Czy wszyscy uczniowie liceów ogólnokształcących i techników mogą wziąć udział w konkursie?

Nie. Każdy uczeń musi należeć do specjalnej klasy, w której nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole specjalne programy nauczania.

do góry