Policjanci w służbie historii Magdalena Ziemak - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III

PIOTR KOŚCIELNIAK


Pełna nazwa szkoły
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MICHAŁA KONARSKIEGO

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
PIOTR KOŚCIELNIAK

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Magdalena Ziemak

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Bartosz Sawinda

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Bartosz Lenart

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Henryk Szwan
Lata życia
1898-1940
Opis postaci

Henryk Szwan, syn Wiktora i Franciszki z domu Rudzak, urodził się 28 sierpnia 1898
r. w Zawadzie Książęcej (Górny Śląsk). .

Ukończył 8 klas szkoły ludowej w Zawadzie Książęcej a następnie pracował w
kopalni. W 1917 r. powołany do armii niemieckiej. Służył na froncie zachodnim gdzie
został ranny w marcu 1918 r., po wyleczeniu skierowany do 156 Pułku Piechoty w
Bytomiu, skąd został zwolniony w stopniu szeregowego 30 maja 1919 r. Powrócił do
pracy w kopalni. W kwietniu 1919 r. wstąpił do konspiracyjnej Polskiej Organizacji
Wojskowej Górnego Śląska. Brał udział w I-szym i II-gim powstaniu
Śląskim. Po zakończeniu II powstania był na kilka dni aresztowany przez Niemców,
poddany ostremu przesłuchaniu połączonemu z biciem, a następnie osadzony w areszcie w
Raciborzu, skąd go wypuszczono z braku dowodów. Po powołaniu na obszarze
plebiscytowym Policji Plebiscytowej został do niej
przyjęty w listopadzie 1920 r. Służył w stopniu wachmistrza. Jako funkcjonariusz
Policji Plebiscytowej (APo) współdziałał z Polską Organizacją Wojskową przekazując
informacje o działaniach strony niemieckiej jak i samej APo. Wziął udział w III-cim
powstaniu śląskim, służąc w żandarmerii powstańczej, pełnił też funkcję
łącznika. Formalnie zwolnił się ze służby w Apo 28 kwietnia 1922 r. Od 26 sierpnia
1922 r. pełnił służbę w Policji Województwa Śląskiego. Początkowo służył w II
Komisariacie w Katowicach, by od maja 1924 r. rozpocząć służbę w Komisariacie
Katowice-Załęże. Od czerwca 1931 r. w służbie śledczej. W 1937 r. awansowany do
stopnia starszego posterunkowego. Był członkiem Związku Powstańców Śląskich oraz
Związku Inwalidów Wojennych RP.

Po 1 września 1939 r. ewakuowany wraz z całą Policją Województwa Śląskiego na
wschód. W nieznanych okolicznościach dostał się po 17 września 1939 r. do niewoli
sowieckiej, osadzony w obozie w Ostaszkowie, skąd przysłał kartkę. Zastrzelony w
więzieniu NKWD w Twerze (Kalinin) w kwietniu 1940 r. Zwłoki pogrzebano w
Miednoje. Szczątki zidentyfikowano podczas prac sondażowo-ekshumacyjnych w
1991 r. na podstawie znalezionej przy zwłokach kartki pocztowej do rodziny, której
nie zdążył wysłać.

Odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1929), Krzyżem
na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi II klasy. Posiadał Państwową Odznakę
Sportową. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej (1985- przez
rząd emigracyjny) oraz Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939 (1991).

Żonaty (1924) z Reginą z domu Schoefer, mieli czwórkę dzieci: Bonifacego (1926),
Różę (1928), Sonię (1930) i Mieczysława (1932).

Wykorzystane źródła

- Muzeum Katyńskie
- Księga Katyńska część I - Ostaszków, Katowice 1995
- Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t 2 , Warszawa 2006
- »...wierzymy mocno że wrócisz...« Korespondencja wydobyta z dołów śmierci
Charkowa i Miednoje ze zbiorów Muzeum Katyńskiego, Warszawa 2016
- Dokumenty dot. Henryka Szwana ze zbiorów Muzeum Katyńskiego.(dar Piotra i Adama
Fijołków –wnuków Henryka Szwana).

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Muzeum Katyńskie
Lokalizacja
Muzeum Katyńskie

Więcej
Zdjęcia
Nazwa miejsca
Muzeum Katyńskie
Lokalizacja
Muzeum Katyńskie

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 2.1
Nazwa miejsca
Muzeum Katyńskie
Lokalizacja
Muzeum Katyńskie

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcie miejsca 3.1 Zdjęcie miejsca 3.2
Dokładny opis miejsc

Przełomowym momentem, w dziejach upamiętniania Zbrodni Katyńskiej, były lata 1988-89, kiedy to przy silnym wsparciu większości społeczeństwa polskiego – Rodziny Katyńskie zaczęły grupować się wokół Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. Utworzony w tym czasie Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej – opracowywał biografie ofiar Katynia. Oba środowiska po nawiązaniu ścisłej współpracy – zaczęły poszukiwać możliwości stworzenia stałej ekspozycji upamiętniającej zbrodnię – jako stałego miejsca prezentacji dokumentów i pamiątek po ofiarach. Podczas sesji naukowej zorganizowanej przez Komitet w kwietniu 1990 r. na Uniwersytecie Warszawskim – podjęto dyskusję o konieczności organizacji Muzeum Katyńskiego. Po ekshumacji w Charkowie i Miednoje latem 1991 r. przywieziono do kraju znaczną liczbę przedmiotów wykopanych z dołów śmierci.
Uroczyste otwarcie Muzeum Katyńskiego odbyło się 29 czerwca 1993 r. Muzeum katyńskie pełni role placówki martyrologiczno-muzealno-badawczej dokumentującej Zbrodnię Katyńską popełnioną na 22 tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939-1940 w sowieckich obozach i więzieniach. Stanowi także, jedyną ekspozycję o charakterze militaris - w skali globalnej, będącą swoistym dowodem zbrodni i upamiętniającą martyrologie oficerów polskiej armii.

Muzeum Katyńskie można zwiedzać od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 16 (tylko w środę muzeum jest otwarte do godziny 17)

link do filmu o muzeum:

https://drive.google.com/open?id=1PcX-4kaq3KUES0eUn6lnoTxP-he0nlZ0

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

Lekcja historii odbyła się w Komendzie Rejonowej IV, przy ul.Żytniej 36. W lekcji brali udział policjanci i pracownicy cywilni (łącznie 26 osób).
Tematem lekcji było przedstawienie postaci Henryka Szwana funkcjonariusza Policji Województwa Śląskiego w okresie XX-lecia międzywojennego.
Przypomniana została historia życia bohatera konkursu, a także okoliczności aresztowania, pobytu w obozie w Ostaszkowie i rozstrzelania w Twerze.
Opisano misje oraz historie Muzeum Katyńskigo, a także samą Zbrodnie Katyńską. Na koniec uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w quizie dotyczącym wiedzy związanej z tematem lekcji. Trzy najlepsze zespoły otrzymały nagrody w postaci publikacji związanych z projektami zrealizowanymi w ZS im. Michała Konarskiego w Warszawie

Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5
Pliki
do góry