Policjanci w służbie historii Dominika Kolekta - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III

Sylwia Pura- Maciejczyk


Pełna nazwa szkoły
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Sylwia Pura- Maciejczyk

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Dominika Kolekta

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Julia Łata

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Anna Wawrzak

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Stanisław Przeradowski
Lata życia
1895- 19848
Opis postaci

Aspirant Stanisław Przeradowski, syn Władysława i Marii Moraczewskich,

urodził się 6 czerwca 1895r. w Radomiu.Służył na Posterunku PP w Skórkowicach. Był komendantem Komisariatu PP w Kielcach.

Jako kilkunastoletni młodzieniec sympatyzował z organizacją PPS. W czasie I wojny światowej został powołany do służby wojskowej w armii rosyjskiej. W listopadzie 1918r. brał udział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich w Radomiu.Po wybuchu II wojny światowej, zgodnie z rozkazami dowództwa, był ewakuowany na wschód. Po napaści Rosjan na Polskę 17 września 1939r. dostał się do niewoli sowieckiej. Został osadzony w obozie NKWD w klasztorze prawosławnym na wyspie Stołbnyj na jeziorze Seliger.Zamordowano go w siedzibie NKWD w Kalininie obecnie Twer. Został pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.S. Przeradowski przesłał z obozu list do rodziny, datowany na 29 listopada 1939r. W odpowiedzi córka Wiesława napisała do ojca dwa listy, 27 grudnia 1939r. i 28 lutego 1940r.

Podczas prac ekshumacyjnych w Miednoje 4 lipca 1994r. listy te zostały odnalezione przy zwłokach aspiranta Stanisława Przeradowskiego w podeszwach butów. Oryginały znajdują się w zbiorach Muzeum Katyńskiego w Warszawie.Aspirant Policji Państwowej z Kielc, Stanisław Przeradowski w liście z 29 listopada 1939 r. wysłanym z Ostaszkowa napisał: „Do czasu mojego powrotu niech sobie radzą jak mogą niech nawet rzeczy wszystkie sprzedadzą, a niech ratują swoją egzystencję”.

Rodzina czekała na jakąkolwiek wiadomość o losie Stanisława Przeradowskiego i poszukiwała go na terenie ZSRR przez PCK. Ostatecznie policjant nie został odnaleziony na terenie ZSRR. Prawomocnym postanowieniem Sądu Grodzkiego w Kielcach z dnia 11 listopada 1948r. Stanisław Przeradowski został uznanyza zmarłego.Aspirant Stanisław Przeradowski został odznaczony: Brązowym Krzyżem za zasługi Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Odznakami Wojskowej Straży KolejowejPozostawił żonę Zofię i troje dzieci – córki Irenę i Wiesławę oraz syna Włodzimierza.Decyzją Prezydenta RP z dnia 5 października 2007r. Stanisław Przeradowski został pośmiertnie mianowany na stopień komisarza Policji Państwowej.

Wykorzystane źródła

HTTP://WWW.SWIETOKRZYSKA.POLICJA.GOV.PL/KIE/O-POLICJI/HISTORIA-POLICJI/47,HISTORIA.HTMLHTTPS://PLUS.ECHODNIA.EU/SWIETOKRZYSKIE/MAGAZYN/A/MAM-NADZIEJE-ZE-WKROTCE-DO-WAS-MOI-KOCHANI-WROCE,12022826HTTPS://WWW.SBC.ORG.PL/DLIBRA/PUBLICATION/2442/EDITION/2246

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Polski Cmentarz Wojenny Miednoje
Lokalizacja
Polski Cmentarz Wojenny Miednoje

polski cmentarz wojskowy w Miednoje w Rosji, wzniesiony w latach 1999–2000 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Więcej
Zdjęcia
Nazwa miejsca
Skórkowice
Lokalizacja
Posterunek Policji

wieś w Polsce, położona w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Żarnów

Więcej
Zdjęcia
Nazwa miejsca
KWP w Kielcach
Lokalizacja
Sala narad im. "Ponurego" w KWP w Kielcach

Zgromadzono tu pamiątki po mjr Janie Piwniku „Ponurym” i funkcjonariuszach Policji Państwowej. Dzisiaj uroczyście rozpoczęła swoje funkcjonowanie. Sali nadano imię patrona świętokrzyskiej policji mjr Jana Piwnika „Ponurego”. Można zapoznać się w niej między innymi z biografią naszego patrona, jak również obejrzeć pamiątki ofiarowane przez rodziny funkcjonariuszy Policji Państwowej. W dwóch gablotach znajdują się także dwa manekiny ubrane w mundur Policji Państwowej z 1936 roku i w mundur obowiązujący policjantów od 2009 roku.

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcie miejsca 3.1
Dokładny opis miejsc

Polski Cmentarz Wojenny Miednoje

polski cmentarz wojskowy w Miednoje w Rosji, wzniesiony w latach 1999–2000 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Posterunek Policji

wieś w Polsce, położona w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Żarnów

Sala narad im. "Ponurego" w KWP w Kielcach

Sala gromadzi pamiątki po mjr Janie Piwniku „Ponurym” i funkcjonariuszach Policji Państwowej, w tym po funkcjonariuszu Stanisławie Przeradowskim.

Zgromadzono tu pamiątki po mjr Janie Piwniku „Ponurym” i funkcjonariuszach Policji Państwowej. Dzisiaj uroczyście rozpoczęła swoje funkcjonowanie. Sali nadano imię patrona świętokrzyskiej policji mjr Jana Piwnika „Ponurego”. Można zapoznać się w niej między innymi z biografią naszego patrona, jak również obejrzeć pamiątki ofiarowane przez rodziny funkcjonariuszy Policji Państwowej. W dwóch gablotach znajdują się także dwa manekiny ubrane w mundur Policji Państwowej z 1936 roku i w mundur obowiązujący policjantów od 2009 roku.

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

1 lutego 2018 roku w Krakowie odbyły się warsztaty do konkursu: " Policjant w służbie historii". Zorganizowane zostały przez Instytut Pamięci Narodowej. Inicjatorzy spotkania przedstawili uczestnikom konkursu niezbędnych informacji dotyczących powstania Policji Państwowej, czasów wojen. Nie zabrakło rekwizytów, które służyły policjantom sprzed wieku. Przytoczono nam historie powstawania niektórych przedmiotów codziennego użytku, wykorzystywanych wówczas, ale także dziś. Zobaczyliśmy ówczesne części strojów żołnierzy i policjantów odbywających swoją służbę około sto lat temu. Ta nowo zdobyta wiedza okazała się nam bardzo przydatna i mogliśmy ja wykorzystać w swojej pracy konkursowej jak i na lekcjach historii.
2 marca w Domu Kultury we Włoszczowie odbył się wykład Navala - emerytowanego żołnierza wojskowej jednostki specjalnej GROM. Przedstawiciel tej jednostki został zaproszony z okazji uczczenia 77 rocznicy skoku Cichociemnych do Polski. Prelekcja prowadzona przez Navala była ciekawa oraz wiele dowiedzieliśmy się o naszym terenie. Po zakończeniu wykładu mogliśmy przymierzyć stroje jednostki GROM oraz zaproszony gość został poproszony o udzielenie wywiadu na temat patriotyzmu.
25 maja 2018 roku podczas spotkania w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, uczniowie klas policyjnych przedstawiali prezentacje multimedialne dotyczące policjantów, którzy w sposób szczególny walczyli o dobro swego kraju, a niekiedy oddając za nie życie. W czasie spotkania nie tylko przedstawiłyśmy wybraną przez siebie postać, ale także zdobyłyśmy informacje na temat wielu bohaterskich czynów polskich policjantów działających "w służbie historii".
30 maja 2018 roku uczestniczyliśmy w dniach otwartych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Dowiedzieliśmy się jakie warunki należy spełnić, aby zostać policjantem i zwiedziliśmy całe miejsce, do którego pojechaliśmy z wizytą. Dodatkowo mogliśmy pozyskać kilka informacji związanych z policjantem Stanisławem Przeradowskim, którego sylwetką zajmujemy się w niniejszym konkursie.
Nasza grupa bardzo chętnie uczestniczy w konkursach historycznych i często ktoś z nas jest laureatem. Niezależnie od tematyki lubimy pogłębiać i sprawdzać swoją wiedzę z tego przedmiotu. W ten sposób mamy szansę okazać swój patriotyzm i przy okazji dowiadywać się więcej ciekawych rzeczy.
9 października 2018 roku w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyła debata dotycząca bezpieczeństwa m.in. na terenie naszego regionu. Zorganizowała ją Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie oraz Starostwo. Debatę otworzył Starosta Włoszczowski. W dalszej części spotkania przedstawiciele Policji omówili zagadnienia dotyczące w głównej mierze Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, służby dzielnicowego, aplikacji "Moja komenda" oraz prowadzonej przez włoszczowskich policjantów profilaktyki społecznej. Krótko scharakteryzowali również stan bezpieczeństwa w powiecie włoszczowskim. Dalsza część debaty poświęcona była dyskusji. Uczestnicy wypowiadali się w kwestii poprawy bezpieczeństwa i swoich spostrzeżeń na ten temat.

Z okazji 11 listopada w naszej szkole odbyły się obchody ku czci tych, których nie ma już z nami. Poprzez pamięć o rodakach uczniowie wykazali się patriotyzmem. Podczas uroczystości recytowaliśmy wiersze, śpiewaliśmy piosenki, a niektórzy z uczniów grali na instrumentach patriotyczne pieśni. Uczniowska delegacja odwiedziła także cmentarz, aby osobiście uczcić tych, którzy przyczynili się do tworzenia lepszej przyszłości naszego narodu.
W dniu 15 maja 2019 roku na lekcji edukacji policyjnej została przedstawiona sylwetka policjanta S.Przeradowskiego. Nasza drużyna zaprezentowała wywiad z synem zmarłego (http://m.radio.kielce.pl/pl/przeglad-548/_post/81262?fbclid=IwAR1OJYYZENiejZp7EpI76l1EqyMO54KbxV8suSzpPdFvO_eXxFVdjGrxaH0)

Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5
Pliki
Plik 1
do góry