Policjanci w służbie historii Czy od nagrody trzeba zapłacić podatek? - FAQ -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Czy od nagrody trzeba zapłacić podatek?

TAK, ALE NIE OBCIĄŻA TO LAUREATA KONKURSU.

Zgodnie z polskim prawem (przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) od nagrody, której wartość przekracza 2000 złotych należy uiścić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości tej nagrody. Do obliczenia, pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu zobowiązany jest organizator konkursu. W tym celu, poza nagrodą w postaci wyjazdu, w regulaminie jest wpisana nagroda pieniężna 310 złotych, z której zostanie potrącona kwota podatku i wpłacona właściwemu organowi podatkowemu. W efekcie laureat nie otrzymuje 310 złotych, gdyż z tej kwoty zostanie opłacony podatek.  

do góry