Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Symboliczny nagrobek upamiętniający Władysława Nowaka

Symboliczny grób Władysława Nowaka znajduje się na założonym w 1928 r. cmentarzu komunalnym w Tarnowie Krzyżu. Grób został ufundowany przez rodzinę Władysława Nowaka. Na tablicy nagrobnej widnieje zdjęcie Władysława Nowaka w mundurze oraz napis: „Asp. PP Władysław Nowak, Jeniec Ostaszkowa nr 5231, Zamordowany w Twerze IV 1940 r., Spoczywa w Miednoje”, zatem napis odsyła do prawdziwego miejsca wiecznego spoczynku aspiranta PP Władysława Nowaka, miejsca znajdującego się na obcej ziemi, do Miednoje. Na grobie powiewa zawsze biało-czerwona chorągiewka. Grób znajduje się w kwaterze nr 18. Cmentarz otwarty jest od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 7.30 do 22.00, w okresie zimowym czyli od 1 listopada do 31 marca od 7.30 do 19.00.

Więcej
do góry