Policjanci w służbie historii Joanna Ozimina - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja II -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja II

Paweł Pawłowski


Nazwa szkoły
I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Paweł Pawłowski

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Joanna Ozimina

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Wiktoria Olkowska

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
-

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Tablica upamiętniająca oficerów i żołnierzy WP ziemi pułtuskiej zamordowanych w katyniu i innych obozach
Lokalizacja
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku
Więcej
Dokładny opis miejsca

Pułtusk jest miastem, w którym urodził się Czesław Gryc dlatego właśnie tutaj znajduję się miejsce jego pamięci. Są nim tablice ułożone w kształt krzyża. Na nich są napisane imiona, nazwiska , lata życia oraz obozy w jakich znajdowali się oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego ziemi pułtuskiej. Możemy ją zobaczyć w kościele św. Krzyża który mieści się na ulicy Kościuszki oczywiście w Pułtusku. Sam kościół powstał w XVI wieku. Zaś tablice zostały w nim odsłonięte 11 listopada 1989r. Przy tablicach wystawiane są warty honorowe przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty. Jako uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. 13 Pułku Piechoty mamy zaszczyt brać udział w wielu uroczystościach. Dzięki temu możemy oddawać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej i innych obozów stalinowskich. Dzięki temu, że znajduję się w kościele miejsce pamięci jest dostępne dla każdego. W niedziele i święta możemy podziwiać je na mszach, które rozpoczynają się w godzinach: 8:00, 10:00, 17:00. Natomiast w dni powszednie o godzinie 18:00.

Zdjęcia

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. 13 Pułku Piechoty Wiktoria Olkowska oraz Joanna Ozimina przeprowadziły żywą lekcje historii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Prelekcja odbyła się 26 kwietnia 2018 roku w sali historycznej. Było 31 uczestników lekcji plus nauczycielka historii Pani Elżbieta Suwińska. Spotkanie zaczęło się o godzinie 8:00. Na początku zostały rozdane ulotki. Na nich uczestnicy prelekcji mogli zobaczyć zdjęcie policjanta, krótki opis jego służby oraz fragment słów pieśni jeńców Polskich z Ostaszkowa. Bardzo miło obserwowało się zainteresowanie uczniów gimnazjum samą ulotką, która miała wprowadzić ich w temat.. Celami lekcji było przedstawienie przedwojennego policjanta Czesława Gryca oraz warunki w jakich musiał przebywać w obozie ostaszkowskim. Nauczanie o II wojnie światowej zaczyna się dopiero w liceum więc mamy nadzieję, że ta wiedza zostanie z nimi na dłużej. Uczennice przygotowały prezentacje, która zaciekawiła młodzież. Pani od historii rozszerzyła informacje przedstawione przez uczennice liceum ogólnokształcącego o własną wiedzę.

Zdjęcia
Pliki
Plik 1 Plik 2 Plik 3 Plik 4 Plik 5
Plik ZIP lub RAR
-

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Czesław Gryc
Lata życia
20.09.1898-13.04.1940
Opis postaci

Czesław Gryc urodzony 20 września 1898 roku w Pułtusku. Posiadał ukończone trzy klasy szkoły powszechnej. Odbył służbę wojskową w stopniu szeregowca.
Do policji państwowej wstąpił 1 maja 1924 roku przez Komendę Wojewódzką PP w Wilnie. Został skierowany do służby w Posterunku PP w Uzlanach w powiecie wilejskim. Jednak niebawem przeniesiony do województwa łódzkiego do Komendy PP w Radomsku. W 1926 roku udało mu się ukończyć z oceną dobrą sześciotygodniowy kurs w Okręgowej Szkole Policyjnej, która znajdowała się w Łodzi. W roku 1932 otrzymał prawo do noszenia Srebrnej Państwowej Odznaki Sportowej.
W Radomsku służył aż do rozpoczęcia wojny. Czesław Gryc trafił do niewoli sowieckiej. Udało mu się wysłać kartkę do rodziny która była datowana na 25 grudnia 1939 roku. Przebywał w obozie w Ostaszkowie. Oddał swoje życie 13 kwietnia 1940 roku w Twerze, za nasz piękny kraj.

Wykorzystane źródła

http://policjapanstwowa.pl/ostaszkow-2/
http://policjapanstwowa.pl/ku-pamieci/wykazpolicjantowpomordowanych-na-wschodzie-1940r/pomordowani-d-g/
Książka pt. ,,Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi : ofiary zbrodni katyńskiej oprac. Piotr Zawilski i in., Łódź : Funkcja Memoria Condita : Archiwum Państwowe ; Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państowych, [2015]
Książka pt. ,, Miednoje : księga cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. T. 1, A-Ł oprac. zespół: Zuzanna Gajowniczek
Książka pt. ,, Ostaszków – zbrodnia na polskich policjantach oprac. Sławomir Grabowski, Piotr Majer

do góry