Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja VII

Marta Mieńciuk


Pełna nazwa szkoły
XIV Liceum Ogólnokształcące im. majora Henryka Sucharskiego w Katowicach
40-144
Katowice
Śląskie

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Marta Mieńciuk

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Sara Langer

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Klaudia Grela

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
Nikola Skrobol

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
Władysław Feliks Popieliński
Lata życia
1900-1940
Opis postaci
WŁADYSŁAW FELIKS  POPIELIŃSKI
 
Aspirant Władysław Feliks Popieliński, pełniący w 1939 roku funkcję zastępcy komendanta powiatowego PP w Kamieniu-Koszyrskim, był wybitnym polskim żołnierzem, dla którego patriotyzm, umiłowanie ojczyzny oraz poczucie honoru obywatela nowej odrodzonej Polski było warte więcej niż życie.
Popieliński urodził się w dniu 5 (18) maja 1900 roku w majątku Bogusławce na Polesiu ze związku Józefa Jana Popielińskiego i Wandy Eugenii z Komorowskich. W 1923 roku Popieliński przeprowadził się do Brześcia nad Bugiem gdzie poznał swoją przyszłą żonę – Wierę. Władysław był w niej szaleńczo zakochany i po roku znajomości się pobrali. Przeżyli z sobą 12 szczęśliwych lat, niestety nie posiadali dzieci, więc po śmierci męża pozostały jej tylko wspomnienia i pamiątki. Żona wspierała swojego męża we wszystkim co robił i była bardzo dumna z jego osiągnięć, gdyż wiedziała, że już od młodości interesował się on wojskiem i marzył o służbie dla Polski. W 1918 roku Władysław dostał w swoje ręce polską gazetę, w której była zamieszczona informacja, że organizuje się Wojsko Polskie, więc postanowił zgłosić swoją kandydaturę. Po ukończeniu szkoły średniej, wstąpił do Wojska Polskiego, i w dniu 7 stycznia 1919 roku otrzymał przydział do 2. Pułku Piechoty Legionów w Pińczowie. Po przejściu bardzo szybkiego szkolenia został skierowany na front wschodni do walki z bolszewikami. 8 lutego 1922 roku został awansowany do stopnia plutonowego i przeniesiony do rezerwy 202. Pułku Piechoty. W dniu 1 września 1931 roku z lokatą 218 mianowano go podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego. Natomiast dwa lata później – 1 października 1933 roku otrzymał ,, Patent oficerski”, podpisany osobiście przez marszałka Józefa Piłsudskiego.
Swoją karierę w policji Władysław Popieliński rozpoczął w 1923 roku, poprzez zgłoszenie się jako kandydat do pracy w Policji Państwowej. Kandydaturę zgłosił do Komendy Policji Państwowej Okręgu XIV Poleskiego w Brześciu nad Bugiem. Popieliński został przyjęty do służby i w bardzo szybkim tempie otrzymywał nowe odznaczenia oraz piął się w górę po drabinie awansów.  
Pierwszy awans Popielińskiego pojawił się w 1927 roku w Wigilię Bożego Narodzenia – został mianowany na przodownika służby mundurowej. Rok później Władysław zyskał Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Kolejnym osiągnięciem Władysława Popielińskiego było odznaczenie go, przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej, Brązowym Krzyżem Zasługi. Kiedy Popieliński skończył 38 lat został przeniesiony do pracy w Komendzie Powiatowej Policji Państwowej w Kamieniu Koszyrskim. Rok później – 10 marca 1939 Władysław Popieliński otrzymał ogromne wyróżnienie, mianowicie wręczono mu awans na aspiranta Policji Państwowej.  Przed śmiercią Władysław otrzymał jeszcze jedno odznaczenie - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.
W momencie wybuchu II wojny światowej, Popieliński stanął na czele swojego oddziału, kierując jego działaniami w obliczu niemieckiej agresji. Mimo braku odpowiednich środków i broni, stawił zacięty opór w obliczu przeważających sił nieprzyjaciela. Popieliński wykazał się nie tylko odwagą, ale również zdolnościami taktycznymi i organizacyjnymi. Jego zdeterminowane działania przyczyniły się do opóźnienia postępów niemieckiej armii, umożliwiając innym polskim oddziałom przygotowanie się do dalszej obrony. Niestety, polska obrona nie zdołała powstrzymać niemieckiej agresji, a Kamień-Koszyrski został zajęty przez wroga. Popieliński, wraz z pozostałymi żołnierzami, podjął walkę w formie partyzanckiej, prowadząc działania oporu w okupowanej miejscowości. W dniu 24 września 1939 roku został aresztowany przez NKWD, po kilku dniach wywieziony do więzienia w Łucku. Od listopada tego samego roku, wszelaki ślad za nim zaginął.
Po wielu latach rodzina Władysława Popielińskiego odwiedziła się, że zginął on poprzez rozstrzelanie, wiosną 1940 roku przez NKWD zgodnie z postanowienie Biura Politycznego CK WKP/b/ z dnia 5 marca 1940 roku. Pośmiertnie odznaczył go w 1998 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polski Aleksander Kwaśniewski, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939 roku”.
Jego niezłomna postawa i bohaterstwo stanowiły inspirację dla innych żołnierzy i mieszkańców, którzy podziwiali jego odwagę i oddanie dla sprawy polskiej niepodległości. Niestety, dalsze losy Aspiranta Władysława Feliksa Popielińskiego nie są znane. Jego dokładne działania w okresie okupacji oraz późniejsze dzieje pozostają zagadką. Niemniej jednak, jego poświęcenie i oddanie dla ojczyzny w trudnych czasach są niezapomniane i stanowią przykład prawdziwego bohaterstwa narodowego.
Wykorzystane źródła
Źródła:
1) Informacje
- "Aspirant Władysław Feliks Popieliński - bohater wojny obronnej 1939 roku." - Edmund Popieliński
2) Fotografie:
- https://www.google.com/imghp?hl=PL
- "Aspirant Władysław Feliks Popieliński - bohater wojny obronnej 1939 roku." - Edmund Popieliński

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Parafia Wniebowzięcia Maryi Panny w Prużanie
Lokalizacja
Parafia Wniebowzięcia Maryi Panny w Prużanie

Jest to parafia, w której Władysław Feliks Popieliński otrzymał świadectwo urodzenia i chrztu. Parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji pińskiej na Białorusi.

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1.1
Nazwa miejsca
Komenda Powiatowa Policji Państwowej Okręgu XIV Poleskiego w Brześciu nad Bugiem
Lokalizacja
Komenda Powiatowa Policji Państwowej Okręgu XIV Poleskiego w Brześciu nad Bugiem

Po pięciu latach służby wojskowej Władysław Popieliński w 1923 roku zgłosił się jako kandydat do pracy w Policji Państwowej. Złożył więc swoje podanie do Komendy Policji Państwowej Okręgu XIV Poleskiego w Brześciu nad Bugiem. Komisja weryfikacyjna przyjęła go do pracy od dnia 1 maja 1922 roku.

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 2.1
Nazwa miejsca
Tablica Pamiątkowa
Lokalizacja
Tablica Pamiątkowa

Tablica Pamiątkowa znajduje się w Kościele Rzymskokatolickim w Kamieniu Koszyrskim.

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcie miejsca 3.1
Dokładny opis miejsc
Tablica pamiątkowa upamiętnia wszystkich policjantów pochowanych na Wołyniu m.in. Tadeusza Feliks Popieliński.

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii
Żywa lekcja historii, oparta o historię naszego bohatera miała miejsce 22 maja 2023 roku, na terenie Skweru Anny Walentowicz, znajdującego się w pobliżu Kopalni Wujek Katowice. W zajęciach brało udział dwudziestu uczniów klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr.45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach. Wraz z grupą oraz nauczycielką historii, spotkaliśmy się o godzinie 9.00 pod pomnikiem 9 poległych górników , gdzie wyjaśniłyśmy uczestnikom zasady naszej gry. Po rozdzieleniu uczniów na dwie grupy, każda z nich wyruszyła w inną stronę w poszukiwaniu "skarbów". Zadaniem każdej grupy było znalezienie kopert z zagadkami oraz puzzlami, rozwiązanie zadań, a następnie znalezienia kolejnej koperty na podstawie zdjęć w nich zawartych. Głównym celem było uzbieranie wszystkich puzzli, które znajdowały się w kopertach. Pierwszym zadaniem był Alfabet Morsa. Obie grupy musiały zmierzyć się z rozwiązaniem szyfru. Hasłem tego zadania był "Władysław Popieliński". Po poprawnym wykonaniu pierwszego punktu, grupa mogła przejść do kolejnego obiektu. Drugim zadaniem był rebus, gdzie obie grupy świetnie sobie poradziły. W międzyczasie po każdym zadaniu dana grupa wykonywała ćwiczenia fizyczne. Trzecim i myślę, że najciekawszym zadaniem było uzupełnienie pagonów policyjnych na planszy. Obie grupy trochę się napracowały, aby poprawnie ułożyć odznaki. Po kilku nieudanych próbach, udało się i grupy mogły swobodnie przejść do kolejnych miejsc. Najbardziej przyjaznym zadaniem dla naszych uczniów była wykreślanka, w której zbadali swój wzrok ;D Przed ostatnim punktem była krzyżówka, w której poprzez podpowiedzi zawarte na puzzlu kolorem niebieskim grupa musiała poprawnie uzupełnić puste pola. Przy tym zadaniu wszystkie szare komórki musiały się otworzyć, ponieważ zadanie wcale nie było takie banalne! Ostatnim zadaniem było ułożenie wszystkich zebranych puzzli i na osobnej kartce z biografią Władysława Feliksa Popielińskiego uzupełnić brakujące informacje z biografii.
Po zakończeniu lekcji doszłyśmy do wniosku, że obie grupy są wygrane, ponieważ poradzili sobie z niełatwymi zadaniami. Myślimy, iż poprzez tego typu lekcje młodzież w formie zabawy zdobywała ogromną wiedzę na temat naszego bohatera. Po podsumowaniu gry terenowej wszyscy z nową wiedzą udali się do swojej szkoły.
Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5
Pliki
do góry