ofiar zamordowanych w obozie oceniania jest na ok. 5 tys. Największą grupę stanowią Żydzi. Na terenie obozu rozstrzeliwano również więźniów z krakowskiego więzienia przy ulicy Montelupich<br />W szczytowym okresie rozwoju obozu (połowa 1944 r.) liczba więźniów wynosiła ponad 20 tys., a na jego terenie znajdowało się ok. 200 obiektów, a obóz obejmował 80 ha powierzchni. W sierpniu 1944 r. zaczęła się likwidacja KL Plaszow, więźniów wysyłano do obozów, w których czynne były<br />komory i krematoria – głównie do Auschwitz-Birkenau i do Stutthofu. 14 stycznia 1945 r. ostania grupa ok. 600 więźniów KL Plaszow wyruszyła pieszo w kierunku KL Auschwitz.
Więcej
do góry