Policjanci w służbie historii ANITA PŁOSZCZYCA - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III

KATARZYNA HERBIK


Pełna nazwa szkoły
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W TRZEBINI

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
KATARZYNA HERBIK

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
ANITA PŁOSZCZYCA

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
WIKTORIA LIPKA

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
SZYMON WITKA

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Jan Tomasz Oczkowski
Lata życia
1895-1940
Opis postaci

Urodził się 18 grudnia 1895r. w Chrzanowie jako syn Antoniego i Franciszki z domu Siwińskich.Jego ojciec był mistrzem szewskim.Miał też dwóch braci Rudolfa i Piotra Oczkowskich.
Pierwszy z nich, młodszy brat odbył zasadniczą służbę wojskową w pierwszym pułku radiotelegraficznym na Powiązkach w Warszawie, dostał się do 5 Batalionu radiotelegraficznego w Krakowie tam pełnił służbę do 1939r.,kiedy dostał się do niewoli niemieckiej. Udało mu się uciec w drodze do któregoś z oflagów. Po wojnie wrócił do pracy w Fabryce Lokomotyw oraz był trenerem gimnastyki dla chłopców.
Natomiast Piotr Oczkowski, urodzony w 1908r. znany z Chrzanowie jako ''Gemajn'' po ukończeniu szkoły poszedł w kierunku zawodowego żołnierza, służbę wojskową odbywał w pierwszym Batalionie Strzelców w Chojnicach.Po rozbiciu Batalionu został skierowany do nowej jednostki w Toruniu .Podczas okupacji był członkiem podziemnych struktur ZWZ.W czasach powojennych przypisano mu kierownika cyklów taktyki ogólnej i szefa sztabu w Centrum Wyszkolenia Wojsk Kwatermistrzowskich w Poznaniu, jednocześnie był wykładowcą przedmiotów wojskowych.Za posługę otrzymał Krzyż Walecznych oraz Medal za Udział w Wojnie Obronnej.
Jan Oczkowski już od najmłodszych lat garnął się do służby dla ojczyzny, wykazywał się wysokim poczuciem patriotyzmu o czym świadczą jego dokonania.W 1920r. z wynikiem bardzo dobrym ukończył kurs na przodownika.Był też absolwentem szkoły policyjnej województwa kieleckiego.Jak wynika z przetrwałych dokumentów był dobrym uczniem,dążył do zamierzonych planów z dzieciństwa.Możemy stwierdzić, że bohater był bardzo ambitny ponieważ uzyskał wysokie stopnie w nauce.Swoją służbę rozpoczął w czasie I wojny światowej, jako poddany zaborcy, został wcielony do 18 pp armii austriackiej gdzie dosłużył się stopnia kaprala.Następnie został zmobilizowany do żandarmerii polowej i uczestniczył w zwycięskiej wojnie bolszewickiej w 1920r.Na podstawie artykułu 73 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 6.III.1928r. o Policji Państwowej starszy posterunkowy Jan Oczkowski został awansowany z dniem 1 lipca 1928r.na Przodownika Policji Państwowej. Do 1939r. służył w Policji Państwowej w Częstochowie w stopniu przodownika, będąc dowódcą posterunku, którego teren obejmował Jasną Górę.W sierpniu 1939r. dostał kartę mobilizacyjną do Kielc.Wtedy rodzina widziała go po raz ostatni.Nikt nie wiedział co się z nim stało, pojawiły się tylko przypuszczenia, że został zabrany do niewoli radzieckiej wraz z całą Policją z rejonu Śląska i przebywa w obozie w Ostaszkowie.Rozpoczęto poszukiwania poprzez Czerwony Krzyż , jednak nie dały one rezultatu.Jego żona Marta,jego córka Irena i jej dzieci już nigdy nie spotkały Jana.Pozostały im tylko zdjęcia i jego historia, która utkwiła w pamięci wielu ludzi.Odpowiednie służby nie zapomniały o jego rodzinie i cały czas czuwały nad nimi.Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych, po ujawnieniu '' list katyńskich'' okazało się, że na liście osób przeznaczonych do zabicia z dnia 9 kwietnia 1940r. widnieje jego nazwisko.Z wyciągu z listy katyńskiej numeru 020/3 z dniem 9 kwietnia Oczkowski znajduje się na miejscu z numerem 38 pod nazwą ''OCZKOWSKI Jan s.Antoniego''Pochowany jest w jednej ze zbiorowych mogił w Miednoje.Ze źródeł wiadomo, że wielu z nich a w tym Oczkowski zginęli zamordowani okrutnie i bezsensownie,strzałem w tył głowy.Pośmiertnie odznaczono go Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939r. ,następnie w 2010r. awansowano do stopnia aspiranta a także posadzono drzewo tak zwane:.''Dąb pamięci" by nie zapominać o takich ludziach i ich wielkich czynach.Za swoje zasługi uzyskał odznaczenia;
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Wykorzystane źródła

www.muzeum.chrzanow.pl
źródła własne (archiwa domowe) Pana A. Oczkowskiego

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Park Miejski w Chrzanowie
Lokalizacja
Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej z Chrzanowa
Na przeciwko Muzeum Ziemi Chrzanowskiej, wśród starych parkowych drzew, znajduje się Pomnik upamiętniający oficerów Wojska Polskiego i Policjantów pochodzących z Chrzanowa i okolic, zamordowanych przez Sowietów w Miednoje, Katyniu i Charkowie.
Więcej
Zdjęcia
Nazwa miejsca
Lokalizacja
Zdjęcia
Nazwa miejsca
Lokalizacja
Zdjęcia
Dokładny opis miejsc

 

Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej z Chrzanowa

 


Na przeciwko Muzeum Ziemi Chrzanowskiej, wśród starych parkowych drzew, znajduje się Pomnik upamiętniający oficerów Wojska Polskiego i Policjantów pochodzących z Chrzanowa i okolic, zamordowanych przez Sowietów w Miednoje, Katyniu i Charkowie.

 

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

Żywa lekcja historii odbyła się w Szkole Podstawowej nr 5 w Chrzanowie. Została przeprowadzona wśród 22 uczniów klasy 4. Lekcja rozpoczęła się od przywitania z dziećmi i krótkiego wprowadzenia tematu zajęć jakie zostaną zaprezentowane.
Lekcja składała się z:
1.Krótkiego wprowadzenia dotyczącego Konkursu "Policjanci w służbie historii", jego głównym założeniom i celom.
2.Omówienia rysu historycznego. Przed pokazem prezentacji zapoznałyśmy uczniów z przedwojenną historią Policji Państwowej.
Na tym tle została wprowadzona krótka charakterystyka naszego bohatera, Jana Oczkowskiego.
3.Projekcji prezentacji w czasie której młodzi uczniowie mogli zapoznać się z sylwetką bohatera, Jana Tomasza Oczkowskiego
4.Pytań uczniów związanych tematycznie z prezentacją

Zdjęcia
Pliki
Plik 1 Plik 2 Plik 3 Plik 4 Plik 5 Plik ZIP lub RAR
do góry