Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Siedziba Zarządu CBŚP w Lublinie Wydział w Chełmie

W Chełmie w okresie II Rzeczypospolitej siedziba policji była zlokalizowana w dwóch miejscach. Pierwszą z nich był budynek starostwa powiatowego - obecna siedziba Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Lubelskiej 55.<br />Najprawdopodobniej w 1924 roku siedziba Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Chełmie została przeniesiona do obiektów zlokalizowanych przy ulicy Młynarskiej 6. Na drugim piętrze głównego budynku był usytuowany gabinet komendanta powiatowego policji. Kancelaria komendy powiatowej i koszary, w których mieszkało osiemnastu policjantów znajdowały się na pierwszym piętrze. Na parterze mieścił się Komisariat Policji Państwowej Miasta Chełma, w którym całodobowo urzędował dyżurny wraz z pododdziałem alarmowym. Na parterze znajdowały się również areszty dla mężczyzn i kobiet. Od stycznia 1925 roku w budynku działała świetlica policyjna, w której funkcjonowała biblioteka, w której na początku znajdowało się ponad 300 tomów, a z upływem czasu liczba ta przekroczyła liczbę 1000 woluminów. Od maja 1929 roku świetlica była wykorzystywana do realizacji zadań statutowych przez członkinie i członków Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna".<br />W budynkach gospodarczych mieściły się kuchnia, stajnia i stołówka. Od listopada 1929 roku<br />w jednym z nich – stojącym bezpośrednio przy ul. Młynarskiej - swoją siedzibę znalazło także przedszkole Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”. Obecnie budynek ten nie istnieje. <br />W 1938 roku zmieniła się nazwa ulicy i numeracja posesji, od tamtej pory komenda działała pod adresem ul. Gustawa Orlicz-Dreszera 7.

Więcej
do góry