Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje

OPIS MIEJSCA PAMIĘCI - POLSKI CMENTARZ WOJENNY W MIEDNOJE
Funkcjonariusz Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej, Jan Gałązka, więzień obozu NKWD w Ostaszkowie, został zamordowany w Twerze (Kalininie) w kwietniu 1940 roku. Jego doczesne szczątki spoczęły w Miednoje. Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje otwarto w dniu 2 września 2000 roku. Powstał w latach 1999 – 2000 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jego geneza związana jest z przekazaniem przez władze radzieckie w kwietniu 1990 roku stronie polskiej dokumentów zawierających imienne listy śmierci więźniów obozu NKWD w Ostaszkowie. Zapoczątkowało to poszukiwania miejsca, gdzie jeńcy tego obozu zostali pogrzebani. W lipcu 1990 roku groby zamordowanych Polaków zostały odnalezione. 11 czerwca 1995 roku na przyszłym cmentarzu uroczyście wmurowano akt erekcyjny i kamień węgielny poświęcony przez Papieża, Jana Pawła II. W lipcu 1995 roku ogłoszono konkurs na projekt zagospodarowania przestrzennego katyńskich cmentarzy. Autorami zwycięskiej pracy byli: Zdzisław Pidek, Andrzej Sołyga, Wiesław Synakiewicz i Jacek Synakiewicz. Prace budowlane prowadzone przez polskie firmy rozpoczęły się 2 lipca 1999 r., a odbiór nastąpił 9 sierpnia 2000 roku. Wszystkimi działaniami kierował Sekretarz Generalny Rady OPWiM Andrzej Przewoźnik. Cmentarz zbudowany został ze środków państwowych i społecznych. Powierzchnia nekropoli wynosi 1,7 ha. Znajduje się na nim 25 zbiorowych mogił ponad 6300 jeńców z obozu w Ostaszkowie zamordowanych w 1940 roku przez NKWD w Kalininie (Twerze). Teren cmentarza ma kształt kurhanu otoczonego murem, który stanowi symboliczną granicę między ziemią uświęconą krwią ofiar a światem zewnętrznym. Ołtarz ze stołem ofiarnym to rodzaj otwartej kaplicy, na którą składają się: ściana z nazwiskami zamordowanych policjantów i 9 - metrowy krzyż. Centralnym punktem cmentarza jest brama pamięci, na której znajdują się imiona i nazwiska pomordowanych. Elementami związanymi z bramą są dwa pylony z godłem Policji Państwowej. Symbolem miejsca jest umieszczony pod ziemią dzwon, którego głos, tak jak prawda o zbrodni, wydobywa się na powierzchnię. Tablice upamiętniające pomordowanych otaczają zbiorowe mogiły. Każdy ze zmarłych posiada tabliczkę z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, miejscem pochodzenia, miejscem pracy lub służby w czasie aresztowania oraz rokiem śmierci – 1940. Uzupełnieniem tych epitafiów są biogramy zamieszczone w Księdze Cmentarnej. Na każdej z 25 mogił znajduje się 8-metrowy krzyż. Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje, zgodnie z uchwałą władz Federacji Rosyjskiej, ma status instytucji państwowej. Znajduje się na nim tablica z inskrypcją: W hołdzie ponad 6300, spoczywającym w Miednoje, funkcjonariuszom Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierzom i oficerom żandarmerii wojskowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i innych formacji wojskowych, pracownikom administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej, jeńcom wojennym z obozu w Ostaszkowie zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 roku w Kalininie (Twerze) Naród Polski

Więcej
do góry