Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja VII

Adam Rembisz


Pełna nazwa szkoły
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
55-200 Oława
Oława
Dolnośląskie

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Adam Rembisz

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Oliwia Piech

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Klaudia Dubaniowska

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
-

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Franciszek Draguła
Lata życia
1895-1940
Opis postaci
Franciszek Draguła - syn Michała i Marii z Hołowczuków, ur. 25.10.1895 w Sądowej Wiszni.
Urodził się 27 lutego 1895 roku w Kłodzie w Polsce. Ukończył w 1915 roku gimnazjum w Sanoku, a następnie wstąpił do Legionów Polskich. Był czynnym członkiem Polskiej Drużyny Strzeleckiej, następnie wstąpił do Legionu Wschodniego, gdzie służył pod dowództwem gen. Józefa Hallera.
W 1920 roku brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a następnie swoją pracą wzmacniał ochronę dopiero niedawno odrodzonej RP.
Co najmniej od 1936 i nadal we wrześniu 1939 służbę pełnił w policji w województwie stanisławowskim w stopniu przodownika. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Zamordowany przez NKWD wiosną 1940 r. w Twerze. Spoczywa na Polski Cmentarzu Wojennym w Miednoje.
Był żonaty i miał dwójkę dzieci. Po jego aresztowaniu przez NKWD jego żona, Wanda Draguła, wraz z dziećmi została deportowana na Syberię, gdzie przeżyła okres sowieckiej okupacji. Po wojnie powróciła do Polski wraz z dziećmi. Franciszek Draguła został odznaczony między innymi Krzyżem Walecznych oraz Medalem Niepodległości. W 2007 roku został pośmiertnie awansowany na stopień podpułkownika.
Wykorzystane źródła
Materiały z Centralnego Archiwum Wojskowego

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Oława
Lokalizacja
Pomnik

Miejsce pamięci znajduje się na Oławskim cmentarzu przy ulicy zwierzynieckiej 5. To właśnie tam odbyła się uroczystość uhonorowania grobów funkcjonariuszy Policji Państwowej okresu II RP w tym Pana Franciszka Draguły. <br />W ceremonii uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor Dariusz Wesołowski, Pani Alicja Kluz – Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 wraz z Koordynatorem Panem Piotrem Kacprzyńskim, księża Grzegorz Cebulski i kanonik Stanisław Stelmaszek, a także przedstawiciele lokalnych samorządów, wojska, organizacji kombatanckich i sybirackich, oraz rodziny policjantów.<br />Przy tych pomnikach zapalone zostały znicze i złożone wiązanki kwiatów. Ksiądz Stanisław Stelmaszek i ks. protojerej Grzegorz Cebulski odmówili modlitwę, a po niej odczytano apel pamięci. Najistotniejszą rzeczą uroczystości było ukazanie tego, że wiemy, kto leży na tym cmentarzu i w sposób symboliczny uczczenie pamięci, a przez to to budowanie naszej lokalnej społeczności, która splata się z różnych korzeni.

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1.1 Zdjęcia miejsca 1.2
Nazwa miejsca
Cmentarz
Lokalizacja
Tablica Upamiętniająca

25 maja na Cmentarzu Komunalnym na ulicy Zwierzynieckiej odbyła się uroczystość uhonorowania grobów funkcjonariuszy Policji Państwowej okresu II RP. . Podczas uroczystości znaki graficzne wraz z dokumentami potwierdzającymi ich nadanie przekazano na ręce rodzin pięciu funkcjonariuszy policji państwowej II RP Polskiej. Uhonorowani zostali: Antoni Kamiński, Jan Smółka, Wincenty Waldemar, Franciszek Draguła, Jan Szuwart.<br />Byli to bohaterowie, którzy zginęli za służbę ojczyźnie, jaką była dla nich RP i zaangażowanie w walkę o niepodległość. Ich symboliczne groby znajdują się właśnie na oławskim cmentarz. Przy tych pomnikach zapalone zostały znicze i złożone wiązanki kwiatów.<br />Podczas uroczystości odsłonięty został pomnik Sybiraka na cmentarzu w Oławie.<br />Po modlitwie i złożeniu kwiatów na grobie prezes Związku Sybiraków w Oławie Aleksander Maciejewicz przedstawił historyczny zarys zsyłek na Sybir, począwszy od 1939 r. Mówił o kolejnych deportacjach (10 lutego 1940 r., 12 kwietnia 1940 r., 21 czerwca 1940 r., 21 i 22 czerwca 1941 r.), zauważając że do końca 1945 r. wywieziono łącznie 1 mln 60 tys. osób (do końca 1945 r., a w latach 1946-1956 kolejne 300 tys. osób. Ukazał realia życia na wygnaniu ludzi, po których NKWD przychodziło w nocy, dając 15-30 minut na spakowanie dobytku życia, którzy potem mierzyć się musieli z mrozem, głodem, chorobami.

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 2.1 Zdjęcie miejsca 2.2
Nazwa miejsca
Lokalizacja
Zdjęcia
Zdjęcie miejsca 3.1 Zdjęcie miejsca 3.2
Dokładny opis miejsc
Miejsce pamięci znajduje się na Oławskim cmentarzu przy ulicy zwierzynieckiej 5.
To właśnie tam odbyła się uroczystość uhonorowania grobów funkcjonariuszy Policji Państwowej okresu II RP w tym Pana Franciszka Draguły.
W ceremonii uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor Dariusz Wesołowski, Pani Alicja Kluz – Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 wraz z Koordynatorem Panem Piotrem Kacprzyńskim, księża Grzegorz Cebulski i kanonik Stanisław Stelmaszek, a także przedstawiciele lokalnych samorządów, wojska, organizacji kombatanckich i sybirackich, oraz rodziny policjantów.
Przy tych pomnikach zapalone zostały znicze i złożone wiązanki kwiatów. ks. kanonik Stanisław Stelmaszek i ks. protojerej Grzegorz Cebulski odmówili modlitwę, a po niej odczytano apel pamięci.
Najistotniejszą rzeczą uroczystości było ukazanie tego, że wiemy, kto leży na tym cmentarzu i w sposób symboliczny uczczenie pamięci, a przez to to budowanie naszej lokalnej społeczności, która splata się z różnych korzeni.


Tablica Pamiątkowa
25 maja na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Zwierzynieckiej odbyła się uroczystość uhonorowania grobów funkcjonariuszy Policji Państwowej okresu II RP. Podczas uroczystości znaki graficzne wraz z dokumentami potwierdzającymi ich nadanie przekazano na ręce rodzin pięciu funkcjonariuszy policji państwowej II RP Polskiej. Uhonorowani zostali: Antoni Kamiński, Jan Smółka, Wincenty Waldemar, Franciszek Draguła, Jan Szuwart.
Było to bohaterowie, którzy zginęli za służbę ojczyźnie, jaką była dla nich RP i zaangażowanie w walkę o niepodległość. Ich symboliczne groby znajdują się właśnie na oławskim cmentarz. Przy tych pomnikach zapalone zostały znicze i złożone wiązanki kwiatów.
Podczas uroczystości odsłonięty został pomnik Sybiraka na cmentarzu w Oławie.
Po modlitwie i złożeniu kwiatów na grobie prezes Związku Sybiraków w Oławie Aleksander Maciejewicz przedstawił historyczny zarys zsyłek na Sybir, począwszy od 1939 r. Mówił o kolejnych deportacjach (10 lutego 1940 r., 12 kwietnia 1940 r., 21 czerwca 1940 r., 21 i 22 czerwca 1941 r.), zauważając że do końca 1945 r. wywieziono łącznie 1 mln 60 tys. osób (do końca 1945 r., a w latach 1946-1956 kolejne 300 tys. osób. Ukazał realia życia na wygnaniu ludzi, po których NKWD przychodziło w nocy, dając 15-30 minut na spakowanie dobytku życia, którzy potem mierzyć się musieli z mrozem, głodem, chorobami. Nasz bohater Franciszek Draguła był jednym z policjantów aresztowanym przez NKWD i zamordowanym w Twerze. Jego żona, Wanda Draguła, wraz z dziećmi została deportowana na Syberię, gdzie przeżyła okres sowieckiej okupacji. Po wojnie powróciła do Polski wraz z dziećmi.

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii
Żywa lekcja historii odbyła się w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Została przeprowadzona dla uczniów oławskich szkół średnich, zwłaszcza o profilu policyjnym.
Spotkanie nie było bowiem typowym wykładem o historii, podczas którego słuchacze czekają tylko, aż prelegent skończy mówić, ale było swoistą podróżą w przeszłość.
Przybliżyliśmy rówieśnikom termin mordu w Katyniu.
Wiemy, że słowo Katyń nie jest obce dla nikogo z nas, jednak Katyń, parafrazując Mariana Turskiego ,,nie spadł z nieba” była to przemyślana akcja poprzedzona podpisaniem paktu Ribbentrop-Mołotow.
To ten pakt dzieli wpływy w Europie, a największą ofiarą była Polska, 17 września Sowieci wypełniają zapisy sojusznicze atakując państwo polskie, które osamotnione mimo obrony nie jest w stanie odeprzeć ataku obu potęg – opowiadali uczniowie.
Jak dodali Sowieci na zajętej części naszego kraju niemal od razu rozpoczęli masową akcję aresztowania polskich oficerów i przedstawicieli polskiej elity, twórców niepodległego państwa polskiego. - Wiedzą bowiem, że to siła narodu - oficerowie, adwokaci, nauczyciele, funkcjonariusze policji. Aresztowani zostają wywiezieni poza granice II RP, do obozów w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku. Ostaszków to ponad 6 tys. jeńców - żołnierzy, policjantów, prawników, ziemian, duchownych. Ponad 4,5 tys. trafiło do Kozielska - przede wszystkim oficerów, a ponad 4 tys. do Starobielska - w tym kapelani wojskowi wszystkich wyznań – relacjonowali.
Jedną z zamordowanych z ponad 21,7 tys ofiar był Franciszek Draguła. Zamordowany przez NKWD wiosną 1940 r. w Twerze.
W dalszej części młodzież omawiała kwestię ,,kłamstwa katyńskiego”
Historycy nazywają je wręcz kłamstwem założycielskim PRL. Obowiązuje od roku 1943. To w związku z nim Stalin zrywa stosunki z polskim rządem. Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. Po stronie kłamstwa stoi potęga totalitarnego imperium, stoi aparat władzy polskich komunistów. Ludzie mówiący prawdę o Katyniu płacą za to wysoką cenę. Są jednak także „nieugięci ludzie” i po 40 latach prawda zwycięża.
Uczniowie zwrócili uwagę na to, że za słowem Katyń kryją się konkretni ludzie, historie i pamięć, która jest od nas wymagana.
Celem takich spotkań jest poszukiwanie w naszej historii, w przeszłości odpowiedzi na pytania, które pomogą nam lepiej zrozumieć teraźniejszość i dadzą wiedzę, która będzie służyć w rozwiązywaniu przyszłych problemów. By lepiej mierzyć się z przyszłością trzeba posiąść wiedzę o tym, co się wydarzyło.

Kolejnym etapem żywej lekcji historii była już lekcja przeprowadzona w sali szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, gdzie nasi uczniowie zapoznali się z historią Pana Franciszka Draguły oraz wykonali quizz dotyczący życia oraz działalności naszego bohatera.
Lekcja została podzielona na trzy etapy. Uczniowie na początku zapoznali słuchaczy z historią policji państwowej okresu dwudziestolecia oraz II wojny światowej. Następnie nakreślili kontekst zbrodni Katyńskiej i zaprezentowali film naświetlający tragiczne wydarzenie. Kolejnym etapem było przedstawienie postaci bohatera Pana Franciszka Draguły. Ostatnim etapem lekcji było przeprowadzenie interaktywnego quizzu.
Zadanie nie tylko podsumowało przekazaną wiedzę, ale utwierdziło nas to w przekonaniu, że lekcja nie była nudna i przede wszystkim uczniowie wyniosą z niej wartościowe informację.
W sumie w obu lekcjach wzięło udział 90 osób z różnych szkół powiatu oławskiego
Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Pliki
Plik 1
do góry