Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Cmentarz Wojenny w Miednoje

Drugim miejscem pamięci, które opiszemy jest Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje. Tam w spoczywa st. Post. Jan Abramczyk. W rzędzie tablic, tuż przy placu przed ołtarzem po prawej stronie jest tabliczka z napisem:<br />St. post.<br /> Jan<br /> ABRAMCZYK<br />Ur.7.IX.1895r. Nagórnik<br />Kmndt Posterunku PP<br /> Skaryszew, pow. radomski<br />1940<br />Tablica zawiera błędną datę roku urodzenia bohatera. Sprawdziliśmy w metryce urodzenia Akt nr 213 parafii Nagórnik i w dokumentach otrzymanych od córki, Jan Abramczyk urodził się w 1896 roku, a nie w 1895.<br />Cmentarz w Miednoje powstał z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w latach 1999 – 2000. Jego geneza związana jest z przekazaniem przez władze radzieckie w kwietniu 1990 roku stronie polskiej dokumentów zawierających imienne listy śmierci więźniów obozu NKWD w Ostaszkowie. Zapoczątkowało to poszukiwania miejsca, gdzie jeńcy tego obozu zostali pogrzebani. W lipcu 1990 roku ich groby zostały odnalezione. Prace ekshumacyjne prowadzone były od 15 do 30 sierpnia 1991 roku na obszarze o powierzchni 80 x 120 m (dalsze prace o charakterze sondażowo-ekshumacyjnym miały miejsce w latach 1994-1995).<br />11 czerwca 1995 roku na przyszłym cmentarzu uroczyście wmurowano akt erekcyjny i kamień węgielny poświęcony przez papieża Jana Pawła II. W lipcu 1995 roku ogłoszono konkurs na projekt zagospodarowania przestrzennego katyńskich cmentarzy. Z 32 projektów wybrano jeden, którego autorami byli Zdzisław Pidek, Andrzej Sołyga, Wiesław Synakiewicz i Jacek Synakiewicz. Prace budowlane prowadzone przez polskie firmy rozpoczęły się 2 lipca 1999, a odbiór nastąpił 9 sierpnia 2000 roku. Wszystkimi działaniami kierował sekretarz generalny Rady OPWiM Andrzej Przewoźnik. Cmentarz zbudowany został ze środków państwowych i społecznych.<br />Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje otwarto w dniu 2 września 2000 roku. Jego powierzchnia wynosi 1,7 ha. Znajduje się na nim 25 zbiorowych mogił ponad 6300 jeńców z obozu w Ostaszkowie zamordowanych w 1940 roku przez NKWD w Kalininie (Twerze).<br />Teren cmentarza ma kształt kurhanu otoczonego murem, który stanowi symboliczną granicę między ziemią uświęconą krwią ofiar a światem zewnętrznym. Ołtarz ze stołem ofiarnym to rodzaj otwartej kaplicy, na którą składają się: ściana z nazwiskami zamordowanych policjantów i 9-metrowy krzyż. Centralnym punktem cmentarza jest brama pamięci, na której znajdują się imiona i nazwiska pomordowanych w Twerze funkcjonariuszy- wśród nich Jan Abramczyk. Elementami związanymi z bramą są dwa pylony z godłem Policji Państwowej. Symboliczny jest umieszczony pod ziemią dzwon, którego głos, tak jak prawda o zbrodni, wydobywa się na powierzchnię.<br />Tablice upamiętniające pomordowanych otaczają zbiorowe mogiły. Każdy ze zmarłych posiada tabliczkę z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, miastem pochodzenia, miejscem pracy lub służby w czasie aresztowania oraz rokiem śmierci – 1940.<br />Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje, zgodnie z uchwałą władz Federacji Rosyjskiej, ma status instytucji państwowej. 28 sierpnia 2000 roku przekazany został Dyrekcji Państwowego Kompleksu Memorialnego „Miednoje”, która sprawuje nad nim opiekę.<br /><br />Na cmentarzu znajduje się tablica z inskrypcją:<br />W hołdzie ponad 6300 spoczywających w Miednoje funkcjonariuszom Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego Straży Granicznej i Straży Więziennej żołnierzom i oficerom żandarmerii wojskowej Korpusu Ochrony Pogranicza i innych formacji wojskowych pracownikom administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej jeńcom wojennym z obozu w Ostaszkowie zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 roku w Kalininie (Twerze)<br />Naród Polski<br /><br />Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje to miejsce pamięci zbiorowej o wszystkich ofiarach NKWD zamordowanych w Twerze. Ale to także miejsce, w którym rodziny pomordowanych jeńców obozu w Ostaszkowie mogą pomodlić się, powspominać bliskich, uczestniczyć w mszach świętych.<br /> Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 i Komenda Główna Policji organizują wyjazdy do miejsc kaźni funkcjonariuszy PP. Uczestniczą w nich rodziny spoczywających tu policjantów. <br />Pobyt w tych miejscach zostawia na długo niebywały ślad w ich sercach. Córka naszego bohatera- pani Halina Drachal i nasza opiekunka konkursu Renata Bielecka odwiedziły te miejsca i opowiadanie o pobycie tam budzi w nich emocje i silne przeżycia.<br />UROCZYSTOŚCI <br />Co roku 2 września - w rocznicę otwarcia Cmentarza odbywają się uroczystości.<br />Biorą w nich udział dyplomaci, przedstawiciele polskiej Policji i Służby Granicznej, delegacje Federacji Rodzin Katyńskich i Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, Polonia mieszkająca w Rosji, sympatycy historii, a przede wszystkim rodziny i krewni spoczywających tu funkcjonariuszy.<br />Uroczystości te mają podniosły charakter. Rozpoczynają się od uderzenia w Dzwon Pamięci. Polową Mszę świętą w intencji ofiar odprawia w języku polskim proboszcz Kościoła Katolickiego w Twerze. Po złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy następuje cześć oficjalna - wystąpienia gości. Najwięcej emocji budzą wspomnienia przedstawicieli rodzin.

Więcej
do góry