Policjanci w służbie historii Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie - Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja VII -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Konkurs Policjanci w służbie historii - edycja VII

Artur Szkot


Pełna nazwa szkoły
Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie
26-070
Łopuszno
świętokrzyskie

Dane zespołu

Nauczyciel – Opiekun - imię i nazwisko
Artur Szkot

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i nazwisko
Anna Najmrodzka

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i nazwisko
Julia Wnuk

Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i nazwisko
-

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko policjanta
st. post Bolesław Barcicki
Lata życia
1898-1940
Opis postaci
Starszy Posterunkowy Policji Państwowej Bolesław Barcicki był synem Stanisława i Józefy. Urodził się 11 maja 1898 roku w Czałczynie gmina Łopuszno. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Po wkroczeniu Kompani Kadrowej do Kielc wstępuje w jej szeregi i walczy o niepodległość Polski a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Zostaje odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Zasługi.
Do Policji Państwowej zostaje przyjęty 25 czerwca 1923 roku. Na początku służył w Kielcach dopiero w 1924 zostaje przeniesiony do województwa wołyńskiego na posterunek w Kryłowie. Po likwidacji 1935 roku Posterunku Policji w Kryłowie służył na posterunku w Tuczynie. We wrześniu 1939 przenosi się wraz z rodziną do swojego szwagra do wsi Myszkówka koło Ludwipola i tam na początku 1940 roku zostaje aresztowany przez NKWD. Przebywa w więzieniu w Równym a 31 maja 1940 roku zostaje wywieziony do Kijowa. Dokładna data śmierci st. post. Bolesława Barcickiego jest nieznana. Jego grób znajduje się na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni.
Bolesław Barcicki miał żonę i córkę Anielkę urodzoną w 1931r. Zostały one po jego aresztowaniu przez rosjan deportowane w 1940r. do Kazachstanu, skąd wróciły do Polski po wojnie w 1946 r.
W dniu 26 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Łopusznie odsłonięto upamiętniająca tablice i posadzono Dąb Pamięci upamiętniający starszego posterunkowego Policji Państwowej Bolesława Barcickiego
Wykorzystane źródła
Księga Cmentarna Kijów - Bykownia t. I A-B, ROPWiM 2015 r.
Zeszyty katyńskie nr 4 Warszawa 1994 r.
Fotografie od rodziny bratanka Bolesława Barcickiego.
Wieści Łopuszna – wrzesień 2012
https://zslopuszno.pl/159/335-KATYN%E2%80%A6_OCALIC_OD_ZAPOMNIENIA%E2%80%9D.html

Muzyka: Jonny S - Classical 7 (https://mixkit.co/free-stock-music/classical/?page=2)

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Czałczyn
Lokalizacja
miejsce urodzenia

Czałczyn – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Łopuszn

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 1.1
Nazwa miejsca
Dęby Pamięci
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Łopusznie

Dnia 26 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Łopusznie odbyło się uroczyste posadzenie  Dębów Pamięci poświęconych Bohaterom Katyńskim związanym z Łopusznem: starszemu posterunkowemu Policji Państwowej Bolesławowi Barcickiemu

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcia miejsca 2.1
Nazwa miejsca
Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni
Lokalizacja
Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni

Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni – polski cmentarz wojskowy w Bykowni na Ukrainie, utworzony w latach 2011–2012 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na cmentarzu w zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki 3435 polskich obywateli z Ukraińskiej Listy Katyńskiej, zamordowanych w 1940 przez funkcjonariuszy NKWD

Więcej
Zdjęcia
Zdjęcie miejsca 3.1
Dokładny opis miejsc
Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni – polski cmentarz wojskowy w Bykowni na Ukrainie, utworzony w latach 2011–2012 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na cmentarzu w zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki 3435 polskich obywateli z Ukraińskiej Listy Katyńskiej, zamordowanych w 1940 przez funkcjonariuszy NKWD

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Łopusznie ul. Strażacka. Dąb pamięci wraz z płytą pamiątkowa jest przed szkołą- dostęp wolny.

Żywa lekcja historii

Opis przeprowadzonej żywej lekcji historii
12 i 15 maja 2023 r na dwóch oddzielnych lekcjach w dwóch klasach ósmych ( łącznie 61 uczniów ) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie, uczennice klasy III B o kierunku policyjno-prawnym: Anna Najmrodzka, Julia Wnuk , przeprowadziły „Żywą lekcję historii" dotyczącą życia i działalności policjanta Policji Państwowej starszego posterunkowego Bolesława Barcickiego, który urodził się w Czałczynie gm. Łopuszno , służył w Policji Państwowej na kresach, został zamordowany przez NKWD i pochowany na cmentarzu w Bykowni – w 2018 roku został upamiętniony posadzonym „Dębami Pamięci” przy ww. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie.
Ponadto po prezentacji historii policjanta przedstawiono interesujący materiał pn. Katyńska Lekcja Historii składający się z różnych historycznych dokumentów filmowych i pisanych oraz utworów muzycznych ukazujących straszliwą zbrodnię rozstrzelania polskich jeńców wojennych (żołnierzy, policjantów, pracowników sądownictwa oraz urzędników państwowych) przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.


linki
https://zsp5lopuszno.pl/zywa-lekcja-historii-krzewimy-pamiec-o-lopuszanskich-policjantach-ii-rp/

materiał filmowy
https://youtu.be/zOQdJOeJvas
Zdjęcia
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5
Pliki
Plik 1
do góry