Policjanci w służbie historii Jak zrealizować dobry projekt? - Poradnik do konkursu "Policjanci w służbie historii" -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Jak zrealizować dobry projekt?

1. Prezentacja policjanta

Przy opracowywaniu biogramów lub poszukiwaniu tematu odwiedźcie np. stronę Muzeum Katyńskiego. W zakładce historia Zbrodni Katyńskiej – sylwetki znajdziecie bazę materiałów, wspomnień, zdjęć rodzinnych oraz pamiątek osób pomordowanych na wschodzie, w tym także policjantów. Możecie również się skontaktować z Biurem Historii i Tradycji Policji. Jego pracownicy posiadają bazę postaci, które mogą Was zainteresować. Pomocnym może okazać się także kontakt ze stowarzyszeniami, takimi jak: Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939”,   Warszawskie Stowarzyszenie „Rodzina policyjna 1939”,   Łódzka Rodzina Policyjna   oraz   Świętokrzyskie Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.". Stowarzyszenia te zrzeszają członków rodzin policjantów pomordowanych w Zbrodni Katyńskiej. Organizacje posiadają wiele oddziałów w całej Polsce, a kontakty do poszczególnych osób znajdziecie na ich stronach internetowych:

http://panstwowa.policja.pl/ – Warszawskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”

http://osrp.slaska.policja.gov.pl/ – Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach

https://www.facebook.com/RodzinaPolicyjna39/ – strona na Facebooku „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi

https://osrp-swietokrzyskie.policja.gov.pl – Świętokrzyska „Rodzina Policyjna 1939”

Te i inne linki podaliśmy również w zakładce "Linki do ciekawych stron".

Pamiętajcie, że wybrana przez Was postać nie może znajdować się na liście upamiętnionych postaci w poprzedniej edycji konkursu (listę tych postaci znajdziecie w zakładce Regulamin).

Przygotowując film zwróćcie uwagę na to, czym się dana osoba wyróżniała, jakie były jej cechy charakteru, czym zasłużyła się dla Polski, dlaczego warto brać z niej przykład. Pamiętajcie, że przygotowany przez Was film musi być krótki (maksymalnie do 3 min), a czasem nawet te kilka minut wystarczy aby zanudzić odbiorcę. Nie musicie umieścić w nim wszystkiego co wiecie na temat tej osoby, pomyślcie o tym, jak o trailerze do dłuższego filmu, czyli do waszej „żywej lekcji historii”.

 

2. Opis miejsc pamięci

Jednym z zadań konkursu jest znalezienie miejsc pamięci. Jak je znaleźć? Gdzie szukać? Kogo poprosić o pomoc? A co jeżeli w pobliżu nie ma takiego miejsca? Jeżeli nie macie pomysłów na temat pracy

Regulamin konkursu dopuszcza wybór miejsc pamięci i postaci policjantów także z kresów dawnej II Rzeczpospolitej.

Zachęcamy abyście rozejrzeli się najpierw dookoła siebie. Czasem zapomniane miejsca o historycznej wartości są obok Nas. Możecie liczyć na pomoc naszych pracowników w oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej z Biura Edukacji Narodowej oraz Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

Miejsca pamięci muszą być związane z wybraną przez Was postacią. Weźcie pod uwagę miejsca, które były dla Waszego policjanta ważne (dom, miejsce służby), a także upamiętnienia (pomniki, dęby pamięci). Jeśli jest taka potrzeba, zadbajcie o miejsca pamięci (np. posprzątajcie), a także uczcijcie pamięć zwiazanego z nimi bohatera. Jeśli lokalizacja na to pozwala, zabierzcie w to miejsce uczestników Waszej żywej lekcji historii.

 

3. Żywa lekcja historii

Co to znaczy żywa lekcja historii? Po tym jak już wybierzecie postać policjanta, miejsce pamięci, zgromadzicie materiały zastanówcie się nad tym, w jaki sposób przekazać wiedzę swoim rówieśnikom i nie tylko. Pamiętajcie, że najlepiej uczy się przez zabawę i samodzielne poszukiwania. Tę formę zadania musicie jednak dostosować do odbiorcy, którego dobrze jest określić już na początku. Nie trzymajcie się schematów, ale też bądźcie rozsądni w swych pomysłach.

Starajcie się, aby ta lekcja była naprawdę ŻYWA - nie siedźcie w ławkach, idźcie w teren...

Pamiętajcie, że w lekcji historii musi uczestniczyć minimum 20 osób spoza Waszej szkoły - to ten moment, kiedy swoją zdobytą wiedzą dotyczącą historii policji macie okazję podzielić się z tymi, którzy klasą policyjną nie mają nic wspólnego. Możecie tez wykonać kilka działań dla różnych grup, byle łącznie zebrać min. 20 osób spoza szkoły.

Z przeprowadzonych przez Was działań musicie zaprezentować dokumentację, która podlega ocenie konkursowej. Opiszcie i zilustrujcie swoje działania kilkoma zdjęciami. Możecie też przygotować zapis audiowizualny (maksymalnie do 10 minut) i umieścić go w internecie, a w opisie zadania umieścić do niego link.

 

Oto kilka naszych propozycji form które możecie (ale nie musicie) wykorzystać przeprowadzając żywą lekcję historii:

 1. Quest

  To specyficzny rodzaj gry terenowej. Zadaniem jest przejście nieoznakowanym szlakiem turystycznym, który oprowadza po różnych miejscach za pomocą rymów i zagadek. Uczestnicy otrzymują ulotkę, która w ciekawy sposób prowadzi ich wyznaczonym szlakiem. Dzięki questowi można poznać miejsce, ale też związane z nim dziedzictwo, podania i historie. Więcej informacji i przykłady questów możecie znaleźć tutaj: http://questing.pl/. W naszym konkursie, jeżeli wybierzecie miejsce pamięci i związaną z nim postać z polskich kresów, wówczas zagadki-questy muszą ściśle wiązać się z projektem. Pomyślcie zatem, jakie miejsca w Waszym bezpośrednim otoczeniu mogłyby odpowiadać lub zastąpić oryginalną podróż albo najbardziej ją przypominać. To dotyczy także pozostałych podobnych propozycji realizacji tego punktu konkursu w terenie.
 2. Geocaching

  Ten rodzaj gry terenowej wymaga używania GPS. Polega na poszukiwaniu „skarbów” ukrytych w najlepiej wodoszczelnych, zabezpieczonych pojemnikach. Zgodnie z zasadami w pojemnikach mogą znajdować się drobne upominki oraz dziennik, w którym kolejni znalazcy odnotowują swoje odkrycia. W przypadku wykorzystania tej formy do poznawania miejsca pamięci mogą tam być ukryte informacje o tym miejscu lub pytania/zagadki z nim związane. Więcej informacji o geocachingu w Polsce znajdziecie tutaj: www.opencaching.pl. Użyjcie wyobraźni, to mogą być fragmenty mapy lub klucza, którego trzeba złożyć aby dotrzeć do skarbu.

 3. Podchody

  W grze udział biorą dwa zespoły, jeden z nich „ucieka” pozostawiając drugiemu znaki patrolowe i zadania do rozwiązania. Zadaniem drugiego zespołu jest przemierzenie tej trasy i zrealizowanie pozostawionych zadań. Gdzie tkwi haczyk? Otóż, udzielane wskazówki nie zawsze muszą być prawdziwe np. poprzez fałszywe informacje historyczne.
  http://www.jak-to-zrobic.pl/index.php/a/3/b/11/c/49/d/145/id/1081
   
 4. Gra terenowa/gra miejska

  Może być zorganizowana w terenie niezabudowanym (np. w lesie), bądź w mieście. Uczestnicy muszą dotrzeć do określonych punktów (np. na podstawie mapy lub planu miasta), w określonej kolejności lub dowolnej. Na punktach wykonują określone przez organizatorów zadania i za ich wykonanie są oceniani. Poszczególne punkty mogą być obsługiwane przez osobę (punktowego) bądź w formie listu. Inspiracji szukajcie tutaj: www.gryturystyczne.pl
   
 5. Zwiad

  Jest formą uzyskania informacji na zadany temat z wielu dostępnych źródeł, przede wszystkim poprzez dotarcie do osób (raczej wielu niż jednej), które mogą udzielić poszukiwanych informacji. Zadanie powinno być precyzyjnie określone (rodzaj informacji, które uczestnicy mają zdobyć), ale do uczestników powinna należeć inicjatywa w zakresie tego, gdzie będą tych informacji poszukiwać. Przy wykorzystaniu formy zwiadu warto podzielić grupę na niewielkie zespoły, które poszukują odpowiedzi na to samo pytanie bądź na różne.
   
 6. Spotkanie ze świadkiem historii

  Spotkanie z osobą, która żyła w momencie, kiedy miały miejsce omawiane wydarzenia historyczne, była ich świadkiem, znała innych ludzi w nich uczestniczących i może opowiedzieć o własnych doświadczeniach związanych z tymi wydarzeniami. Takie spotkanie może być zorganizowane jednocześnie dla większej grupy. Daje możliwość uczestnikom, poza wysłuchaniem opowieści świadka, na zadanie dodatkowych pytań, pogłębienia zagadnień, które były dla nich najbardziej intersujące. www.swiadkowiehistorii.pl. To bardzo ambitna forma realizacji tej części konkursu, może być przeprowadzona w domu takiego świadka historii, w środowisku najbardziej mu znanym i przyjaznym. Musicie być przygotowani na to, że świadkowie historii często przeżyli bardzo traumatyczne wydarzenia o których nie chcą opowiadać. Dokumentacja do konkursu może przybrać formę zapisu audiowizualnego z przeprowadzonego wywiadu (wówczas podajcie tylko link do umieszczonych w sieci materiałów).
   
 7. Sonda

  Jest metodą badawczą umożliwiającą sprawdzenie, jak dużą wiedzę na jakiś temat posiadają ludzie znajdujący się w określonym miejscu. W tym wypadku warto najpierw samemu zdobyć wiedzę, żeby sformułować odpowiednie pytania i sprawdzić, na ile ta wiedza jest powszechna w danej społeczności. Taka forma realizacji projektu może mieć czasem bardzo zabawny przebieg i zaskoczyć samych autorów – szczególnie fantazja ankietowanych w udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania.
   
 8. Akcja informacyjna

  Metoda ta ma na celu jak najszersze rozpowszechnienie określonych informacji w konkretnej społeczności. Może przybierać różne formy, w zależności od adresata tych informacji (np. wieku lub sposobu dotarcia do niego). Pamiętajcie jednak, że zaklejenie sąsiadowi okien ulotkami i plakatami to nie jest dobry pomysł. Zanim gdzieś przykleicie plakat lub wyłożycie ulotki zapytajcie o zgodę właściciela obiektu. Przygotowując i planując dystrybucję materiałów informacyjnych zastanówcie się, do kogo mają być one adresowane. To mogą być Wasi rówieśnicy ale nie tylko. Nie bójcie się nowych metod w rozpowszechnianiu wiedzy historycznej.

 

Bądźcie kreatywni, spróbujcie zaangażować w taką grę terenową, zwiad czy sondę lokalnych policjantów lub inne osoby w różnym wieku.

 

Powodzenia!

do góry