Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Szkoła Podstawowa nr 11 oraz XVIII Liceum Ogólnokształcące

W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 11 oraz XVIII Liceum Ogólnokształcące, w którym min. kształcą się uczniowie w klasach z innowacjami pedagogicznymi, w tym w klasie z edukacją policyjną. W dniu 8 września 2016 roku członkowie rady miasta na posiedzeniu rady miasta uchwalili jednogłośnie wniosek o nadanie w/w szkołom imienia Stanisławy Filipiny Paleolog. Uroczystości z tym związane, w których uczestniczyli uczniowie, grono pedagogiczne, przedstawiciele miasta, policji <br />i zaproszeni goście odbyły się w dniu 17 października 2017 roku. Na frontonie budynku Szkoły została umieszczona tablica upamiętniająca to wydarzenie zawierająca treść: „Tablica upamiętniająca nadanie Szkole Podstawowej nr 11 i XVIII Liceum Ogólnokształcącemu w Lublinie imienia Stanisławy Filipiny Paleolog Pierwszej Komendantki Polskiej Policji Kobiecej w okresie dwudziestolecia międzywojennego” Na pierwszym piętrze w holu głównym budynku znajduje się przekazany w dniu 24 kwietnia 2017 roku przez podinsp. w st. spoczynku Krystynę Sobańską - Stępień portret patronki. Wykonany został w technice suchej pasteli przez Magdalenę Mańkowską – nauczycielkę w klasie fortepianu Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Na przeciwległej ścianie wiszą gabloty, w których znajdują się sztandary Szkoły Podstawowej i Liceum. Na płatach umieszczone są nazwy szkół, imiona i nazwisko oraz wizerunek Stanisławy Filipiny Paleolog oraz data jej urodzin i śmierci. Relację z nadania szkole imienia kom. Paleolog można przeczytać tutaj: https://www.nowytydzien.pl/komendantka-policji-patronka-zso-nr-2/

Więcej
do góry