Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Kościół pw św. Marcina

2. Kościół p.w. Św Marcina w Jarocinie (fot. 2)<br /><br /> Kościół Św. Marcina w Jarocinie to piękna budowla, która powstawała na przestrzeni wieków i nie reprezentuje dziś jednego harmonijnego stylu architektonicznego, za to stanowi ozdobę Rynku, w narożu którego stoi. Pierwsza wzmianka o drewnianym kościele Św. Marcina w Jarocinie pochodzi z 1257 r., kiedy przynależał do parafii w Siedleminie. Parafia jarocińska powstała pod koniec XIII wieku, ale murowaną świątynię w stylu późnogotyckim wzniesiono dopiero w XVI stuleciu. Pierwsze przebudowy miały miejsce w latach 1773 - 1775 za czasów Jana Radolińskiego. W 1838 r. rozebrano starą i wybudowano nową wieżę, zwieńczoną hełmem w kształcie obelisku. Obecny piękny wygląd świątyni jest efektem remontu z lat 1997 - 2007. Kościół Św. Marcina otoczony jest murem z barokowymi bramami i drewnianymi krużgankami. Kościół jest orientowany, poza nawą kryje prezbiterium i kaplice po bokach. Barokowy i rokokowy wystrój świątyni pochodzi z lat 1775 - 1787, cenne są tutaj bogato zdobione ołtarze, konfesjonały, obrazy oraz portrety trumienne Radolińskich. Znamiennym elementem fary w Jarocinie jest zegar słoneczny z 1910 r. <br /> To w tym kościele w 1921 r. związek małżeński zawarli Andrzej Grześkowiak i Stanisława Wielińska. W tym samym kościele, w 1922 r. chrzest przyjęło ich pierwsze dziecko – córka Irena. Zarówno ślubu, jak i chrztu udzielał im Ks. Ignacy Niedźwiedziński proboszcz parafii pw. św. Marcina w Jarocinie w latach 1917 – 1941., który odegrał ważną rolę w rozwoju ruchu konspiracyjnego z przełomu lat 1918/1919, był kapelanem powstańców jarocińskich. Aktywnie działał na polu samorządowym. W okresie od 1 do 30 sierpnia 1922 r. pełnił w zastępstwie urząd burmistrza Jarocina.<br />Od 2016 r. proboszcz parafii p.w. Św. Marcina, prałat Dariusz Matusiak, jest kapelanem jarocińskiej Policji.

Więcej
do góry