Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Pomnik Katyński

Pierwsze miejsce pamięci Stanisława Stanka znajduje się w Brzostku. Jest to Pomnik Katyński, wzniesiony w 2010r. Inicjatywa budowy tego pomnika powstała 12 kwietnia 2010r. podczas uroczystości Ku czci Rodaków pochodzących z Ziemi Brzosteckiej, a zamordowanych przez Sowietów w kwietniu 1940r. Bezpośrednią inspiracja do budowy obelisku była przeżywana żałoba narodowa po katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem. Pomysłodawcą był czcigodny proboszcz parafii ś. p. Jan Cebulak, a jego pomysł został jednomyślnie poparty przez Burmistrza Leszka Bieńka i Radę Miasta. Na miejsce usytuowania wybrano skwer obok budynku, gdzie odbywają się warsztaty terapii zajęciowej. Trzon pomnika, którego projekt opracował pochodzący z Brzostku grawer Jan Madejczyk, stanowią 2 kamienne głazy na 2 metry wysokie, ustawione tak, aby przypominały 2 rozpostarte do lotu skrzydła. Pomiędzy nimi osadzono wysoki metalowy krzyż opleciony nicią krzewu różanego. Obydwa głazy ozdobiono odlewami orła w koronie. Na prawym skrzydle pomnika umieszczono tablicę z nazwiskami 96 ofiar katastrofy smoleńskiej, a na lewym 8 tabliczek z nazwiskami pochodzących z Brzostku i okolic oficerów i policjantów zamordowanych w Ostaszkowie i Twerze. Są to następujące nazwiska żołnierzy: Majora Leonarda Bursy, Porucznika Czesława Warchoła, Porucznika Józefa Alfreda Wrześniowskiego; policjantów: Starszego Posterunkowego Stanisława Jakubowskiego, Posterunkowego Jana Kobaka, Posterunkowego Stanisława Kolbusza, Posterunkowego Stanisława Stanka. Uroczystości odsłonięcia Pomnika Katyńskiego były dla całej społeczności lokalnej wielkim świętem patriotycznym, w tym dniu odbyła się uroczysta msza św., wzruszający montaż artystyczny, wysłuchano prelekcji żyjących potomków bohaterów. Pomnik o tragedii Polaków przypomina każdego dnia, a czasie rocznic, uroczystości związanych z Mordem Katyńskim staje się miejscem wspomnień, wzruszeń, patriotycznych spotkań. Miejscem, które przypomina słowa Jana Pawła II: „…nie można w sobie zgubić krzyku sumienia jako głosu Prawdy”. .

Więcej
do góry