Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Mogiła zbiorowa pomordowanych Żydów w Jarocinie

Lasy Janowskie pełne są miejsc, które świadczą o tragicznej historii tych ziem i jej mieszkańców, którzy doświadczyli wiele tragedii podczas II wojny światowej. Jarocin jest jednym z takich miejsc.<br />W czasie II wojny światowej narodowosocjalistyczne Niemcy w okupowanej Polsce dokonały zbrodni ludobójstwa, nie tylko w obozach masowej zagłady, ale także poprzez liczne morderstwa na mieszkańcach niemal każdej miejscowości.<br />Najgorsze rozpoczęło się 20 stycznia 1942 roku, podczas konferencji w Wansee. Wdrożono wówczas tzw. "ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej." W ramach tej akcji przystąpiono do planowanej eksterminacji ludności żydowskiej z okupowanej Europy.<br />Taką masową egzekucję ludności żydowskiej przeprowadzono również w Jarocinie. Zamordowani pochodzili z Rudnika, Ulanowa i Kurzyny. Prawdopodobnie prowadzeni byli do getta <br />w Zaklikowie. Ów mord został dokonany w dwóch etapach. Pierwsza egzekucja miała miejsce <br />w październiku 1942 roku i w jej wyniku rozstrzelano 52 Żydów. Drugą egzekucję przeprowadzono w listopadzie tego samego roku. Wówczas rozstrzelano 35 osób. Pomordowanych pochowano w dwóch zbiorowych mogiłach. W latach 80-tych połączono obie mogiły w jedną, a w roku 2011 wykonano nowy nagrobek w kształcie macewy.<br />W tych mrocznych czasach byli jednak ludzie, którzy narażając własne życie ratowali ludność żydowską. Tylko w Polsce, spośród okupowanych przez III Rzeszę państw za pomoc i ukrywanie Żydów groziła kara śmierci. Sześć osób z terenu gminy Jarocin za pomoc udzieloną Żydom zostało odznaczonych w latach 1985-1988 Medalem w Yad Vashem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata."<br />Byli to:<br />Marcin Czerepak, Genowefa i Marcin Dziechciarz z Jarocina, Julia Zięba, Emilia i Stanisław Gorczyca z Domostawy, Władysław Cieśla, będący w czasie wojny policjantem w Jarocinie.<br />Wybraliśmy to "Miejsce Pamięci," ponieważ Władysław Cieśla, nasz posterunkowy, pomagał Żydom w Jarocinie i okolicach i jest on wspomniany na tablicy pamiątkowej ustawionej nieopodal symbolicznej mogiły w Jarocinie.

Więcej
do góry