Policjanci w służbie historii Jakub Leśkiewicz - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja III

Mariusz Kubis


Pełna nazwa szkoły
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Mariusz Kubis

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Jakub Leśkiewicz

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Wiktoria Więcław

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Dominik Włudzik

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Szczepan Stradowski
Lata życia
1899-1940
Opis postaci

St. Post. Szczepan Stradowski urodzony 8 grudnia 1899 roku w Chmielniku. Był ojcem mężem. Pozostawił żonę Emilię i trójkę dzieci: Czesławę, Zdzisława i Bogdana. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach, a po zakończeniu wojny wstąpił do Policji Państwowej. Szkołę PP ukończył w 1922 r. w Czeladzi - Piaskach. W Policji od 1923 roku do 1934 pełnił służbę w powiecie będzińskim. Od 1936 st. post. Policji Państwowej w Komisariacie w Czeladzi, od 1938 przeniesiony do służby Śledczej. Jeniec obozu w Ostaszkowie. Zamordowany w 1940 roku w Kalininie. Pochowany w Miednoje. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

Wykorzystane źródła

1) Wywiad z córka Szczepana Stradowskiego Czesławą Bagińską
2) Materiały z:
- Komenda Miejska Policji w Czestochowie
- Izba tradycji w Liceum Ogólnokształcącym im. A.Mickiewicza w Czestochowie
- Rodzina Policyjna 39 z Częstochowy
3) Prywatne materiały z domu rodzinnego Szczepana Stradowskiego

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Cmentarz
Lokalizacja
Cmentarz
Pomnik ku czci pamięci Szczepana Stradowskiego i innych bohaterów tych lat.
Więcej
Zdjęcia
Nazwa miejsca
Dęby Katyńskie
Lokalizacja
Dęby Ktyńskie
Dęby Katyńskie jest to 70 dębów poświęconych ofiarom Zbrodni Katyńskiej
Więcej
Zdjęcia
Nazwa miejsca
Muzeum w Liceum Ogólnokształcącym im. A.Mickiewicza w Częstochowie
Lokalizacja
Muzeum w Liceum Ogólnokształcącym im. A.Mickiewicza w Częstochowie
Izba Tradycji w V Liceum Ogólnokształcącym im. A.Mickiewicza w Czestochowie znajdują się pamiątki ze zbiorów związków kombatanckich działających w Częstochowie
Więcej
Zdjęcia
Dokładny opis miejsc

Czeladz miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie będzińskim. Jest najstarszym miastem powiatu będzińskiego oraz całego Zagłębia Dąbrowskiego, prawa miejskie otrzymało w XIII w.
Na cmentarzu w Czeladzi znajduje sie pomnik na którym napisane jest hołdem "złożonym oficerom wojska polskiego, funkcjonariuszom policji państwowej i osobom cywilnym - mieszkańcom Czeladzi zamordowanym w czasie II wojny światowej na terenie Związku Sowieckiego w Katyniu, Twerze, Charkowie i innych miejscach kaźni Narodu Polskiego". Do chwili obecnej udało się ustalić nazwiska 22 policjantów i 15 oficerów Wojska Pol-skiego. Jednym z nich jest właśnie St. Post. Szczepan Stradowski.

Dęby Katyńskie jest to 70 dębów poświęconych ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Przy każdym z
nich jest tabliczka z nazwiskiem bohatera. Jednym z bohaterów jest St. Post. Szczepan Stradowski ma on numer 58. Aspirant Policji Państwowej Stradowski Szczepan, s. Stanisława, ur. 1899 roku.

Izba Tradycji w V Liceum Ogólnokształcącym im. A.Mickiewicza w Czestochowie znajdują się pamiątki ze zbiorów związków kombatanckich działających w Częstochowie. W Izbie tej znajdują się: akt zgonu St. Post. Stefana Szczepańskiego, broń, oraz wyciąg aktu zgonu oraz ordery St. Post. Szczepana Stradowskiego.
Izbę tę może odwiedzić każdy po przez zgodę dyrekcji.

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii

Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie. Adresatem tych pięknych słów może być między innymi st. posterunkowy Szczepan Stradowski, który został zamordowany w 1940 r. w Kalininie, a pochowany w Miednoje. Nawiązaniem do tej postaci była żywa lekcja historii z córką zamordowanego policjanta z panią Czesławą Bagińską.
"Żywa lekcja historii" odbyła się w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie w auli.
Naszą grupę projektową przeprowadziła "Żywą lekcje historii" dla młodzieży z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Dąbrowskiego w Częstochowie, dla młodzieży z VII Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Częstochowie, dla młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, dla Rodziny Policyjnej 39, dla Rodziny Katyńskiej, dla Komendanta Miejskiej Policji w Częstochowie, dla pierwszego zastępcy Komendanta Miejskiego w Częstochowie, dla dyrektorów szkól z Częstochowy w tym dla Pani Dyrektor z Liceum Ogólnokształcącym im A.Mickiewicza w Częstochowie Małgorzaty Witek, dla nauczycieli ze szkól średnich w Częstochowie, zaproszonych mediów w tym TVK ORION Częstochowa oraz dla najważniejszego gościa "żywej lekcji historii" córki St. Post. Szczepana Stradowskiego Czesławy Bagińskiej.
Łącznie w "żywej lekcji historii" wzięło udział około 110 osób.
Nasza lekcja miała charakter wykładu. W czasie lekcji bardzo dobrze opracowaliśmy Działania Polskiej Policji w okresie wojennym oraz wspomnieliśmy również w tej lekcji o kobietach pracujących w tamtych czasach w Policji. W czasie tej lekcji odbyła się również premiera naszego filmu o naszym bohaterze St. Post. Szczepanie Stradowskim pod tytułem "Szczepan Stradowski cichy bohater" który trwał 15 minut opisywał on życie i chwile spędzone z rodziną oraz chwile spędzone na służbie znajdowały się w tym filmie zdjęcia z młodości naszego bohatera oraz zdjęcia rodzinne i w mundurze.
Wczasie "Żywej lekcji historii" nasz koleżanka Klaudia Kleszcz zaśpiewała ku czci St. Post. Szczepana Stradowskiego pieśń pod tytułem "Honr i Gniew" Lecha Makowskiego.
Na koniec lekcji poprosiliśmy naszych gości aby wyciągnęli telefony położyli na biurkach następnie wzięli je do dłoni i unieśli dłonie wraz z telefonami do góry. Po czym poprosiliśmy aby jako pracę domową tymi o to telefonami nagrali bliskie dla siebie osoby i poprowadzili z nimi wywiad na temat ich życia wspomnień, aby w przyszłości posłuchać tego gdy ich zabraknie aby mieć pamiątkę słowną po nich.
Po zakończeniu lekcji dostaliśmy brawa oraz gratulacje od mediów.
Niżej znajduje się link do reportażu jakie nagrała stacja TVK ORION Częstochowa
http://www.tvorion.pl/index.php?action=show_news&idNews=27245

Zdjęcia
Pliki
Plik 1 Plik 2 Plik 3 Plik 4 Plik 5 Plik ZIP lub RAR
do góry