Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

Grób rodzinny

Major Stanisława Filipina Paleolog spoczywa w grobie rodzinnym na Southern Cemetery w Manchesterze / Cmentarz Południowy /. Epitafium zawiera następującą treść: Major Stanisław Demetraki – Paleolog Organizatorka, Komendantka Kobiecej Policji w Polsce. Ukochana siostra i bratowa, zm. 4.12.1968, przeżywszy lat 76. Niech spoczywa w pokoju wiecznym.<br />Umieszczony na nagrobku stopień majora, nawiązuje do wojskowej przeszłości komendant Paleolog, która z dniem 1.października 1944 roku mianowana została majorem Armii Krajowej (w Powstaniu Warszawskim służyła w Oddziale II grupy „Chrobry”, a później w Kierownictwie Produkcji Zbrojnej KG AK). Po weryfikacji <br />w Sztabie II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech również jako major, została komendantką obozu Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet w Foxley, w Anglii.<br />Mogiłą opiekuje się Pan Sławomir Paleolog, zajmujący się dokumentowaniem historii Rodziny Demetraki-Paleolog.

Więcej
do góry