Policjanci w służbie historii Kamila Przygoda - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja II -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja II

Marcin Wójcik


Nazwa szkoły
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Marcin Wójcik

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Kamila Przygoda

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Andrzej Górniak

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Karolina Hawryluk

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu
Lokalizacja
Tablica Pamiątkowa

Dnia 24 listopada 2017 r. na gmachu Komedy Powiatowej Policji w Łowiczu, w którym mieścił się niegdyś Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, została odsłonięta tablica ku pamięci Jana Piwowarczyka, starszego posterunkowego na Posterunku PP w Łowicz

Więcej
Dokładny opis miejsca

W 2017 r. Pan Andrzej Chruściel był inicjatorem budowy tablicy upamiętniającej Jana Piwowarczyka oraz jego syna. Jan Piwowarczyk dostał się do niewoli i zginął z rąk NKWD. Jego syn Janek został zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Mimo, że zginęli w innym okresie, za czasów innej władzy to wciąż z ręki tego samego wroga.
Pan Chruściel jest asystentem posła na Sejm RP Witolda Waszczykowskiego, który zgodził się zostać patronem pamiątkowej tablicy.
W celu upamiętnienia obu postaci p. Chruściel udał się na spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Łowiczu młd. insp. Marcinem Grzelakiem. Po zaakceptowaniu inicjatywy budowy tablicy stworzono odpowiednią grupę ludzi, którzy podjęliby się jej tworzenia. Poproszono o pomoc Jarosława Olbrychowskiego prezesa stowarzyszenia ‘Rodzina Policyjna 1939’ w Łodzi, a także burmistrza miasta Łowicz Krzysztofa Jana Kalińskiego. Po wielu staraniach p. Chruścielowi udało się zaprojektować tablicę, która ma 60 cm szerokości i 65cm wysokości. Komendant Policji w Łowiczu podinsp. Grzegorz Radzikowski wystąpił z pismem do Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Łodzi, czy Jan Piwowarczyk z synem mogą zostać upamiętnieni. Łódzki Oddział IPN poparł inicjatywę uhonorowania obu postaci. Należało napisać jeszcze wniosek do Biura Upamiętnienia Walki i Męczeństwa IPN. Po otrzymaniu pozytywnej opinii nic nie stało na przeszkodzie, by rozpocząć budowę.
Dnia 24 listopada 2017 r. na gmachu Komedy Powiatowej Policji w Łowiczu, w którym mieścił się niegdyś Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, została odsłonięta tablica ku pamięci Jana Piwowarczyka, starszego posterunkowego na Posterunku PP w Łowiczu oraz jego syna Jana Kazimierza Piwowarczyka, harcerza, który został zamordowany przez władze komunistyczne.
Przed uroczystością odsłonięcia tablicy w łowickim Ratuszu odbyły się warsztaty historyczne, które były prowadzone przez Jarosława Olbrychowskiego ze Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi. Przedstawił on losy policjantów i ofiary zbrodni katyńskiej.
Tablica pamięci została odsłonięta przez Wojciecha Ciszewskiego, krewnego Piwowarczyków i poświęcona przez ordynariusza diecezji łowickiej bp Andrzeja F. Dziubę. Na uroczystości byli obecni: mł. insp. Tomasz Olczyk, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi, podinsp. Grzegorz Radzikowski, komendant łowickiej policji, burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, Jarosław Olbrychowski, Krzysztof Selenta, dyrektora biura poselskiego ministra Waszczykowskiego, i Andrzeja Chruściela , bp Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej, ks. Krzysztof Chojnacki, kapelan policji powiatu łowickiego, ks. ppor. Jacek Syjud, kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, oraz ks. Robert Kwatek, proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu. Obecna była również młodzież z klas mundurowych, harcerstwo i funkcjonariusze policji.

Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1 Zdjęcia miejsca 2 Zdjęcia miejsca 3

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

24 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu odbyła się żywa lekcja historii przeprowadzona przez grupę młodzieży z klasy policyjnej Liceum Ogólnokształcącego ZSP w Bolimowie. W niecodziennej lekcji udział wzięło 17 uczniów klasy VII b, których podzielono na zespoły dowodzone przez kapitanów.
Kamila Przygoda, uczennica ZSP w Bolimowie, przedstawiła na wstępie sylwetkę Jana Piwowarczyka, następnie uczniowie obejrzeli film konkursowy o bohaterze oraz multimedialną prezentację dotyczącą zbrodni katyńskiej. Młodzi słuchacze poznali wiele nieznanych im dotąd faktów dotyczących tego wstrząsającego wydarzenia. Z wielkim zainteresowaniem podeszli do przedstawionych zagadnień, a podczas zajęć przygotowywali rzetelne notatki.
Drugim etapem lekcji były zmagania w grze planszowej przygotowanej przez uczniów klasy policyjnej. Pytania związane z postacią Jana Piwowarczyka oraz zbrodnią katyńską wzbudziły żywe zainteresowanie grupy, co pozwoliło aktywnie przyswajać wiedzę.
Kolejna część nietypowych zajęć, czyli gra terenowa po Łowiczu - mieście w którym służbę obywał Jan Piwowarczyk wzbudziła niemałe emocje. Każda grupa wraz ze swoim opiekunem miała do pokonania punkty, które znajdowały się w czterech miejscach w mieście. W każdym punkcie czekała na nich uzbrojona w pytania, dwuosobowa delegacja uczniów z klasy policyjnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie.
Podsumowanie konkursu nastąpiło na sali gimnastycznej szkoły podstawowej, gdzie po zliczeniu punktów ogłoszono wyniki zabawy. Zwycięska okazała się grupa niebieska, która otrzymała przygotowane przez licealistów nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, pamiątkową smycz i słodycze.
Żywa lekcja historii okazała się bardzo dobrym sposobem na poznanie historii Jana Piwowarczyka. Dzieci ciekawie spędziły czas poza szkołą ucząc się, rozwijając wyobraźnię a także umiejętność pracy w grupie.
link do filmu z żywej lekcji
https://www.youtube.com/watch?v=aK2oSqhhyPw&feature=youtu.be

Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5
Pliki
Plik 1 Plik 2 Plik 3 Plik 4

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Jan Piwowarczyk
Lata życia
1898 – 1940
Opis postaci

Nasze spotkanie z Janem Piwowarczykiem zaczniemy od Kielc. Tam bowiem 09.07.1898 r. urodził się nasz bohater. Był synem Jana Nepomucena i Walerii z domu Grzesiak. W młodości służył w wojsku. W wieku 20 lat ochotniczo wstąpił do 2 Dywizji Legionów, gdzie służył jako żołnierz w Oddziale Sztabowym Dowództwa Taborów, następnie został kapralem w 5 szwadronie 1 Dywizjonu Taborów. 1 kwietnia 1921 r. zgodnie z rozkazem Dowództwa Taborów 2 Dywizji został upoważniony do noszenia odznaki honorowej za czynną, dwuletnią służbę w wojnie polsko-bolszewickiej. Dywizję rozwiązano w kwietniu 1922 r., wtedy również on zakończył służbę wojskową. Podczas służby wykazał się wysokim etosem zawodowym: okazywał zamiłowanie do pracy, wysokie poczucie obowiązku i prawy charakter.
W policji rozpoczął służbę w 1923 r. w Komendzie Powiatowej PP w Wilejce w woj. wileńskim jako posterunkowy. Podczas służby poznał swoją przyszłą żonę – Matyldę z domu Kuźmińską, zatrudnioną w biurze jako kancelistka. Ślub wzięli 25.09.1927 r. w Skolimowie. Zgodnie z rozkazem Komedy Głównej z 19 czerwca 1929 r. przeniesiony został do pracy w woj. warszawskim. W tym samym roku został przydzielony do służby w Komendzie Powiatowej PP w Łowiczu zaraz po awansie na starszego posterunkowego. Pięć lat później został komendantem w Wartowni PP w Nieborowie. 22 maja 1939 r. został przeniesiony do Posterunku PP w Łowiczu. Do czasu wybuchu wojny mieszkał w Łowiczu przy ul. Legionów 50.
Po 17 września 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Po przebywaniu w obozie dla jeńców w okolicach Putywla został osadzony w obozie ostaszkowskim i rozstrzelany w Kalininie. Pochowany jest w Miednoje.
Odznaczenia:
• Brązowy Krzyż Zasług
• Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości
Pisząc o Janie Piwowarczyku nie można nie wspomnieć o jego synu Janie Kazimierzu. W 1948 r. wraz z kolegami został zatrzymany w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu przy ul. Długiej 26 pod zarzutem kradzieży czystych blankietów legitymacji Związku Młodzieży Polskiej. Przez 6 dni był katowany przez funkcjonariuszy UB. Zmarł w nocy z 15/16 listopada 1948 r.. Za przyczynę śmierci stwierdzono samobójstwo. W noc zabójstwa został pochowany przy murze cmentarza, a miejsce pochówku było nieustannie kontrolowane przez ubowców. Mimo wielokrotnych prób podejmowanych przez rodzinę Janka co się z nim stało, śledztwo przeprowadzono dopiero po roku 1989 r..
Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji naszego projektu składamy Andrzejowi Chruścielowi – asystentowi posła na sejm RP Witolda Waszczykowskiego oraz Wojciechowi Ciszewskiemu –krewnemu Jana Piwowarczyka.

Wykorzystane źródła

Kucharski M., Zdjęto ubecką tablicę, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 25/2010, s. 4.
Olbrychowski J., Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi - Ofiary Zbrodni Katyńskiej Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2015.
Wojtylak M., Świątkowski T., By nie pozostały tylko ubeckie papiery, [w:] Łowiczanin. Kwartalnik historyczny, nr 4/ 2008, s. 1, 3.
http://www.katedrapolowa.pl/
http://lowiczanin.info/wiki/index.php?title=Piwowarczyk_Jan
Zdjęcia archiwalne i wspomnienia krewnego Wojciecha Ciszewskiego
Wojtylak Marek, Świątkowski Tomasz, Upamiętnić łowickiego Przemyka, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 11/ 2008. ISSN 1231 –479X
http://lowicz.gosc.pl/gal/spis/4336075.Odsloniecie-tablicy-pamiatkowej-w-Lowiczu
http://diecezja.lowicz.pl/tablica-ku-pamieci-harcerza-jana-kazimierza-piwowarczyka-lowicz/
http://lowiczanin.info/by-nie-pozostaly-tylko-ubeckie-papiery/
http://lowiczanin.info/przywrocic-pamiec-o-zbrodni/
http://lowiczanin.info/pamieci-lowickich-policjantow/

do góry