Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Pomnik-Grób Policjanta Polskiego

Pomnik Policjanta Polskiego pięknie opisuje Elżbieta Stepska w wierszu pod tytułem ,,Małe Polskie Miednoje’’, którego fragmenty przedstawiamy niżej.<br />Małe Polskie Miednoje! <br />Tu w Katowicach,<br />W stolicy Górnictwa -<br />Jest jedno miejsce:<br />Święte i Drogie! <br />To mały skwerek - <br />Przy gmachu policji,<br />Cmentarzem on się zowie...<br />Na tym placu <br />W Niebo się wznosi <br />Krzyż i ciernista Korona.<br />A u stóp Krzyża -<br />Mogiła mała.<br />Podejdź mój bracie!<br />W modlitwie unieś ramiona. <br />[...]<br />Spójrz na mogiłę! I czapkę z brązu!<br />Na płyty obok leżące!...<br />Na ogrom nazwisk na nich wyrytych!<br />Na krzewy cicho szumiące!...<br />Bo Ta Mogiła - Mój Przyjacielu -<br />To Małe Polskie Miednoje!<br />To Symbol: Męki! Dumy i Męstwa!...<br />Wciąż nie zastygłe, pełne goryczy,<br />Sieroce ŁZY TWOJE!...<br /><br /><br />Pomnik Policjanta Polskiego znajduje się przy ulicy Józefa Lompy 19 na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - stolicy Górnego Śląska. Jest to pomnik - grób, w którym spoczywają szczątki nieznanego z imienia i nazwiska policjanta, ekshumowanego w Miednoje. Plac, na którym znajduje się pomnik jest miejscem, gdzie upamiętnia się losy policjantów, ich tragedię sprzed prawie osiemdziesięciu lat. <br />Znajdując się w tym miejscu, pierwsze co rzuca się w oczy to 5 metrowy krzyż wykonany z drewna. Tuż przy nim znajduje się ,,Znicz pamięci", który odpala się w czasie odbywających się uroczystości we wrześniu każdego roku. Pod krzyżem znajduje się grób, na którego granitowej płycie jest umieszczony napis ,,GRÓB POLICJANTA POLSKIEGO" i na niej także znajduje się odlana z brązu czapka policjanta z numerem służbowym 1399. Po obu stronach krzyża umieszczone jest około 30 tablic z nazwiskami pomordowanych przez NKWD policjantów.<br />Na jednej z tablic o numerze M-40 znajdującej się po prawej stronie krzyża umieszczone jest nazwisko naszego bohatera Stanisława Zająca. <br />Pomnik powstał dzięki staraniom członków Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939r.". Projekt Grobu wykonała Maria Polańska z wydziału inwestycji KWP. Uchwałę o budowie podjęto w 1992 r. Tego samego roku został powołany też komitet budowy grobu. Aby zdobyć fundusze, były przewodniczący zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Polsce Antoni Duda wraz z przewodniczącym komitetu Witoldem Banasiem zabiegali o pomoc u przedstawicieli rożnych instytucji i organizacji. <br />Budowę wsparli: ówczesny Komendant Główny Policji Zenon Smolarek, Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Rada Miejska i Urząd Miasta Katowice, Komendy Rejonowe Policji, cywilni pracownicy KWP, członkowie Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939r.", huta Baildon, policjanci ( zaangażowaniem i nakładem własnej pracy ). <br />Budowa trwała trzy i pół miesiąca - od czerwca do września 1993r.<br />Uroczystość odsłonięcia pomnika rozpoczęła się ceremonią pogrzebową 17 września 1993r. w Katedrze p.w. Chrystusa Króla w Katowicach, odprawioną przez ks. Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Damiana Zimonia. W tej doniosłej uroczystości wzięła udział córka Stanisława Zająca Pani Romana Sokół. <br />Grób stał się miejscem, gdzie pokazana jest prawda o zbrodniczym systemie komunistycznym, miejscem, gdzie ludzie wpadają w zadumę nad losami Polaków, których szczątki nadal są i na zawsze zostaną na obcej ziemi. Co roku we wrześniu, przy grobie odbywają się uroczystości ku czci pomordowanych. W uroczystościach biorą udział: przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, władz wojewódzkich i samorządowych, kierownictwo KGP i KWP w Katowicach, przedstawiciele współpracujących z policją formacji mundurowych i instytucji oraz wielu zaproszonych gości, w tym młodzież śląskich szkół postawowych i ponadgimnazjalnych. Spotykają się tu rodziny, które starciły swoich bliskich na wschodzie w wyniku działań NKWD i Armii Czerwonej. Tu mogą na symbolicznej mogile zapalić znicz i pomodlić się w intencji swych bliskich, którzy oddali życie w służbie Polsce.

Więcej
do góry