Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

grób Bolesława Responda

Grób podkomisarza Bolesława Responda znajduje się na lubelskim cmentarzu, na ulicy Lipowej (sekcja 30 B, rząd IX, grób 19). Grób jest bardzo skromny – szara płyta z czarnym krzyżem i czarną tablicą z informacjami o zmarłych - spoczywa w tym grobie 5 osób (imię i nazwisko, wiek, data śmierci).

Więcej
do góry