Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Komenda Powiatowa Policji Państwowej Okręgu XIV Poleskiego w Brześciu nad Bugiem

Po pięciu latach służby wojskowej Władysław Popieliński w 1923 roku zgłosił się jako kandydat do pracy w Policji Państwowej. Złożył więc swoje podanie do Komendy Policji Państwowej Okręgu XIV Poleskiego w Brześciu nad Bugiem. Komisja weryfikacyjna przyjęła go do pracy od dnia 1 maja 1922 roku.

Więcej
do góry