Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Obelisk ku czci policjantów ziemi jarocińskiej

24 kwietnia br. w o godz. 10.00 przed Komendą Powiatową Policji w Jarocinie nastąpiło odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej Ziemi Jarocińskiej, którzy w okresie II wojny światowej zginęli z rąk okupantów. W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście, w tym: Dyrektor Biura Historii i Tradycji komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, przedstawiciele NSZZ Policji woj. wielkopolskiego, starosta powiatu jarocińskiego Lidia Czechak, przedstawiciele służb mundurowych – wojska i straży pożarnej, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z Policją, uczniowie klas policyjnych woj. wielkopolskiego. Obecne były również rodziny policjantów, którzy zginęli tragiczną śmiercią podczas okupacji i zostali upamiętnieni na tablicy obelisku.<br />Odsłonięcia pamiątkowego obelisku dokonali Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, Starosta Jarociński Lidia Czechak i Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie insp. Krzysztof Rzepczyk. Uczestniczący w uroczystości po odsłonięciu obelisku, złożyli przy nim okolicznościowe wiązanki. Modlitwę w intencji zamordowanych oraz ich rodzin odmówił kapelan jarocińskiej Policji ks. prałat Dariusz Matusiak, który poświęcił obelisk.<br /><br />Obelisk odsłonięty przy KPP w Jarocinie jest jedynym obiektem pamięci na terenie powiatu jarocińskiego przypominającym o tym, że podczas wojny walczyli i ginęli także policjanci. Obiekt martyrologii funkcjonariuszy PP zamordowanych przez NKWD i Niemców. Wśród nazwisk policjantów zamordowanych przez NKWD jest też nazwisko starszego posterunkowego Jana Edwarda Urbańskiego.

Więcej
do góry